• Follow us

Kultūra

Stulbinantis Alexanderio Paley pasirodymas Paliesiaus dvare

Į Paliesiaus dvare rengiamus klausytojų pamėgtus aukštos prabos koncertus susirenka muzikos mėgėjai iš įvairių Lietuvos kampelių, todėl nėra prasmės priminti šio dvaro istorijos, juolab kad internete galima rasti nemažai duomenų ne tik apie šioje vietovėje vykusius įvykius, bet ir apie išskirtinės akustikos koncertų salės „Pasaga“ įkūrimą.

Pasaulinio garso atlikėjai mielai sutinka čia koncertuoti, daryti įrašus, dažniausiai atvyksta vieninteliam koncertui Lietuvoje. Publika taip pamėgo čia lankytis, kad centrinė salės dalis negali sutalpinti visų norinčių. Tenka žmones sodinti ir kraštinėse salės erdvėse.

Rugpjūčio 3 dieną dvare rečitalį skambino Lietuvoje jau ne kartą savo meistriškumą demonstravęs pianistas Alexanderis Paley. Jis gimė Kišiniove, 1981 m. baigė Maskvos konservatoriją, kurioje studijavo pas žinomas pianistes profesores Belą Davidovič ir Verą Gornostajevą. Nuo 1988 m. gyvena JAV ir Paryžiuje, iš kur nuolat vyksta į gastrolinius įvairaus pobūdžio koncertus.

Pianisto tarptautinė karjera prasidėjo 1984 m. laimėjus pirmąją premiją J. S. Bacho konkurse Leipcige, o po poros metų – Bösendorferio prizą ir Grand Prix konkurse Bulgarijoje. Savo repertuare A. Paley sukaupęs daugiau nei 50 koncertų fortepijonui ir orkestrui, kelis šimtus solinių ir kamerinės muzikos kūrinių. Jis domisi opera, literatūra, tapyba ir kitais menais. Dabar pianistas vadovauja festivaliams Le Moulin d`Ande Prancūzijoje bei Ričmondo JAV, koncertuoja visoje Europoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje.

Paliesiaus dvaro klausytojams A. Paley pateikė Jeano-Philippe`o Rameau pjesių ciklą „Suite en sol“ bei Fryderyko Chopino 24 preliudus. Dažniausiai aukštai vertinami tie atlikėjai, kurie maksimaliai gerbia kompozitorių pateiktas teksto nuorodas, stilistines kūrinių atlikimo ypatybes, stengiasi kuo įtikinamiau perteikti muzikos dvasią, spalvingumą, turinį, įtaigiai plėtoti trauką į kulminaciją, arba atsitraukimą nuo jos. Toks buvo nelabai seniai Vilniuje nuskambėjęs nuostabus, tobulas, rafinuotas prancūzų pianisto Pascalio Devoyono rečitalis, kuriame jis neįtikėtinai tiksliai, spalvingai ir emocionaliai perteikė prancūzų kompozitorių kūrinių tekstus.

Šių dienų klausytojų vaizduotę hipnotizuojančiai veikia atlikėjai, kurie ieško ir randa būdų kaip galėtų išsiskirti iš įprastų traktuočių ir pateikti individualų požiūrį į įvairių laikmečių kompozitorių kūrybą – dažniausiai tai daro keisdami ritmiką, laisvai interpretuodami tempų nuorodas, pasitelkdami dinamikos efektus, itin laisvai naudodami rubato.

Paliesiuje A. Paley įdomiai, spalvingai ir meistriškai traktavo labai retai atliekamas Rameau pjeses, kurias pradėjo skambinti vos pasiekęs kėdę, labai švelniai, subtiliai, tarsi rankiodamas pabirusias natas. Koncerto pradžia buvo tokia neįprasta, kad keli vaikai net susijuokė, pamanę, kad krečiami pokštai. Subtiliai interpretuojami treliai, puošmenos, vikrūs pasažai kėlė asociacijas su drugelių sparnų plasnojimu, juolab, kad fortepijonas stovėjo plačių stiklinių durų, už kurių vėrėsi vaizdas į žalias pievas su gėlėmis, fone.

Šis laisvas ir švelnus garsų judėjimas buvo žavus. Kadangi pjesės parašytos Sol mažoro arba sol minoro tonacijose, keitėsi ir nuotaikos: nuo šmaikščių, smagiai ir vikriai judančių garsų tėkmės iki meditacinių, primenančių maldą. Kartais netikėtai įsiverždavo trumpučiai garsių skambesių fragmentai, kuriuos vėl keisdavo tylutėliai. Salėje vyravo mirtina tyla, įsiklausymas, nors buvo nemažai šeimų su vaikais.

Pakilus aplodismentų ūžesiui, A. Paley sugrįžo prie fortepijono ir paskambino dar vieną, visai kitokią, virtuozinę pjesę.

Po pertraukos buvo įdomu išgirsti kaip šis atidus garso ir lankstaus frazavimo meistras atlieka romantinę muziką. Net ir ne profesionalams pažįstamas Chopino 24-ių preliudų ciklas buvo traktuojamas tikrai neįprastai. Tai buvo kūrybingos, intelektualios individualybės mėgavimasis gimstančiu garsu, aistringas jo išgavimas arba labai blankiu, arba, priešingai, galingu skambesiu.

Vyravo savotiškas žvilgsnis ir į kūrinių formą, ir į jų turinį. Nesijautė romantiškai muzikai būdingos šilumos, melodingos tėkmės, plėtotės. Preliuduose, kuriuose yra panašiai sugrupuoti melodija ir akompanimentas (kur melodija vaidina pagrindinį vaidmenį), vyravo energingai ir primygtinai pateikiamas fonas, o paskiros melodinės natos buvo vos girdimos, skendo tarsi rūke, niekaip nesiejamos.

Dėl ryškaus rubato lyrinių pjesių faktūros piešinys lyg subyrėdavo į mažytes detales. Gedulingi preliudai buvo traktuojami energingai ir labai garsiai, beveik nuožmiai, judrios pjesės buvo azartiškai įtemptos, o dramatiškos – tokios garsios, kad atrodė, jog fortepijonas neatlaikys galingų, sunkių pirštų jėgos ir subyrės į šipulius... Forte ir fortissimo skambėjo labai kietai, o šviesūs, lenkų liaudies muzikos įkvėpti preliudai, kurie dažniausiai traktuojami paprastai, vientisai, dėl laisvo rubato subyrėjo į keistus bespalvius mozaikos gabalėlius.

Klausytojai buvo sužavėti maksimalių atlikėjo išgyvenimų kupinų traktuočių poveikio ir reikalavo bisų. A. Paley nepagailėjo savo energijos ir labai aistringai, greitai paskambino Chopino „Valse Grande Brillante“, Niccolo Paganini–Ferenco Liszto „Campanellą“ ir savaip sumanytą Sergejaus Rachmaninovo „Itališkos polkos“ transkripciją.

Po koncerto maloniai su visais klausytojais bendraujanti dvaro vyriausioji administratorė Birutė Jaškūnienė nuoširdžiai padėkojo žmonėms, be kurių pastangų taip sklandžiai koncertai negalėtų vykti: meno vadovui Viktorui Paukšteliui bei žaviai koncertų vadybininkei Jovilei Milerytei. Šio dvaro savininko daktaro Juliaus Ptašeko komanda puikiai susidoroja su užduotimis.

Tai, kad Paliesiaus dvaras nutolęs nuo didžiųjų Lietuvos miestų, yra puiku, nes čia sielai teikia džiaugsmo ramybė ir tyla, kurią sudrumsčia nebent paukščių čiulbėjimas. Žinoma, jei dvaras būtų arčiau, galėtumėm dažniau atvykti į čia organizuojamus puikius koncertus, kurių iniciatorius – pianistas ir dailininkas Viktoras Paukštelis – turi jautrią menininko intuiciją pakviesti tikrai išskirtinius atlikėjus.

Patenkinti patirtais įspūdžiais žmonės išėjo į gaiviu vėjeliu dvelkiantį kiemelį, kur buvo vaišinamasi ir bendraujama. Kas pasiliko iš anksto užsakytai gurmaniškai vakarienei, kurios patiekalai gaminami iš netoliese įsikūrusių ekologiškų ūkių produkcijos, kas smagiai pasivaikščiojo po šią gražią vietovę, o mažuma išvažiavo į gana tolimą kelionę namo.

Read MoreLeave A Comment

More News

Kultūra | ve.lt

Japonų kultūros renginys kvies į naujas jaunimo erdves 2019-08-21 00:01:00Japonų kultūra ir tradicijomis besidominčius klaipėdiečius ir miesto svečius šeštadienį, rugpjū&

Klaipėdoje - ypatingas laikas jaunimui 2019-08-20 12:14:00Šiandien, antradienį, Klaipėdoje prasidėjo Jaunimo savaitė, kurios metu ypatingas dėmesys bus skiriamas savęs pai

Baltijos kelio 30-mečiui – laisvę šlovinantis koncertas „Vienybės 2019-08-20 11:52:59Festivalį „Muzikinis rugpjūtis pajūryje“ užbaigs Baltijos tautas vienijančiai datai skirtas atviras koncertas, kl

Įkalintiems jūrininkams - paroda 2019-08-20 10:59:00Rugpjūčio 19 d. Lietuvos kariuomenės Klaipėdos įgulos karininkų ramovėje atidaryta

„Klaipėdanse” šokio dirbtuvės jungs miesto bendruomenę 2019-08-20 06:44:19Pirmąją rugsėjo savaitę uostamiesčio šokio ir teatro studentai, bei šokio mėgėjai kviečiami 

Kvietimas į prasmingą žygį – 5 kilometrai kelio 2019-08-20 04:34:03Mes ateiname į šį pasaulį tam, kad nueitume savo kelią. Vieni einame ramiai ir lėtai, kiti lekiame pasišokin

„Klaipėdanse“ šokio dirbtuvės jungs miesto bendruomenę 2019-08-20 03:59:36Pirmąją rugsėjo savaitę uostamiesčio šokio ir teatro studentai, bei šokio mėgėjai kviečiami 

Ką sekmadienį veikti Klaipėdoje ir aplink? 2019-08-18 02:59:27Svarstantiems, ką nuveikti šį sekmadienį, “Vakarų ekspresas” siūlo išbandyti įvairias pramogas

Siekia supažindinti žmones su senąja muzika 2019-08-18 01:24:31Rugpjūčio 23 d.–rugsėjo 1 d. Kretingos katalikų bažnyčioje vyks III tarptautinis Kretingos senosios muzikos festi

Pirmasis vasaros festivalis atsisveikina 2019-08-17 13:14:24Birželio 28 d. prasidėjęs „Klaipėdos vasaros festivalis 2019“ artėja link pabaigos. Jau buvo atidarytos dvi parod

Palangoje atgimė nemarioji „Eglė žalčių karalienė“ 2019-08-17 12:14:13Kompozitoriaus Eduardo Balsio gimimo 100-ąsias metines minintis Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras šokio gurmanus nudžiugin

Suvienyti folkloro: šnekta Lietuvos nuo Biržų iki Klaipėdos 2019-08-16 09:01:00Prieš 25-erius metus Klaipėdoje pirmą kartą susirinko grupelė entuziastų, nusprendusių, kad nori su bendramin

LRT naujienos kultūra

Parodą „Tai, ko nėra“ pristatantis Jurgis Tarabilda: kūriniai New! 2019-08-22 05:15:00 Galerija „Meno niša“ rugpjūčio 29 d. naują sezoną pradeda su paroda „Tai, ko nėra“ – ta

Nacionalinis Kauno dramos teatras pasitinka 100 sezoną: bus New! 2019-08-22 04:37:00 Naujasis Nacionalinio Kauno dramos teatro sezonas – svarbus įvykis miestiečiams. Premjerų, gastrolių, pamėgtų spe

Paskutinė galimybė pamatyti MO didžiąją parodą „Gyvūnas – New! 2019-08-22 04:14:00 MO muziejus dar vienai papildomai savaitei pratęsia didžiulio populiarumo sulaukusią didžiąją parodą „Gyv

Edvardas Munchas – dailininkas, kurio paveikslai vogti, atrasti, New! 2019-08-22 03:09:00 Prieš 15 metų šią dieną iš muziejaus Osle buvo pavogtI du paveikslai – „Šauksmas“ ir &bd

Valdovų rūmuose – neregėtas įvykis: rodoma Maskvos caro New! 2019-08-22 02:55:00 Į Nacionalinį muziejų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmus iš Lvovo istorijos muziejaus

Renginių gidas: ketvirtadienį – Poviliuko slemas ir geriausios New! 2019-08-21 23:29:00 Ketvirtadienį, rugpjūčio 22 d., LRT rekomenduoja apsilankyti kultūros renginiuose.

Valdovų rūmų muziejuje – paveikslas su Maskvai skaudžia 2019-08-21 14:37:00 Į Valdovų rūmų muziejų atvežtas paveikslas, kuriame vaizduojama Maskvos caro Vasilijaus Šuiskio ištikimyb

Dingusios Kauno šventovės: praeities puslapiai pilni tikėjimo 2019-08-21 13:51:00 Po žeme archeologų vis dar laukiantys bažnyčių pamatai, lengva ranka griaunami barokiniai pastatai ir vieno žmogaus u&#

Vilniuje bičiuliai atsisveikina su aktoriumi Rimgaudu Karveliu 2019-08-21 09:42:00 Su pirmadienį mirusiu, gerai žinomu teatro ir kino aktoriumi Rimgadu Karveliu trečiadienį atsisveikina jo kolegos, draugai ir art

Geriausia operos solistė pasaulyje Asmik Grigorian surengs vienintelį 2019-08-21 07:42:00 Geriausia operos solistė pasaulyje Asmik Grigorian spalio 31 d. Kaune, „Žalgirio“ arenoje surengs išskirtinį &bdquo

Naujoji „Rupert“ vadovė Julija Reklaitė: menas turi būti 2019-08-21 07:35:00 Surasti Valakampiuose tarpdisciplininį edukacijos, meno ir kūrybinių rezidencijų centrą „Rupert“ visai papras

Mokslininkai ir menininkai: ką kartu jie gali sukurti? 2019-08-21 06:53:00 MO muziejuje nuo pavasario eksponuota biomeno paroda „Bendrabūvis“ (angl. „Shared Habitats“) jau buvo rodyta Taivane, o

artnews.lt

Sapnai nėra iš maloniųjų. Paroda „XVII a.“ „Autarkijoje“ 2019-08-16 03:25:48Įžengusi į Autarkijoje vykstančią beveik šešiasdešimties menininkų parodą, pasijuntu atsid$

Dano Aleksos paroda „Paskutinė skulptūra – S355JR“ VDA 2019-08-13 16:13:15Iki rugpjūčio 21 d. VDA parodų salėse „Titanikas“  (I a.) veikia Dano Aleksos paroda „Paskutinė s

Paranojos ir nusivylimų amžiuje beieškant baltiškos meno koalicijos: 2019-08-12 12:01:28Šiais mus dažnai skaudinančiais laikais kiekvienas mėginimas rasti kalbą ar kitokią išraiškos formą

Rosandos Sorakaitės paroda „The Night Comes Early“ 2019-08-12 11:11:41Iki rugpjūčio 31 d.  galerijoje „River“, Los Andžele (JAV) veikia Rosandos Sorakaitės paroda „The Nigh

Paroda „Čiurlionis – pirmasis lietuvių kosmonautas“ Druskininkuose 2019-08-12 11:07:46  Iki rugsėjo 18 d. M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 35, Druskininkai) veikia meninink%

Naglio Ryčio Baltušniko paroda „WC TV | I 2019-08-12 10:58:22Rugpjūčio 22 d., ketvirtadienį, 17 val. Paveikslų galerijoje (K. Donelaičio g. 16, Kaunas) įvyks Naglio Ry

A. Mončio namuose–muziejuje vykusiame Vilniaus aukcione kovas kurstė ne 2019-08-12 10:49:05 2019 m. rugpjūčio 3 d. Palangoje esančiame Antano Mončio namuose–muziejuje įvykusiame LVIII Vilniaus aukcione lab

Instaliacijos ir objekto meno paroda „Faktas-forma“ Klaipėdoje 2019-08-12 10:41:44Iki rugsėjo 7 d. Karlo poternoje, Pilies muziejuje (Priešpilio g. 2, Klaipėda) veikia instaliacijos ir objekto meno paroda

Gdansko dailės akademijos skulptūros katedros dėstytojų ir jų 2019-08-12 10:39:16Iki rugsėjo 7 d. Pilies muziejaus Šiaurinės kurtinos II aukšte (Priešpilio g. 2, Klaipėda) veiks paroda, suda

Naująja Rupert direktore paskirta Julija Reklaitė 2019-08-12 10:24:51Sėkmingą penkerių metų Rupert meno ir edukacijos centro vadovo kadenciją šį mėnesį baigianti Justė

Roberto Antinio paroda „Trintukas“ galerijoje „Meno parkas“ Diuseldorfe 2019-08-10 06:48:25Rugpjūčio 9 d. galerijoje „Meno parkas“ Diuseldorfe (Dorotheenstrasse 22) atidaroma Roberto Antinio paroda „Trintukas&ldqu

Kodėl šamanizmas grįžta į šiuolaikinį meną 2019-08-10 06:34:22Šis amerikiečių meno kritikės Tess Thackaros tekstas buvo pirmą kartą publikuotas 2017 m. rugpjūčio 11 d. in

Voruta

„Prarastos kalbos beieškant“. Paroda, skirta filologei akademikei Grasildai 2019-08-21 05:49:10Prof. Grasilda Blažienė. Parodos organizatorių nuotr. www.voruta.lt 2019 m. rugpjūčio 19 – rugsėjo 4 d. LMA Vruble

Rankų darbo gyvenimas Trakų Salos pilyje 2019-08-21 04:40:54                        Rugpjūč

Kas toliau su griūvančia žydų sinagoga Punske? 2019-08-21 03:19:04www,punskas.pl Punsko centre riogso ir miestelio vaizdą gadina griūvantis, apdegęs pastatas. Tai daugiau kaip prieš 100 metų

Menininkai profesionalai dalijasi knygos gimimo paslaptimis 2019-08-21 03:11:31Autorės nuotraukos Zina ČERNOVIENĖ, Zarasų viešosios bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė, projekto vadovė, www

Virtuali paroda „Baltijos keliu – į Laisvę!“ 2019-08-21 01:49:44www.voruta.lt Artėjant Baltijos kelio 30-mečiui, Lietuvos valstybės naujasis archyvas ragina visus prisiminti arba susipažinti su

Vilniaus universitetas XX a. 8 dešimtmetyje ir mūsų 2019-08-20 08:44:38Vladas Terleckas. Arūno Baltėno nuotr. Vytautas A. GOCENTAS, Vilnius, www.voruta.lt Jauną žmogų gyvenimo keliu veda tėva

Česlovas Iškauskas. „Baltijos kelias“ – trijų šalių vienybės 2019-08-20 07:16:28Česlovas Iškauskas. Asmeninė nuotr. Česlovas IŠKAUSKAS, www.iskauskas.lt  „Baltijos kelias“ turėjo

Baltijos keliui“ – 30. 1989-ųjų įvykius prisiminus 2019-08-20 04:03:54Vrublevskių bibliotekos nuotr. www.voruta.lt 2019 m. rugpjūčio 20 – gruodžio 31 d. LMA Vrublevskių bibliotekos Tado Vru

Leidykla „Briedis“ pristato knygą „Barbarų žemynas. Europa po 2019-08-20 02:24:43PR Keith Lowe. Barbarų žemynas. Europa po II pasaulinio karo. Iš anglų kalbos vertė Daiva Bičev. – Vilnius: Brie

Halina Kobeckaitė. Karaimų kalbos mokymo ypatumai 2019-08-19 07:53:39Adamo Dubinskio nuotr. Doc. dr. Halina KOBECKAITĖ, www.traku-zeme.lt Nepaisant kiekvienos kalbos ypatumų, kalbininkai yra sukūrę b

Kur pavalgyti Vilniuje? 2019-08-19 07:50:03PR Nuspręsti, kur pavalgyti Vilniuje arba kaip išsirinkti gerą restoraną (vietą pavalgyti), kuris nenuviltų ir patvirt

Vytautas Landsbergis. Lemtingų istorinių dienų pėdsakas 2019-08-19 04:10:281991 m. pučas Maskvoje. en.wikipedia.org nuotr. Prof. Vytautas LANDSBERGIS, 15 min.lt 1991 m. rugpjūčio 19 d. karinis ir politik&#

Kultūra

Tautiška giesmė Jungtinėje Karalystėje skambėjo itin garsiai 2019-07-07 05:18:20Jungtinės Karalystės lietuviai Lietuvos Valstybės dieną paminėjo itin aktyviai: tradicija vienu metu giedoti gimtosios &scaro

Jubiliejiniame Manchesterio dienų parade sužibėjo ir lietuviai 2019-07-05 03:37:45Visai neseniai Mančesterio centre skambėjo įvairių tautų muzika ir nuvilnijo kilometrinė, spalvinga tradicinio parado ei

Gerbėjai šokiruoti: filmas „Taip gimė žvaigždė“ patyrė nesėkmę 2019-01-07 02:50:58Naktį iš sekmadienio į pirmadienį Los Andžele įvyko prestižinė „Auksinių Gaublių“ apdo

Kino teatre – kaip kiaulidėje 2019-01-03 05:05:16Viename Rytų Londono kino teatre apsilankiusi lietuvių šeima pasibaisėjo tvarka šioje laisvalaikio įstaigoje. Tiksli

Dainininkas M.Vygantas naują kūrinį skiria švenčiantiems gimtadienius 2018-01-18 11:00:08Dainininkas Mantas Vygantas nemažina apsukų. Gruodį pristatęs dainą “Pasiilgau tavęs”, nepraėjus nė

Kaip Joninės švenčiamos Anglijoje? 2017-06-21 10:43:27Ši kasmetinė šventė Anglijoje paprastai švenčiama birželį, šv. Jono dienos išvakarėse

Iniciatyva „Ačiū, Lietuva!“ pristato naują galimybę padėkoti savo 2017-06-21 06:14:25Šiandien startavusi iniciatyva „Ačiū, Lietuva!“ į vieną didelę bendruomenę pradėjo jungti visus

Rytų Londone ant sienos atsirado negyvą lapę laikančios 2017-05-20 05:19:52Rytų Londone ant sienos gatvės menininkas nupiešė negyvą lapę laikančios ir kailiniais apsirengusios Jungtinė

Gegužės 14-20 dienomis Britanijoje minima Sumuštinių savaitė 2017-05-15 11:31:49Šią savaitę D. Britanijoje skelbiamos sumuštinių dienos – britai taip didžiuojasi šiuo savo kulinariniu

Doverio uoste atsirado Banksy grafitis „Brexit“ tema 2017-05-08 03:22:58Vartais į Jungtinę Karalystę“ vadinamame Doverio uostamiestyje per naktį atsirado garsiojo Banksy grafitis „Brexit&ldq

Menininkas Virginijus Valskis Londone atidarys antrąją savo modernių 2017-04-20 11:39:51Nuostabiame Eltham'o rajono centrinėje meno galerijoje CAPITAL ART GALLERY balandžio 21-29 dienomis bus galima išvysti lietuvio meni

Etnologas L.Klimka: „Be velykinio pyrago šventinis lietuvių stalas 2017-04-12 03:59:36Etnologas Libertas Klimka sako, kad seniau šv.Velykoms buvo gaminama daug gardžių ir gilią prasmę turinčių patiek


Disclaimer and Notice:WorldProNews.com is not responsible of these news or any information published on this website.