Add to favourites
News Local and Global in your language
24th of October 2018

EkonomikaSiūlo didinti mokesčius už prekių ženklų registravimą

Teisingumo ministerija įregistravo Prekių ženklų įstatymo pakeitimo siūlymus, kuriais siekiama prekių ženklų registravimo ir apsaugos sistemą padaryti labiau prieinamą bei efektyvesnę. Projektu siūloma padidinti pagrindinių mokesčių už prekių ženklus dydžius, numatyti naujus mokesčius, taip pat mažinti nepagrindinių mokesčių dydžius.

Siūloma padidinti pagrindinį mokestį už prekių ženklo įregistravimą 42 eurais (nuo 138 iki 180 eurų), sujungiant šiuo metu taikomus du mokesčius (paraiškos padavimo ir prekių ženklo įregistravimo). Teisingumo ministerijos teikiamame teisės akto projekte nurodoma, kad mokesčio padidinimas reikalingas, kad padengtų su prekių ženklų registravimu susijusias išlaidas, kurios padidėja ir pasikeitus prekių ženklų ekspertizės reikalavimams (išlaidos pagal 2017 m. duomenis sudaro apie 180 eurų vienam ženklui).

Taip pat numatoma padidinti mokestį, kai paraiškoje nurodoma daugiau nei viena prekių ar paslaugų klasė (nuo 34 iki 40 eurų), nes numatomi tikslesni reikalavimai prekių ir paslaugų klasifikavimui, kuriuos turės patikrinti Valstybinis patentų biuras.

Prekių ženklo registracijos pratęsimo mokestį norima suvienodinti su mokesčiu už prekių ženklo įregistravimą (nuo 69 eurų iki 180 eurų).

Siūloma padidinti ir mokesčius už apeliacijų (nuo 34 iki 60 eurų) ir protestų nagrinėjimą (nuo 92 iki 160 eurų). Teigiama, kad šiuo metu jie nepadengia su apeliacijų ir protestų nagrinėjimu susijusių išlaidų.

Mokesčiai, susiję su tarptautine prekių ženklų registracija, kuri atliekama nacionalinės paraiškos ar registracijos pagrindu, turėtų būti didinami nuo 57 iki 70 eurų ir nuo 69 iki 80 eurų. Šių mokesčių didinimas grindžiamas tuo, kad padidėjo bendrosios išlaidos, susijusios su tarptautinių prekių ženklų registracijų administravimu.

Nuo 115 iki 80 eurų siūloma sumažinti mokestį už teisės į prekių ženklą perdavimo registravimą.

Mokesčiais už pramoninės nuosavybės objektų (prekių ženklų ir kitų objektų) registravimą siekiama užtikrinti subalansuotą pramoninės nuosavybės apsaugos panaudojimą ir visuomenės gerovės efektą.

Teisingumo ministerijos teikiamame dokumente nurodama, kad mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą sudaro galimybę pasiekti funkcinį pramoninės nuosavybės apsaugos panaudojimą ir išvengti išimtinių teisių pertekliaus, kuris galėtų iškreipti konkurencijos sąlygas.

Taip pat mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą sudaro sąlygas finansuoti pramoninės nuosavybės apsaugos sistemoje dalyvaujančių institucijų, atsakingų už teisių įregistravimą ir jų gynimą, išlaidas.

Siūlymai parengti siekiant įgyvendinti 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos ES valstybių narių teisės aktus, susijusius su prekių ženklais. Lietuvoje mokesčių už prekių ženklų registravimą sistema ir dydžiai iš esmės nebuvo peržiūrėti nuo 2001 m. liepos 1 d.

Siekiama prekių ženklų registravimo ir apsaugos sistemą padaryti prieinamesnę, efektyvesnę, pritaikyti ją prie skaitmeninės aplinkos, taip pat supaprastinti, pagreitinti ir suderinti paraiškų padavimo, prekių ženklų registravimo ir kitas procedūras.

Direktyvą ES valstybės narės savo nacionaliniais teisės aktais privalo įgyvendinti iki 2019 m. sausio 14 d., išskyrus nuostatas dėl prekių ženklų registracijų pripažinimo negaliojančiomis ir panaikinimo administracinės procedūros, kurių įgyvendinimo terminas - 2023 m. sausio 14 d.

Read More
Leave A Comment

More News

Verslosavaite.lt Verslas

Ekonomika | ve.lt

tv3.lt

vz.lt

Disclaimer and Notice:WorldProNews.com is not the owner of these news or any information published on this site.