• Follow us

Politika

Čekistiniai rinkimai Lietuvoje

Reikia prisiminti „perestroikos“ 1985-1991 laikus, kurie Michailo Gorbačiovo buvo skatinami iš Maskvos ir prisiminti kuo tai pasibaigė. Lietuva pirmoji 1990-03-11 paskelbė savo Nepriklausomybę, galų gale subyrėjo ir visa TSRS.

Dabar vėl tenka stebėti įvykius Maskvoje, kur jaunoji karta siekia, kad Maskvoje vyktų letitimūs rinkimai. Pasirodo, kad kandidatais į Maskvos dūmą gali tapti tik tie, kuriems leista, kuriems kremliniai čekistai leidžia, užregistruoja. Taigi matome aiškiai, kad Maskvoje vis dar yra tokie laikai, kaip ir prie sovietų buvo. Kandidatais į valdžios organus galėjo tapti tik kgb ir kompartijos patikrinti, aprobuoti asmenys.

Jokio savarankiškumo tautai ar tarkim toje teritorijoje gyvenantiems asmenims nebuvo palikta. Balsuoji už tai, kas tau parinkta. Tai ir Maskvoje, tas sovietizmas, čekistinis rinkimų organizavimas yra tvirtai įaugęs į kraują.

O va Maskvos jaunimas, teisės mokslus baigę net su raudonais diplomais (Liubov Sobol), siekia, kad rinkimai į Maskvos dūmą vyktų ne pagal čekistų aprobuotus kandidatus, o vyktų realiai pagal įstatymą ir kad maskviečiai turėtų savo, o ne čekistų parinktus, kandidatus. Mato, kur čekistinis valdymas veda.

Tai čia kalbėdamas apie rinkimus į Maskvos dūmą siekiu išsiaiškinti ir parodyti tuos metodus, kuriuos naudoja čekistai, kremliniai fsbistai, kitaip tariant kgbistai, užsikonspiravę komunistai. Čia nereikia žiūrėti tiksliai į pavadinimus, reikia žiūrėti į naudojamus metodus.

Tai čekistai naudoja rinkimuose į Maskvos dūmą tokį metodą, kad nepraėję pro jų filtrą asmenys negali tapti kandidatais į Maskvos dūmos rinkimus. Tai labai aiškiai matyti iš tų mitingų 2019-07-27, 2019-08-03, 2019-08-10 ir juose skelbiamų lozungų ir pasisakymų.

Taigi kalbėdamas apie Maskvos dūmos rinkimus matau, kad į Maskvos dūmą gali kandidatuoti tik čekistų parinkti, aprobuoti asmenys. Tai yra rinkimams į Maskvos dūmą gali būti realiai registruoti tik aprobuoti, parinkti asmenys. Prieš tuos, kurie išimtinai taikiai kaunasi už įstatymu pagrįstą teisę kandidatuoti ir rinkti yra naudojami klastojimai, grubi jėga, daužoma lazdomis, sulaikomi ir net keliamos baudžiamosios bylos. Tuo tarpu šiuos protestus sukėlė išimtinai antikonstitucinė, čekistinė valdžia, kuri siekia nekaltus padaryti kaltais. Kaip neprisiminsi 2012-05-17 Deimantės budeliško pagrobimo ir po to nekaltiems keliamų bylų, o kaltuosius paaukštinat pareigose.

Išskiriame du pačius svarbiausius čekistinių rinkimų požymius. Pirmiausiai tai turi būti antiįstatymiai rinkimai ir kandidatai privalo būti aprobuoti.

O kaip Lietuvoje?

Tiksliai vyksta čekistiniai rinkimai ir svarbiausias jų požymis yra tai, kad vyksta antikonstituciniai rinkimai pagal Seimo rinkimų įstatyme įtvirtintą nelygią rinkimų teisę [1-4]. Ir niekada nereikėtų pamiršti, kad šią antikonstitucinę nelygią rinkimų teisę revanšistiškai Lietuvos 1990-03-11 Nepriklausomybės aktui 1992-07-09 įtvirtino signatarai su LTSR-LR AT pirmininko prof. Vytauto Landsbergio parašu.

Kitaip tariant čekistai įvykdė revanšą Nepriklausomybės aktui užsitikrindami privilegijas patekti į valdžią. Kandidatai rinkimuose yra aprobuojami antikonstituciniais „partiniais“ sąrašais. O rinkėjams yra palikta tik balsavimo teisė. Kurį berinktum sąrašą bus vis tiek antikonstitucininkai. Čekistiškai protingai sugalvota, visada aprobuoti antikonstitucininkai lieka valdžioje. Paaiškinsiu, kad dabar Seime yra tik 5 save išsikėlę, o visi kiti SĄRAŠINIAI antikonstitucininkai.

Kažkada straipsnyje skaičiau vieno garbingo žmogaus atsiminimus, kad jis 1989 metais pats matė kgbistų sąrašą iš 6337 asmenų, kurie pasirengę kautis prieš Lietuvą. Tai mano išsiaiškintas čekistas tuoj puls paneigti, kad tokių kgbistinių sąrašų būti iš viso negali, nesąmonė. Ir tenka su tuo išsiaiškintu čekistu sutikti. Manau, kad tikrai toks kgbistų sąrašas tikrai kompromituotų čekistinę veiklą. Juk jie yra tikrai ne idiotai. Tačiau kas galėtų paneigti, kad tokių sąrašų negali būti koks nors DEŠIMT? Vieni su kitais “pešasi” ir viskas atrodo, kaip SHOW sąrašinių DEMOKRATIJA, o iš tikro pilnai čekistinis valdymas.

Kitas požymis, kad Lietuvą valdo čekistai yra tai, kad Seime čekistai yra visumoje užslaptinti 100-ui metų. Tik čekistai taip ir gali sugalvoti ir įvykdyti.

Dar vienas požymis, kad Lietuvą valdo čekistai yra tai, kad visos 7 Seimo sudėtys buvo ir yra antikonstitucinės, nelegitimios, kurios demonstruoja ABSOLIUČIĄ tylą, kai raginama daugybę kartų atkurti legitimumą, pirmiausiai LR Konstituciją atitinkančius rinkimus - pagal lygią ir tiesioginę rinkimų teisę, kai apygardos yra lygios ir vienas rinkėjas-turi vieną balsą [1-4].

Čia nieko naujo nesugalvota. Tai atitinka Jungtinių Tautų teisę, Europos teisę, LR Konstituciją, LR Konstitucinio teismo išaiškinimą ir sveiką protą, kuris sako, kad jeigu save išsikėlęs kandidatu asmuo gali gauti iš vieno rinkėjo tik vieną balsą, tai ir bet koks kitas kandidatas į tą patį Seimą iš rinkėjo gali gauti tik vieną balsą.

Čekistinių rinkimų rezultate turime Seimo ir LR KT sudėtį, kurie principialiai nepaklūsta LR Konstitucijai, tarptautinių teismų sprendimams. Antikonstituciškumas ir yra čekistinio valdymo požymis. Kitaip tokius madingai mandagiai vadinu hibridiniais stribais.

Kaip vienas iš svarbių klausimų, nes buvo rengiamas referendumas dėl dviejų pilietybių, LR KT ir LR Seimas taip pat užsispyrusiai ir tyčia nepaklūsta LR Konstitucijai šiuo klausimu. Tai čekistinio valdymo požymiai. Tikslas neteisinė ir nedemokratinė valstybė, o taip pat LR piliečių konstitucinės tesės suspendavimas.

Išvados:

Maskvos įvykių stebėjimas dėl rinkimų į Maskvos dūmą padėjo aiškiausiai suvokti tuos metodus, kuriuos naudoja čekistai užgrobdami valdžią, na ir visa kitką.

Tas milžiniškas užsispyrimas, kurį demonstruoja seimūnai, kad Lietuvoje nevyktų Konstituciją atitinkantys tiek savivaldybių, tiek Seimo rinkimai parodo, kad Lietuvoje vyksta čekistiniai rinkimai.

Kremliaus čekistai taip pat užsispyrusiai neleidžia, kad vyktų įstatymą atitinkantys Maskvos dūmos rinkimai. Tik Maskvoje jaunimas jau yra ryžtingas ir jau juos 2019-08-10 palaikantis mitingas surinko arti 50000 žmonių.

Stebint ir įvertinus rinkimų į Maskvos dūmą realias savybes, ko gero kiekvienų metų liepos 9-ji [4] galėtų būti dar vadinama ne vien antikonstitucinės valdžios diena, bet ir ČEKISTŲ REVANŠO DIENA, nes 1992-07-09 signatarai su V.Landsbergio parašu gerai apgalvoję ir suplanavę [4] priėmė antikonstitucinį Seimo rinkimų įstatymą įvesdami privilegijas ir užprogramavo stagnaciją Valstybėje.

Čekistai iš paskutiniųjų gina čekistinius rinkimus ir arba mirtinai tyli, arba nukreipia kalbą kita linkme. Jie tuoj pat bando įrodyti, kad juoda yra balta ir atvirkščiai.

Straipsnio pavadinimą dalinai pasiskolinau iš Maskvos mitinguotojų, kurie šaukia: „Šalin čekistų valdžią!”, Leisk! , Išleisk!

Turi omenyje, kad leistų pagal įstatymą kandidatuoti rinkimuose ir kad neteisėtai suimtus išleistų.

Literatūra: 

„ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo“

„Profesoriaus išminties perlai“

„Politikos liūto blūdai“

„Okupuota nepriklausomybė“

„Liepos 9-ta – antikonstitucinės valdžios diena“

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.euRead MoreLeave A Comment

More News

Politika – infa

Prezidentas pasirašė dekretus dėl teisėjų atleidimo 2019-08-16 09:05:57Visuomenės pasitikėjimas teismais yra valstybės prioritetas. Todėl priėmiau sprendimą inicijuoti teisėjų, pa&#

Ginama teisė susipažinti su savo asmens duomenimis 2019-08-15 10:44:10kiekvienas turi teisę gauti iš organizacijos patvirtinimą, ar ji tvarko su juo susijusius asmens duomenis. Kreipimasis gali būti

Seimo narys Mindaugas Puidokas dėl Matijošaičių veiksmų Lampėdžiuose 2019-08-14 09:47:45iš tiesų, galimai, vietovės tvarkymo tikslas kitas: ES ir miesto savivaldybės lėšomis sutvarkyti ir pagerinti miesto

Kalinimo įstaigose pertvarka – griežtesnės sąlygos tvarkos pažeidėjams, 2019-08-13 11:26:21bus galimybė pažangą padariusiems kaliniams pagal darbo sutartis dirbti už įkalinimo įstaigos ribų. Išė

Lietuvoje bus įrengta 100 naujų elektromobilių įkrovimo stotelių 2019-08-13 09:12:24įstatymo numatyta tvarka 100 elektromobilių įkrovimo stotelių bus perduotos Transporto kompetencijų agentūrai, atsakinga

Seimo konservatoriai ragina ministrą Liną Linkevičių reaguoti į 2019-08-13 08:14:41Straipsnis diskredituoja Joną Noreiką ir kelia abejonę dėl demokratijos Lietuvoje legitimumo. Toks šmeižtas stiprina m

Seimo konservatoriai dėl galimai pažeistos K. Škirpos alėjos 2019-08-09 04:54:10R.Šimašiaus sprendimas pakeisti K. Škirpos alėjos pavadinimą prieštarauja LR VRM ministro įsakymui, kuris n

Privalomos Statybininkų kortelės įgauna formą: neturintiesiems baudos gali 2019-08-07 03:30:05juridiniams asmenims, pažeidusiems statybininkų identifikavimo tvarką, numatoma skirti baudą, siekiančią nuo 800 iki 1,2

Nuteista du savo vaikus pražudžiusi moteris 2019-08-06 14:43:03tragedijos dieną krosnis buvo įkaitusi, su rusenančiomis žarijomis, kas ir nulėmė gaisro kilimo priežastis. Vaikai

Atminimo lentų Vilniuje plėšymo vajus – R. Šimašius 2019-08-05 11:21:01Po sovietų okupacijos poetė buvo priskirta suimtinų asmenų kategorijai ir 1941 m. birželio 15 d. buvo suimta bei įkalint

Gera žinia kenčiantiems smarvę – 1,5 karto sumažinta 2019-08-05 09:13:30normatyvų įgyvendinimui numatytas pereinamasis laikotarpis – 5 metai. Taigi, 5 europinių kvapo vienetų kvapų koncentrac

Prezidentas nepasirašė įstatymo pataisų, kuriomis ribojamas miško žemės 2019-08-03 06:02:50Jau aišku, kad Miškų įstatymo pataisas lengvai apeis nesąžiningi veikėjai, pavyzdžiui, per apsimestinius s

Ekspertai.eu

Dvylika Lietuvos karių smogs Somalio piratams 2019-08-14 20:29:56 Rugpjūčio 14 d. į Europos Sąjungos karinę jūrų operaciją ATALANTA prie Somalio krantų išlydima

G. Nausėda Vokietijoje aptarė kovos su dezinformacija svarbą 2019-08-14 20:29:56 Per oficialų vizitą Vokietijoje Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su federaline kanclere Angela Merkel. Ap

NATO Oro pajėgų vadavietės vadas padėkojo Lietuvai už 2019-08-14 20:29:56 NATO Oro pajėgų vadavietės (NATO AIRCOM) vadas generolas Jeffrey L. Harrigian, susisiekęs telefonu su Lietuvos kariuomenės

Dėl straipsnio „Lentelė, lentelė, Lietuva su savo karo 2019-08-14 20:29:56 Lietuvos diplomatijos vadovas L. Linkevičius (dešinėje). Nepriklausomas Žmonių partijos p

Vykęs pavyzdys, koks gali būti „išskirtinis“ interviu praktiškai 2019-08-14 20:29:56 Valstybinio transliuotojo rugpjūčio 13 d. laidos „Dienos tema“ išskirtinis, kaip teigia pats valstybinis transliuotoja

L. Linkevičius su M. Quigley apsikeitė nuomonėmis apie 2019-08-14 20:29:56 Rugpjūčio 13 dieną Lietuvos diplomatijos vadovas Linas Linkevičius susitiko su JAV Atstovų rūmų nariu Mike&lsquo

Kol situacija Ukrainoje nepasikeis, Lietuvos prezidentas nekalbės su 2019-08-14 20:29:56 Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda pranešė, kad kalbėti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu jis neturi moralinės te

Dėl tos lentos 2019-08-14 20:29:56 Beje, akmeninės. Niekas iš nieko – taip nebūna. Stebėtojų tauta stebisi – kodėl dabar? Kodėl n

Ilgus mėnesius be teismo kalinamu Algirdu Paleckiu jau 2019-08-14 20:29:56 A. Paleckis. Ekspertai.eu sulaukė dar vieno laiško iš daugelį mėnesių be teismo laiko

Algis Avižienis: Pol Pot Kambodža – Didysis šuolis 2019-08-14 20:29:56 Tai be galo kruvina žiauri, tačiau pamokanti istorija. Vos per 4 metus nuo 1975 iki 1979 metų Kambodža neteko skirtingais duome

Sustokime patys. Stabdykime Vytautą Landsbergį (I d.) 2019-08-12 19:04:54 Patriarchas Vytautas Landsbergis. Nuotr. facebook.com Viešpatie, atleisk tiems, kurie nežino, ką da

Tarptautinio aljanso IHRA pirmininkas gerai įvertino Jono Noreikos 2019-08-12 19:04:54 IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) Tarptautinis Holokausto aukų atminimo aljansas giria drąsius Vilniaus mero Remigijaus

Geopolitika

Kontrabandos operacijos 2017-04-28 03:10:00 Kontrabandos operacijos vaizdo.

Parliamentary elections in Wonderland 2017-04-26 04:00:00 February 24 will be held parliamentary elections in Moldova. It is expected that the overwhelming number of seats in the new parliament of the cou

Minskas ir Maskva: tarp meilės ir neapykantos 2017-04-23 23:30:00 Iš pirmo žvilgsnio Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir Baltarusijos vadovas Aliaksandras Lukašenka – turi ne vien

L. Kojala. Trumpas keičia nuomonę. Ir ačiū jam 2017-04-20 23:30:00 Pakanka vos trijų mėnesių JAV prezidento poste, kad požiūris į užsienio politiką imtų keistis. Donald

Geresnės privatumo apsaugos elektroninėje erdvėje link 2017-04-19 06:25:00 Balandžio 11 d. EP nariai kartu su ekspertais aptarė siūlymus, kuriais siekiama geriau apsaugoti privatumą elektroninių ry&

Ko siekia Kremlius? Lenkijos ir Ukrainos atvejis 2017-04-16 23:30:00 Įsibėgėjantis Seimo nario Mindaugo Basčio apkaltos procesas dėl Lietuvos interesų išdavystės galbūt

Kruvina Stalino svajonė: Baltijos šalys – „sovietinės vitrinos“ 2017-04-11 04:20:00 Baltijos šalys Josifui Stalinui turėjo būti tarsi išvalytos sovietinės vitrinos – tokią išvadą

Europos Parlamentas panaikino vizų reikalavimą ukrainiečiams 2017-04-06 05:55:00Per pastaruosius trejus metus Europos Parlamentas nuolat rodė solidarumą Ukrainos atžvilgiu – remdamas jos piliečių sie

Rusų pasaulis be ribų 2017-04-05 23:30:00veidas.lt Aleksandras Noinecas: taip jau susiklostė, kad vis lankausi įvairių televizijų laidose, kuriose man, kaip Rusijos

Rusijos kariniai mokymai „Zapad“ – grėsmingi dėl galimų 2017-04-03 23:35:00 „Rusija sugebėtų per 24–48 valandas pradėti kovos veiksmus prieš Baltijos valstybes“, – per spaudos


Disclaimer and Notice:WorldProNews.com is not responsible of these news or any information published on this website.