Add to favourites
News Local and Global in your language
17th of July 2018

PolitikaVisiška Lietuvos pedomafijos nesėkmė Jungtinėse Tautose

„Liepos 9-12 d. viceministras Neris Germanas dalyvauja Lietuvos ketvirtosios ataskaitos pagal tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą svarstyme JT Žmogaus teisių komitete Ženevoje“, - skelbiama buvusio jaunuolio Lino Linkevičiaus vadovaujamos Užsienio reikalų ministerijos lakoniškame pranešime visuomenei „Viceministras Neris Germanas dalyvauja Lietuvos ketvirtosios ataskaitos pagal tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą svarstyme JT Žmogaus teisių komitete Ženevoje“.

Atrodytų, tokį reikšmingą įvykį Lietuvai turėtų plačiai nušviesti nepriklausoma valstybinė-komercinė šalies žiniasklaida, tačiau taip nėra.

Jūsų dėmesiui ekspertai.eu rubrikos „Aktualus skambutis“ pokalbis su advokatu, profesorium Stanislovu Tomu, kuris vienas Jungtinių tautų žmogaus teisių teisme (JTŽTT) atstovavo Lietuvą gindamas žmogaus teises prieš LT pedomafijai atstovaujančią gausią bukagalvių brigadą, vadovaujamą viceministro Nerio Germano.

[embedded content]

PAPILDYTA pranešimu spaudai

Jungtinės Tautos: iki 2018 rugsėjo 15 d. Lietuvos Generalinis prokuroras privalo surašyti kaltinamąjį aktą V. Adamkui

Prezidentas V. Adamkus (kairėje).

JTO priėmė Bendrąsias pastabas Nr. CED/C/LTU/CO/1, kurios nustato Lietuvos Generaliniam prokurorui terminą iki 2018 m. rugsėjo 15 d surašyti kaltinamąjį aktą prezidentui Valdui Adamkui ir buvusiam Valstybės saugumo departamento (VSD) vadovui, KGB rezervistui Arvydui Pociui už Violetinio slaptojo kalėjimo steigimą.

Šiame kalėjime buvo gyvuliškai kankinami apie 30 arabų, kurių kaltė taip ir nebuvo įrodyta jokiame teisme. Ponui abu Zubaydah Valstybės saugumo departamento pareigūnai išdūrė akį.

Bendrųjų pastabų § 22(A) rašoma, kad „tyrimas turi būti užbaigtas“, kas reiškia, kad Generalinis prokuroras turi ne pareikšti įtarimus, o būtent perduoti į teismą kaltinamąjį aktą. Punkte 22(C) nurodoma, kad už Lietuvos valstybės nusikaltimą turi būti nubausti atsakingi asmenys.

Iš Europos žmogaus teisių teismo (EŽTT) 2018 m. gegužės 31 d. nutarimo §§ 307 ir 317, o taip pat iš senatoriaus Marty ekspertizės seka, kad baudžiamojon atsakomybėn už Violetinį slaptąjį kalėjimą turi būti patrauktas Prezidentas (V. Adamkus) ir Valstybės saugumo departamento vadovas (A. Pocius). Pabrėžtina, kad EŽTT buvo įrodyta, kad Lietuvos valstybė įvykdė nusikaltimą (§§ 678 ir 683).

Jeigu Generalinis prokuroras neužbaigs tyrimą dėl V. Adamkaus slaptojo kalėjimo iki 2018 m. rugsėjo 15 d., Tarptautinio baudžiamojo teismo prokurorė tenkins advokato Stanislovo Tomo prašymą ir tyrimas bus tęsiamas iš Hagos. Profesorius Stanislovas Tomas įsipareigojo 2018 m. rugsėjo 16 d. pateikti JTO ir Hagos prokurorei komentarus dėl to ar Generalinis prokuroras sugebės užbaigti tyrimą dėl V. Adamkaus įsteigto neteisėto slaptojo kalėjimo kaltinamuoju aktu.

Liepos 9 – 12 d. Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetas (JTŽTK) Ženevoje svarstė žmogaus teisių padėtį Lietuvoje. JTŽTK posėdžiuose Lietuvos pilietinei visuomenei atstovavo advokatas prof. Stanislovas Tomas, kurį paskyrė Monako Kunigaikštystės žmogaus teisių gynimo asociacija EgLex.

Lietuva sulaukė griežto pasmerkimo ir dėl kitų klausimų:

1) atsisakymas atstatyti R. Pakso teises,

2) Valstybės saugumo departamento grėsmių nacionaliniam saugumui prieštaravimas minties laisvei,

3) antisemitizmas (rašytojos R. Vanagaitės, R. Muksinovo persekiojimas, atsisakymas pripažinti, kad 1941 metų Lietuvos nacių vyriausybė vykdė Holokaustą),

4) lenkų ir rusų diskriminacija,

5) privalomosios karo tarnybos draudimas, kurio Lietuva nevykdo,

6) LGBT teisių pažeidimai,

7) faktas, kad moterys gauna mažesnį atlyginimą už vyrus už tą patį darbą,

8) nepakankama kova prieš smurtą šeimoje ir daug kitų temų.

Liepos 12 d. EgLex atstovas S. Tomas pateiks galutinius komentarus ir netrukus Jungtinės Tautos priims naujas Bendrąsias pastabas Lietuvai.

JTO posėdžių metu advokatą S. Tomą nustebino tai, kad Lietuvai atstovavęs Užsienio reikalų viceministras N. Germanas nemoka ištarti angliškai net žodį „Lithuania“ (Lietuva). Šiame žodyje jis neteisingai taria net 4 raides. Iš URM viceministro pasisakymo matoma, kad jis nemoka sudaryti daugiskaitos anglų kalba, nesupranta skirtumo tarp daiktavardžio ir būdvardžio. Užsienio reikalų viceministras nesugebėjo suprasti JTŽTK narių iš JAV, Kanados ir Izraelio klausimų, todėl nieko neatsakė. 15 kalbų mokantis hiperpoliglotas S. Tomas pasiūlė buvusiam Sovietų Sąjungos piliečiui N. Germanui ateityje, kai atvažiuoja į Ženevą, vartoti rusų kalbą, nes ji taip pat yra oficiali JTO kalba.

Asistentė Olga Martinez, prof. mult. dr. S.Tomo advokatų kontora Eaglex Ltd.

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.euRead More
Leave A Comment

More News

Politika – infa

Ekspertai.eu

Geopolitika

Disclaimer and Notice:WorldProNews.com is not the owner of these news or any information published on this site.