• Follow us

Lietuva

K. Leončikas. Paroda „Užmiršti jotvingių kariai“ (IV) (0)

Parodoje | muzeum.suwalki.pl nuotr.

Parodoje | muzeum.suwalki.pl nuotr.

Pirma dalis ČIA, antra dalis ČIA, trečia dalis ČIA.

Jotvingių kariniai veiksmai

Į istorijos puslapius jotvingiai pirmiausiai įsirašė kaip negailestingi raiti kariai. Puldami jie neretai įveikdavo kelis šimtus kilometrų nuo savo krašto, paimdavo grobį – vergus, brangenybes, net visas gyvulių bandas ir arklius. Jų reidai suintensyvėjo XII a. pabaigoje, o XIII a. buvo nukreipti daugiausia į lenkų ir Rusios žemes. Iš istorinių šaltinių žinome, kad jotvingiai niokojo, tarp kitko, Kujavų, Liublino ir Sandomežo kraštą, taip pat Haličo kunigaikštystės žemes. Kryžiuočių ordinui kovojant su prūsais, jotvingiai padėdavo savo giminaičiams, puldami tuo pat metu tolimus kryžiuočių teritorijos užkampius. Jų strategija rėmėsi staigiomis ir netikėtomis raitųjų dalinių atakomis, nukreiptomis į gilų priešo užnugarį. Jotvingiai vengė ilgų apsupčių, todėl sutikę stiprų pasipriešinimą, pasitraukdavo arba keisdavo antpuolio tikslą. Į atvirą mūšį lauke jie stodavo nenoriai. Po greitos ir kruvinos kovos, paėmę grobį ir belaisvius, greitai pasitraukdavo. Ši taktika priešo gretose sukeldavo sumaištį ir žymiai sulėtindavo vijimąsi.

Taip atrodė jotvingių kariai | Kosto Leončiko nuotr.

Taip atrodė jotvingių kariai | K. Leončiko nuotr.

XIII a. jotvingiai dažnai sudarydavo karines sutartis su giminingais lietuviais. Kartu rengdavo žygius į Rusią, Mazoviją, puldavo kryžiuočius. Jotvingiams pralaimėjus, lietuviai užėmė šiaurinę ir rytinę Jotvos dalį, o daugumą gyventojų perkėlė į savo teritorijos gilumą. Tokiu būdu kryžiuočių riteriams susidarė sunkiai įveikiama jotvingių žemės juosta, kurią ordinas pavadino Vildnis.

Šių ginkluotų reidų pasekmė buvo atsakomieji veiksmai, nukreipti prieš Jotvą. Kronikos užrašė kelis didžiulius Rusios ir lenkų valdovų karinius žygius, tarp jų ir bendrus, o vėliau daugelį kryžiuočių puolimų. Iš archeologinių radinių aiškėja, kad Šiurpilio gyvenamąjį kompleksą, ko gero, bus pasiekusi Rusios kunigaikščio Vladimiro Didžiojo, o vėliau jo sūnaus Jaroslavo Išmintingojo kariuomenė. Ginkluotieji žygiai dažniausiai buvo vykdomi žiemos metu, kai ledas sukaustydavo ežerus, balas ir pelkes, kurios sėkmingai saugojo Jotvą nuo priešų kitais metų laikais. Atakuojanti kariuomenė galėjo be sunkumų judėti per užšalusius ežerus ir balas, belapiai medžiai atskleisdavo jotvingių gynybinės sistemos detales. Puikiai apmokyti, sunkiai ginkluoti užpuolikų daliniai ieškojo būdų kuo greičiau susikauti atvirame lauke vos tik įsiveržus į priešo teritoriją. Tačiau jotvingiai vargino priešą nuolatinėmis pasalomis, sėkmingai išnaudodami natūralias gynybos sąlygas bei pačių statytus gynybinius įtvirtinimus (k 18–20p).

Jotvingių ir prūsų ginklai

Vikingų periode jotvingių kariai ginkluote ir kitokiu aprūpinimu iš esmės nesiskyrė nuo kaimyninių baltų genčių, taip pat ir nuo priešų: Rusios ir Mazovijos. Šaltiniuose pateiktą informaciją apie jotvingių raitelius patvirtino ir archeologiniai radiniai – balno kilpos, žąslai ir pentinai.

Iečių antgaliai ir koviniai kirviai | K. Leončiko nuotr.

Iečių antgaliai ir koviniai kirviai | K. Leončiko nuotr.

 Kryžiuočiai vertino prūsų karius kaip lygiaverčius priešus. XIII a. prūsai naudojo plokštelinius šarvus, šarvinius marškinius, turėjo šalmus, kovojo su kalavijais, kirviais, duriamosiomis ietimis. Dengdavosi skydais. Lengvai ginkluoti naudojo lankus.

Gausiausia ir įvairiausia ginkluotės radinių grupė iš Jotvos teritorijos yra strėlių antgaliai.

Paskutiniais metais atlikus Jotvos centrų planigrafinius tyrimus, gauta nepaprastai turtinga informacija apie ankstyvųjų viduramžių kario ginkluotę bei jo aprūpinimą kitais reikmenimis.

X ir XI a. prūsų karių elitas naudojo turtingai papuoštus, padengtus auksu ir sidabru, iškilaus kūgio formos šalmus. Tokius šalmus nešiojo tik įžymiausi kariai, tuo pabrėždami savo turtingumą ir aukštą statusą visuomenėje. Šie radiniai turi panašumų su radiniais, aptiktais Didžiosios Lenkijos ir Rusios teritorijoje. Tai vienas iš įrodymų, kad prūsų ryšiai su variagais buvę gana artimi.

Kalavijai ir jų dalys | K. Leončiko nuotr.

Kalavijai ir jų dalys | K. Leončiko nuotr.

Labai plačius baltų rinktinių karių (elito) kontaktus įrodo geležinės strėlės antgalis su viena šerpeta, rastas Netoje (Augustavo apskr.), datuojamas II m. e. amžiumi. Tai unikalus radinys pietrytiniame Baltijos jūros regione. Panašių radinių pasitaiko ir Skandinavijoje, pirmiausia pietinėje Norvegijoje.

Vikingų laikotarpio karių, priklausančių vadovaujančių grupei, apatinių kardų makšties apkaustus puošė sidabrinės arba paauksuotos plėšriųjų paukščių galvos. Panašių  radinių, kaip turtingiausios Latvijos ir Rusios kapų įkapės, pasitaiko labai retai. Jų buvimas jotvingių gynybinėje tvirtovėje gali patvirtinti gynybinės tvirtovės svarbą ir elitų kontaktų kryptį.

Ginkluotei pavaizduoti parodoje eksponuojamos šios nuotraukos:

Senovės mylėtojų „Pera Sudinoi“ (Jotvos sūnūs) draugijos nariai, dėvintys karinę aprangą ir apsiginklavę tos epochos ginklais. Papuoštas šalmo apkaustas iš Šiurpilio piliakalnio kapavietės. Šalmas, rastas Gross Friedrichsburge (Semba, dabar Kaliningrado priemiestis). Šalmo apkaustas, papuoštas sidabru, iš 1 kapo Šiurpilio piliakalnio, užmautas ant iškilaus kūgio formos šalmo kopijos. Šalmas iš Mokre (Ukraina). Kardo, rasto Latvijos kapavietėje Krimuldas Liepenes, makšties apatinės dalies sidabrinis apkaustas. Dviejų kardo makščių apatinės dalies apkaustų fragmentai, rasti Šiurpilio piliakalnio šlaite.

Jotvingių lokalinių elitų ir prūsų materialinė kultūra

Šiurpilio gyvenvietės archeologiniai tyrinėjimai įrodė nepaprastą jotvingių lokalinių elitų materialinės kultūros turtingumą. Rasta keliasdešimt tūkstančių molinių indų šukių, papuošalų, buities reikmenų, o net ginklų ir karių asmeninių daiktų fragmentų.

Sidabriniai daiktai Jotvoje buvo retenybė. Išimtį sudaro du sidabrinių daiktų depozitai, rasti Skomack Vielki (Elko apskr.). Vietovės pavadinimas siejamas su žymiausio jotvingių vado kovose prieš kryžiuočiais Skomanto gimine. Šie unikalūs radiniai, be abejonės, priklausė asmenims, turėjusiems aukštą statusą visuomenėje, galbūt net susijusiems su šia gimine.

Jotvingių krašte dažniau negu prūsų žemėse aptinkami radiniai su krikščioniškais simboliais. Galimas daiktas, kad krikščioniški motyvai prasiskverbdavo į jotvingių elitą. XIII a. vidurio šaltinyje „Descriptiones Terrarum“, galimai rašytame misionieriaus, pateiktas įdomus pranešimas apie jotvingius: „…lengvai priima krikštą, kadangi nuo lopšio buvo maitinami žindyvių krikščionių. Todėl tarp jų galėjome būti saugūs.“

Prūsų materialinei kultūrai buvo būdingos akmeninės antropomorfinės statulos – bobos. Šie atvaizdai dažnai turi ankstyvųjų viduramžių karių atributų, tokių kaip šalmas arba kalavijas. Naujausi atradimai rodo buvus šių skulptūrų kulto. Tai byloja apie išskirtinę karių reikšmę prūsų dvasinėje kultūroje.

Prūsijos kraštų registras ir žemėlapis

Dėl XIII a. Kryžiuočių ordino vykdytų karinių veiksmų, siekiant užgrobti prūsų teritoriją, pasirodė pirmieji šių žemių registrai. Galbūt jie atsirado 1231 m. Danijos karaliaus Valdemaro II (Libert Census Daniae) sąraše, pateiktame Čekijos karaliaus Otokaro II 1267 m. dokumente, taip pat 1336 m. Petro Dusburgiečio kronikoje ,,Chronicon Terrare Prussiae“.

Kasparas Henebergeris (Caspar Henneberger), remdamasis Petro Dusburgiečio kronika, 1576 m. parengė ir išleido didelį Prūsijos žemėlapį, kuriame tarp Prūsijos genčių pažymėjo ir Jotvą (Sūduvą). Jis savo žemėlapyje ištaisė klaidingą Prūsijos kunigaikštystės elitų įsitikinimą, kad Jotva yra į pietus nuo Sembos.

Beveik visi straipsnio tekstai yra prieinami parodos stenduose. Jie čia spausdinami gavus dr. Marcino Engelio (Marcin Engel) sutikimą, kuriam už tai esu labai dėkingas. Taip pat norėčiau padėkoti Suvalkų apygardos muziejaus direktoriui Juzefui Bžozovskiui (Józef Brzozowski) už leidimą spausdinti parodos medžiagą bei šio muziejaus darbuotojams už suteiktą pagalbą.

Paroda labai įdomi ir tikrai verta ją aplankyti.

Paaiškinimai

(k3p), (k6,7p) – taip žymimi tekstų puslapiai kataloge „Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy“ („Užmiršti jotvingių kariai“), kuriuo naudojausi rašydamas straipsnį.

Vikingai – jūrininkai, kariai, plėšikai ir pirkliai, kurie nuo 793 iki 1066 m. vykdė karinius bei prekybinius jūrinius žygius. Švedų vikingai buvo vadinami variagais. Jie atliko reikšmingą vaidmenį formuojantis Novgorodo ir Kijevo Rusios valstybėms.

Planigrafija – tikslus žemės paviršiaus tyrimas, ieškant archeologinių paminklų.

 Ibrahim ibn Jakub (gimė apie 912 m., mirė po 966 m.) – sefardų (Ispanijos) žydas, Kordobos kalifo pasiuntinys, metraštininkas, keliautojas, pirklys.

Caspar Hanneberger (gimė 1529 m., mirė 1600 Karaliaučiuje) – vokiečių liuteronų dvasininkas, istorikas, kartografas, susijęs su Prūsijos kunigaikštyste.

Antropomorfizmas – dievybės įsivaizdavimas kaip panašaus į žmogų ir priskyrimas jam žmogui būdingų bruožų.

Ankstyvieji viduramžiai – epocha, Vakarų Europoje prasidėjusi po Romos imperijos žlugimo (476 m.), o Rytų Europoje ir Jotvos krašte – žymiai vėliau, t. y. X–XIII a.

Pabaiga

Reklama

Susiję straipsniai:

K. Leončikas. Paroda „Užmiršti jotvingių kariai“ (III) K. Leončikas. Paroda ,,Užmiršti jotvingių kariai“ (II) K. Leončikas. Paroda „Užmiršti jotvingių kariai“ (I) V. Deniušas. Sūduvių, dainavių ir jotvingių netapatumas Jotvingių krašto ašara Suvalkų archeologai Raveliuose atrado jotvingių piliakalnį (video) Baltų žemėse – Baltų vienybės dienos Ugnies sąšauka Pasklido Jorė po baltų kraštą (video) Kaune įvyks dviejų leidinių apie jotvingius sutiktuvės Kviečia pirmoji kilnojamoji paroda „Kai sieloms neliko medžių“ Išleista nauja knyga apie jotvingių pilkapyną Šveicarijoje Iš Rytų Lietuvos naikinimo istorijos: N. Vėlius, A. Stanaitis. Lydos kraštas Apie narsiausius iš narsiausių. „Terra Jatwezenorum“ 2016 metraščio sutiktuvės (programa) Kviečia gyvosios istorijos šventė „Jotvos Vartai“ (dienotvarkė) Baltiško vardyno savitumai Lenkijoje (video) Bus pristatytas istorijos paveldo metraščio „Terra Jatwezenorum“ 8 tomas Baltų vienybės ugnys ant Verkių kalno Joniškis rengia minėtuves paskutiniajam žiemgalių sukilimui ir Garuozos šilo mūšiui atminti Atidaroma Vijos Tarabildienės akvarelės darbų paroda R. Matulis. Ptolemėjo geografija ir baltų tautos Seime bus pristatyta paroda „Ar mes išliksim” D.Urbanavičienė. Suvalkija ar Sūduva? G. Songaila. Vėluojanti istorija ar pavėlavę istorikai? (II) A. Butkus. Baltų krikštas ir krikščionėjimas Susitikimas su lietuviais gyvenančiais Seinų ir Punsko krašte V.Turčinavičius. Praeitis atsiveria dabarčiai Prof. Z.Zinkevičius apie Lietuvos praeities didybę ir sunykimą A.Mikus. Obuolys ir riešutai. Dar kartą apie senovės baltų dualizmą V. Deniušas. Palemono palikuonys (II) Z. Zinkevičius apie būsimą knygą „Lietuviai. Praeities didybė ir sunykimas“ Read MoreLeave A Comment

More News

Alkas.lt

Bus paminėta K. Škirpos mirties 40 metų sukaktis 2019-08-17 05:52:47Rugpjūčio 18d. 12.00 val Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga ir kitos visuomeninės – patriotinės organizacijos

A. Liekis. Lietuvių elito vištakumas Tautos nepriklausomybės šviesoje 2019-08-17 03:57:02Tęsinys, 1 dalis čia, 2 dalis čia, 3 dalis čia, 4 dalis čia, 5 dalis čia, 6 dalis čia. 11. Pagal didelių pon&#

A. Stonys: Arba tu esi laisvas, arba tavęs 2019-08-17 02:46:56Laidoje „Viena tema“ Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos analitikos skyriaus vadovas žurnalistas

Seime – Romualdo Požerskio fotografijų paroda „Baltijos kelias“ 2019-08-17 02:37:51Nuo rugpjūčio 16 d., iki rugsėjo 9 d., Seimo I rūmų Vitražo galerijoje, eksponuojama žymaus Lietuvos fotografo ir f

Vaistininkė apie homeopatiją: užsiimant savigyda galimos ir šalutinės 2019-08-16 23:00:03Šiais laikais natūralumas grįžta į daugelį sričių: miesto gyventojai žalumą stengiasi įne&sca

Lietuvos ir Vokietijos Prezidentai aptarė gynybos ir ekonominio 2019-08-16 16:45:49Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda su žmona Diana Nausėdiene viešėjo Vokietijos Prezidentūroje, kur susi

Alergologė pataria, kaip išvengti vabzdžių įgėlimų ir anafilaksinio 2019-08-16 08:32:22Respublikinės Šiaulių ligoninės Tuberkuliozės ir plaučių ligų klinikos Konsultacijų poliklinikoje į

Seime bus paminėtos Seimo gynėjo Artūro Sakalausko žūties 2019-08-16 08:21:57Rugpjūčio 21 d., trečiadienį, vyks paskutinės Lietuvos okupacijos aukos, kario savanorio, Lietuvos Respublikos Aukš

Prezidentas pasirašė dekretus dėl teisėjų atleidimo 2019-08-16 07:53:23Rugpjūčio 16 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu bei atsiž

E. Stancikas: Vis dar nesuprantame tikrosios teatro reikšmės 2019-08-16 04:34:06Nacionalinis Kauno dramos teatras šį rudenį pradeda 100-ąjį kūrybinį sezoną. Teatro vadovą dr. Egidij&#

Netekome garsaus publicisto, istoriko Algimanto Liekio (video) 2019-08-15 04:45:05Rugpjūčio 13 d. vėlai vakare, eidamas 76 metus,  mirė didelis Lietuvos patriotas, publicistas, žurnalistas, knygų a

Paaiškėjo preliminarūs Nacionalinės koncertų salės architektūrinės idėjos laimėtojai 2019-08-15 03:58:38Tarptautinė ekspertų komisija išrinko geriausias Nacionalinės koncertų salės „Tautos namai“ projekto id

LRT naujienos lietuvoje

Liepą – rekordinis imigracijos mėnuo, ekspertai perspėja dėl 2019-08-18 05:14:00 Liepą į Lietuvą atvyko gyventi daugiau žmonių nei bet kurį ankstesnį mėnesį, tęsiantis teigiamoms m

Norinčiųjų tapti kunigais mažėja: šiemet priimti tik devyni 2019-08-18 02:13:00 Šiemet į Lietuvoje veikiančias kunigų seminarijas priimti devyni jaunuoliai – mažiau nei ankstesniais metais.

Sekmadienį bei pirmadienį lepins ir 30 laipsnių karštis, 2019-08-18 01:05:00 Savaitgalio pabaigą orai džiugins taip pat kaip ir šeštadienį – vyraus giedri ir šilti orai, tiesa, pirmosi

Nanook. Kai gimdymas laikomas chirurgine operacija 2019-08-18 00:00:00 „Mane susiuvo, pastatė – ir eik. „Mums susitvarkyti reikia, – pasakė, – laukia kita. Dar ne tokios nueina. Ga

Beglobių gyvūnų sveikatos ir elgesio problemoms spręsti – 2019-08-17 15:37:00 Lietuvos prieglaudose gyvūnų nemažėja, o specialistų, gebančių užsiimti jų reabilitacija bei socializaci

Seimo narių atostogos oficialiai neįteisintos, tačiau parlamentas – 2019-08-17 13:54:00 Seimas pasibaigus posėdžiams – tuščias. Parlamentarai išsiblaškė kas kur praleisti paskutinių vas

Nausėda susitiko su Indijos viceprezidentu Naidu: pakvietė Indijos 2019-08-17 08:47:00 Į Lietuvą šeštadienio popietę atvyko Indijos viceprezidentas Venkaiah Naidu.

Į Valdo Adamkaus konferenciją Vilniuje atvyks Sakartvelo prezidentė, 2019-08-17 07:39:00 Sakartvelo prezidentė Salomė Zurabišvili ir Moldovos premjerė Maia Sandu kitą savaitę atvyks į Lietuvą daly

Lietuvis motociklininkas išsiruošė į kelionę aplink pasaulį per 2019-08-17 06:33:00 Šeštadienį į 40 dienų kelionę motociklu aplink pasaulį išvykstantis druskininkietis Karolis Mieliauskas

Vilniaus valdžia ketina restauruoti Lukiškių aikštės šviestuvus 2019-08-17 02:24:00 Vilniaus savivaldybė vertina galimybes restauruoti kultūros vertybėmis pripažintus senuosius Lukiškių aikšt

Orai: vasarišką šilumą lydės trumpas lietus ir perkūnija 2019-08-17 01:45:00 Savaitgalį oro temperatūra lepins karštos vasaros mėgėjus. Kai kur temperatūra kils net iki 28 laipsnių š

Pasieniečiai pastebi išaugusius į Ignalinos AE užklystančių smalsuolių 2019-08-17 01:15:00 Ignalinos atominę elektrinę saugantys pasieniečiai pastebi išaugusį susidomėjimą šiuo objektu.

Versijos

Žemėje gyveno gigantai 2018-09-29 04:51:34Tikriausiai nėra nė vienos tautos, kurios mituose ir legendose nebūtų milžinų. Jie gali būti geri ar blogi, atlikti

Seniausi planetos miestai 2018-09-29 04:51:07Šiuolaikinio mokslo nuomone, vienas svarbiausių civilizacijos požymių yra gyventojų sėslumas, vienijimasis į bend

Internetinis darbas, kokią specialybę pasirinkti 2018-09-21 02:41:20Internetinis darbas yra nauja kryptis, kurios populiarumas nuolat didėja. Jei asmuo nusprendė, kad nori dirbti pats, jis pasirenka tokį

Skolinimasis draugui ar iš draugų kenkia tarpusavio santykiams! 2018-07-23 15:28:43Kiekvienam iš mūsų būna dienų, kai prisireikia pinigų daugiau, nei jų turime, nepriklausomai nuo finansinės

Minios efektas 2018-03-26 05:12:18Žmogus – kolektyvinė būtybė. Patekęs į tam tikras sąlygas ir situacijas, jis nesąmoningai stengiasi pris

Mokslininkai atkūrė prieš 9000 metų gyvenusios paauglės veidą 2018-03-26 05:12:12Susipažinkite, tai Don (Aušra), jauna mergina iš mezolito epochos., jos veidą rekonstravo mokslininkai, pagal kaukuolės,

Skausminga saviapgaulė 2018-03-22 05:15:09Tai, kas kažkada buvo vyriausybė, sukurta žmonėms, dabar tapo vyriausybe, dirbančia turtingiesiems, vyriausybe, kuri aukoja s

Britų mokslininkai nustatė… 2018-03-19 18:00:15Iš britų mokslininkų atliekamų tyrimų juokiasi visi, kas netingi. Pakanka išgirsti frazę „britų moks

Nežinoma Antarktida 2018-03-19 18:00:12Idėja, kad Antarktidoje gyvavo išsivysčiusi civilizacija, sukėlė profesionalių istorikų susidomėjimą po

Mamutai sociofobai 2018-03-17 18:00:18Liūdna mamutų patinų lemtis visada stebino mokslininkus. Greičiausiai, jų nuomone, didelis jų mirtingumas buvo susij

Lietuva | ve.lt

Berlyne Diana Nausėdienė pakeitė mėgstamą baltą spalvą 2019-08-16 08:43:11Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda (55 m.) ir pirmoji ponia Diana (55 m.) ketvirtadienį susitiko su Vokietijos prezidentu Franku Walteriu

Ligoninei vadovauti siekęs „valstietis“ A. Kirkutis apskundė A. 2019-08-16 04:29:13Seimo Sveikatos reikalų komiteto narys „valstietis“ Algimantas Kirkutis kreipėsi į Seimo etikos sargus, prašydamas &

Lietuvių genai vieni mažiausiai pakitusių Europoje 2019-08-15 05:16:56Sakoma, kad kiekvienas žmogus yra skirtingas. Tačiau lietuvių genus tyrinėję mokslininkai sako, kad ne tokie čia mes i

„Naglį“ tikimasi atgaivinti iki 2022 metų 2019-08-15 03:09:12Palangos kino teatrą „Naglis“ tikimasi atgaivinti iki 2022 metų – bus siekiama jį paversti regionine filmoteka,

Švėkšnos bažnyčioje Stano rado tai, ko nesitikėjo 2019-08-15 02:24:40Atlikėjas ir dainų autorius Stanislavas Stavickis-Stano (37 m.) yra aktyvus socialiniuose tinkluose. Vyras su draugais ir sekėjais d&#

Brangus Rugsėjo 1-osios skambutis 2019-08-15 01:47:19Nors iki Kalėdų dar toli, į parduotuves grįžta masinio pirkimo psichozė. Pastarosios pinigų leidimo pasiutpolkė

Lietuvoje švenčiama Žolinė 2019-08-15 01:05:45Ketvirtadienį Lietuvoje švenčiama Švč. Mergelės Marijos dangun ėmimo diena – Žolinė. [...]

Jaunimui – daugiau prasmingos įvairovės 2019-08-15 01:00:36Jauni žmonės, regis, pastaraisiais metais tampa vis aktyvesni, visuomeniškesni, pilietiškesni ir atsigręžia į t

Kretingos vargonai tampa žinomi visoje Europoje 2019-08-14 04:47:04Kretingos pranciškonų bažnyčioje saugomas Lietuvos muzikinės kultūros lobis – tai seniausi veikiantys mūs&

Soduose įsižiebė karas dėl tariamai dingusių tūkstančių 2019-08-14 01:01:00"Jiems galima vogti, apgaudinėti ir nieko už tai nebus", - nusivylusi ištarė Salomėja Gedrimienė, sodininkų ben

Žolinė Neringoje - su išskirtine senųjų amatų švente 2019-08-14 00:00:55Unikalus nemokamas renginys 11-21 val. lauks visų amžiaus grupių lankytojų ir kvies stebėti amatų demonstracijas bei muz

Gargždai ruošiasi neeiliniams rinkimams 2019-08-13 05:01:00Rugsėjo 8 d. trijose vienmandatėse apygardose, kurių viena - Gargždų, vyks rinkimai į Seimą. Klaipėdos rajone

Bernardinai.lt naujienos

Mt 19, 16–22 „Jei nori būti tobulas, eik New! 2019-08-18 19:00:00  Evgenios Levin nuotrauka. Bernardinai.lt Štai vienas jaunuolis prisiartino prie Jėzaus ir paklausė: „Mokytojau, k

Šv. Jonas Eudas New! 2019-08-18 19:00:00 Rugpjūčio 19 d. minime šv. Joną Eudą (1601-1680), prancūzų pamokslininką, vienuolijų steigėją

Pasipriešinti ar prisitaikyti? Bažnyčia Filipinų „kare su narkotikais“ New! 2019-08-18 18:00:00 Rodrigo Duterte ir kariškiai. EPA nuotrauka Lozorius – tokį vardą Filipinų laikraščiai davė vienai 

Vietoje grindinio – bulvės. Pokario vilniečių atsiminimai New! 2019-08-18 18:00:00 Vilnius apie 1948-1950 m. Šiaulių „Aušros“ muziejaus nuotrauka Interviu perpublikuojamas iš ketvirtojo 2

Tvari mada: kaip išmokti norėti mažiau ir pamilti New! 2019-08-18 18:00:00 Rugilė Matusevičiūtė. Asmeninio archyvo nuotrauka Daugelis iš mūsų dažnai apsiperka prekybos centrų dr

Pirmadienio, rugpjūčio 19-osios, skaitiniai New! 2019-08-18 18:00:00{"main_picture":{"file_input":null,"url":"http:\/\/media.bernardinai.lt\/o\/97fd1fc499ddb16d9e28b3115483b66f.jpg"},"main_article":{"tit

Mirė lietuvių kino dokumentininkas Gediminas Skvarnavičius (1933–2019) 2019-08-18 02:47:00 Režisierius, lietuvių kino dokumentininkas Gediminas Skvarnavičius (1933–2019). Nuotrauka iš Juozo Matonio feisbuko pasky

Šv. Lauras ir Floras, kankiniai 2019-08-17 19:00:00 Rugpjūčio 18 d. minime Laurą ir Florą ir jų draugus kankinius (II a.) Lauras ir Floras gyveno II a. - gimė Konstantinop

Lk 12, 49–53 „Esu atėjęs atnešti ne taikos, 2019-08-17 19:00:00 Unsplash.com nuotrauka Jėzus kalbėjo savo mokiniams:      „Aš atėjau įžiebti žemė

Iniciacija 2019-08-17 18:00:00 Kultūros laikraštis „Šiaurės Atėnai“ (2019 m. Nr. 15) Kratos nepavadinsi švente. Labiau smu

Draugystė kaip kasdienė duona 2019-08-17 18:00:00 Popieziausvizitas.lt nuotrauka Kaip žmogaus gyvenimui reikalingas maistas, lygiai taip reikalingi ir draugai. Anglų kalbos žodis &bd

Už scenos ribų gimstantis teatras (II) 2019-08-17 18:00:00 Unsplash.com nuotrauka Teatro žurnalas“ (Nr. 14) Kai Marius Repšys „Siemens“ arenoje „Išvarymo&ldqu

Lietuva straipsniai

Karo muziejaus sodelyje – vienintelis Lietuvoje Nežinomo kareivio 2019-08-01 12:59:27Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelis – vienintelė vieta Lietuvoje, kurioje galima pamatyti kovų už tautos laisvę sim

Kapitaliai suremontuotas tiltas per Širvėnos ežerą Biržuose 2019-08-01 11:53:23Pagal projektą įrengtas naujas medinis paklotas, turėklai, tilto apšvietimas, vaizdo stebėjimo įranga. Anot Birž&

Į natūralioje gamtoje įkurdintą Kauno rajono mokyklą veržiasi 2019-08-01 11:24:36Tuo įsitikino ir ilgus metus anksčiau pedagoginį darbą dirbęs Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas, ka

Pasikeitė Lietuvoje dislokuotos NATO pajėgų kovinės grupės vadas 2019-08-01 10:36:33Nuo vasario kovinei grupei vadovavusį Vokietijos kariuomenės pulkininką leitenantą Peerą Papenbroocką (Perą Papenbr

Druskininkų valdžia nerimsta: prašo darbo grupės dėl Vijūnėlės 2019-08-01 10:02:26„(...) prašome jūsų inicijuoti tarpinstitucinę darbo grupę, pakviečiant joje dalyvauti Vyriausybės, Teising

Toliau verda aistros dėl Generolo Vėtros: A. Anušauskas 2019-08-01 09:56:35„Nežinojau, kad kažkokius savo „šalininkus“ siunčiau į teismą pas Labašauską. Menininkui

Balastiniai vandenys prilyginami teršalams 2019-08-01 09:39:39Nauja tvarka Tarp uostų be krovinių plaukiantys laivai į specialius indus prisipumpuoja vandens, kad nugrimztų ir būtų s

S. Gentvilas siūlo partijoms nuleisti patekimo į Seimą 2019-08-01 09:26:46Šiuo metu partijos kandidatų sąrašas gali gauti Seimo narių mandatų tik tada, jeigu už jį balsavo ne ma

Gamtosaugininkai ir visuomenininkai prašo G. Nausėdos apginti Punios 2019-08-01 09:04:11Tarp pasirašiusiųjų – Lietuvos ornitologų, Entologų draugijų, „Baltijos aplinkos forumo“, Gamtos aps

Rusijos kariuomenė pradeda didelio masto pratybas Baltijos jūroje 2019-08-01 08:44:14„Ocean Shield 2019“ operatyvinės pratybos vyks Baltijos jūroje nuo rugpjūčio 1 dienos, vadovaujant laivyno vadui admir

Pasieniečiai kovai su kontrabanda įsigijo du bepiločius lėktuvus 2019-08-01 08:11:05Kaip ketvirtadienį pranešė tarnyba, baigtas įgyvendinti bepiločių lėktuvų įsigijimui skirtas projektas,

Universitetuose ir kolegijose liko apie 3 tūkst. „nemokamų“ 2019-08-01 07:30:31Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) duomenimis, po pirmojo pagrindinio pri

Valstietis

Kas VIKINGLOTTO laimėjo daugiau nei 245 000 Eur? 2019-08-16 07:30:17Ilgasis savaitgalis VIKINGLOTTO žaidėjams atnešė ne tik poilsį, bet ir didelius laimėjimus. Žaidėjas ar &

Javų beicai: ūkio patirtis ir specialistų patarimai 2019-08-16 07:29:16Baigiantis derliaus nuėmimo darbams, ūkiai pradeda ruoštis žieminių javų sėjai – aktyviai valoma sėkli

Ty­la mal­do­je daž­niau iš­kal­bin­ges­nė nei žo­džiai 2019-08-16 06:22:12Mū­sų tė­vai, se­ne­liai, su­si­dū­rę su sun­ku­mais, ne­ti­kė­ta ž

Želvoje skambėjo poezija 2019-08-16 06:19:34Neseniai vykusios Želvos kraštiečių šventės metu krašto gyventojai ir svečiai galėjo džiaugtis

Grūdų supirkimo sezonas eina į pabaigą 2019-08-16 06:17:42Javapjūtė jau eina į pabaigą. AB „Jonavos grūdai“ Ukmergės grūdų sandėlių vedėjas V

Išsaugoti regėjimą padeda paprastos taisyklės: ką dažniausiai pamirštame? 2019-08-16 06:15:33Kartais jausti akių skausmą, pastebėti raudonį ar po ilgo įtempto darbo prie kompiuterio vaizdą matyti tarsi per migl

Sezonas įsibėgėja: 4 išmanūs patarimai grybautojams 2019-08-16 06:11:21Anksti prasidėjusi vasara ir lietinga rugpjūčio pradžia kelia džiaugsmą grybautojams – šiais metais mi&scar

„Pravalturo“ direktorius V. Mikaitis: „Keliu žmonėms teigiamas emocijas“ 2019-08-16 06:07:27„Dalyvavau loterijoje „Laimėk kelionę į dviejų žodžių miestą“, tikėjausi, kad ve&scaron

Dagotuvės ir pagoniškasis pradas, arba kas esame iš 2019-08-16 06:03:26„Viena vertus, krikščionybė į Lietuvą atnešė kultūrą, mokslą, meną ir demokratiją

Kėdainių rajone siaučia vilkų gauja  2019-08-16 05:59:59Užpulta 40 galvijų banda, sudraskytas veršiukas  „Šis veršiukas buvo visų mūsų numylėta

Sveiki ir nebrangūs pusryčiai: ką gaminti? 2019-08-14 06:47:52Pusryčiauti ar sutaupyti laiko ir pusryčius praleisti? O gal tik išgerti puodelį kavos? Apstu diskusijų, ar pusryčiai

Kemėši̇̀škiai: kaimas kunigo pavarde 2019-08-14 06:45:32Senoji Lietuvos istorija patvirtina, kad stambieji žemvaldžiai dvarus ar palivarkus neretai pavadindavę savo, žmonų ar vaik&#

Sputnik Lietuva

Ekspertai įvardijo, ką turistai dažniausiai pamiršta lėktuvuose New! 2019-08-18 13:00:00Atlikus apklausą paaiškėjo, kad vertingiausius daiktus pamiršta keleiviai iš Rusijos: telefonus, ausines, nešioj

LET: Europos dujų saugyklos jau beveik užpildytos New! 2019-08-18 12:48:00Dėl SGD srautų į Europą bei dėl to, kad 80 proc. saugyklų jau yra užpildytos, gamtinių dujų poreikis kont

Paviešintas vaizdo įrašas iš namo, kur paauglys kirviu New! 2019-08-18 12:06:00Rusijos Uljanovsko srityje paauglys išžudė savo šeimą, įskaitant keturių metų vaikus, ir nusižudė

Kas demokratiškesnis: pasaulinis gigantas Google ar mūsiškė LRTK New! 2019-08-18 11:40:00Ar galima šiais informacinių technologijų ir socialinių tinklų laikais sustabdyti prieigą prie informacijos ir kas tur

Belojarsko atominėje elektrinėje atsijungė 4-asis energoblokas New! 2019-08-18 11:05:00Pažymima, kad 4-asis blokas atsijungia jau antrą kartą per šiek tiek daugiau nei mėnesį

Lietuvoje dėl AKM nugaišinta daugiau kaip 170 kiaulų New! 2019-08-18 10:47:00Iš viso Europoje dėl ligos sunaikinta daugiau nei 217 tūkstančių kiaulių

Rusija sukūrė bepilotę "Lada" katafalką New! 2019-08-18 10:20:00Bepilotė mašina gali išvystyti penkių kilometrų per valandą greitį

"Peržengė raudonąją liniją": aplink Estijos VRM kilo skandalas 2019-08-18 09:30:00Konfliktas prasidėjo po to, kai konservatyvūs vyriausybės atstovai nusprendė nušalinti Estijos policijos vadovą nuo pa

Šoigu papaskojo apie JAV išlaidas INF sutartį pažeidžiančioms 2019-08-18 08:46:00Kaip pažymėjo Rusijos ministras, jei Vašingtonas iš tikrųjų nori susitarti su Rusija, tuomet reikėtų susit

Gitanas Nausėda susitiko su Indijos viceprezidentu Venkaiah Naidu 2019-08-18 08:04:00Susitikimo metu Indijos viceprezidentas Venkaiah Naidu ir prezidentas Gitanas Nausėda aptarė dvišalius santykius bei ekonominių

JAV gyventojas išgyveno po žaibo smūgio 2019-08-18 07:45:00Kaip pažymėjo vyras, jis niekam nelinkėtų to patirti

Chabarovsko krašte lokys iškasė kapą ir nusitempė negyvėlį 2019-08-18 07:10:00Anot šaltinio, į vietą buvo išsiųsta operatyvinė tyrėjų grupė, kinologas bei medžioklės eks

tv3.lt

Po avarijos susidarė spūstis: Vilniuje susidūrė keturi automobiliai New! 2019-08-18 14:20:00Prie Vilniaus, netoli Gariūnų, magistralėje Klaipėda-Vilnius sekmadienio vakarą susidūrė keturi automobiliai, nuken

Neapsikentę ėmėsi konfiskuoti paspirtukus – žmonės juos numeta New! 2019-08-18 13:00:00San Diego mieste Jungtinėse Valstijose dėl elektrinių paspirtukų užvirė tikra kova. Du vietos gyventojai nepatenkinti, k

Ekspertai: vyrai susituokdami gauna premiją, moterys – baudą New! 2019-08-18 11:00:00Santuoka Lietuvoje vyrams padovanoja mažiausiai dešimt metų. Tokią išvadą daro demografai ir sociologai, tačiau

Alkoholis sovietmečiu: gėrė viską, kas dega ir kūrė 2019-08-18 10:02:00Alkoholis sovietmečiu liejosi laivai. Juo girdyti kareiviai einantys į frontą, juo kaimynai mokėjo už paslaugas kaimynams, o

Policijai Karklėje pats darbymetis: narkotikus slepia netikėčiausiose vietose 2019-08-18 09:46:00Klaipėdos rajone vykstant Karklės muzikos festivaliui pareigūnai šeštadienį ir sekmadienį tęsė patikr

Vilniaus centre riedėjo velniukas, mergelė su tautiniais rūbais 2019-08-18 09:40:00„IKI Velomaratono“ metu į centrinės Vilniaus gatves išriedėjo tūkstančiai dviratininkų. Ir nors kai k

Nejuokingi orų pokyčiai: Lietuvoje įprastus augalus jau keičia 2019-08-18 08:00:00Persikų augintojai trina rankomis – šiųmetis vaisių derlius kaip niekada gausus. Vaismedžių augintojai vos sp

Lietuvos gėjų lyga: pajūryje trūksta dar vieno pliažo 2019-08-18 07:00:00Lietuvos pajūryje kai kurie vyrai pasigedo tik jiems skirtų paplūdimių. Kuršių nerijoje vyrams skirtas tik ruožel

Sakartvelo vardas populiarėja, bet vis dar dominuoja Gruzija 2019-08-18 06:45:00Lietuvoje pamažu ima populiarėti alternatyvus Gruzijos pavadinimas Sakartvelas, tačiau žiniasklaidoje vis dar dominuoja senasis va

Atšaukti arba vėluojantys skrydžiai – net neįsivaizduojate, kiek 2019-08-18 06:00:00Lėktuvais lietuviai keliauja ir į atostogas, ir darbo reikalais, tad ši transporto priemonė jau tapo ne egzotika, o kasdienybe.

Lietuva liūdnai pagarsėjo ES: erkės šalyje nevaldomai platina 2019-08-18 05:00:00Vasaros sezonui pasiekus piką, Lietuvos pajūrį užgulė ne tik minios poilsiautojų, bet ir gausybė erkių. Savait

Sodybų pilnėjimo metas: rekordinė imigracija kelia iššūkių 2019-08-18 04:58:00Liepą į Lietuvą atvyko gyventi daugiau žmonių nei bet kurį ankstesnį mėnesį, tęsiantis teigiamoms mi

Regionų naujienos

Burbiškio dvare – auksinių vestuvių šventė 2019-08-15 10:57:12Rugpjūčio 16 d. 13 val. penktą kartą Radviliškio rajono savivaldybė organizuoja Auksinių vestuvių šve

Folkloro ir tradicinių amatų mėgėjus į Kleboniškių kaimą 2019-08-15 10:49:58Rugpjūčio 10 d. Kleboniškių kaimas (Radviliškio r.) sužibėjo etnografinėmis spalvomis. Daugyvenės kul

Kauno arkikatedros bazilikos ministrantų susitikimas 2019-08-15 10:47:18Rugpjūčio 14 d. Kauno šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus arkikatedroje bazilikoje vyko įvairių kartų ministran

Kviečiame skaityti laikraštėlį „Auksinis ruduo“ Nr.8A (144) 2019-08-15 10:23:13ŠIAME LAIKRAŠTĖLYJE SKAITYKITE: 1. SVEIKINAME VISUS SU ŠV.MARIJOS – DIEVO MOTINOS Į DANGŲ ĖMIMO &Scaron

Auksinių vestuvių proga pasveikinta Panevėžio rajono Garbės pilietės 2019-08-14 10:34:39Panevėžio rajono savivaldybės meras Povilas Žagunis, tęsdamas ilgametę tradiciją pasveikinti Auksines vestuves &sca

Plungės kultūros centras rengia jaunųjų muzikų kūrybinę stovyklą 2019-08-14 10:32:23Plungės rajono kultūros centras šiais metais vykdo kultūrinės edukacijos ir meno projektą „Jaunųjų muz

Burbiškio dvare karaliavo dainuojamoji poezija 2019-08-14 10:28:22Burbiškio dvaras garsėjo įvairiais laisvalaikio leidimo būdais: pasiirstymu valtelėmis parko tvenkiniais, jodinėjimu &

„Fiat Ducato Electric“ Europos rinkose bus pristatytas jau 2019-08-14 10:27:46„Fiat Professional“ plečia alternatyviais ekologiškais degalais varomų mikroautobusų gamą: šią vasa

Sostinės mažiesiems – 50 naujų vaikų žaidimo aikštelių 2019-08-14 10:26:33Šiemet sostinės savivaldybė planuoja įrengti iš viso 50 naujų modernių vaikų žaidimų aikš

Mažuosius festivalio žiūrovus džiugino „Knygos teatro“ spektaklis 2019-08-14 10:25:03Rugpjūčio 13 d. Chaimo Frenkelio vilos parke vyko XVI tarptautinio Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalio renginys – „Knygos

Geopolitikos diagnostika: Kirgizija, Gvatemala, Italija 2019-08-14 07:39:19Kirgizija Faktas: Šalies specialiosios pajėgos du kartus šturmavo buvusio prezidento namus. Diagnozė: Specialiųjų pa

Globali visuomenės sveikatos problema – vaikų antsvoris ir 2019-08-13 15:51:48Vaikų antsvoris ir nutukimas yra vienas rimčiausių sveikatos iššūkių XXI amžiuje. Kas penktas vaikas Europ

Lietuva – infa

Minime Baltijos kelio 30-metį 2019-08-16 07:07:21Rugpjūtį įvairiose Lietuvos vietose – savivaldybėse – vyksta Baltijos kelio 30-mečio minėjimo renginiai. Min

Prezidentas atidengė Prezidento A. Smetonos paminklą 2019-08-12 09:47:55mes privalome jį gerbti – kartu su jo puikiaisiais bruožais, o kartu ir su tam tikromis klaidomis, kurių buvo padaryta, ir kurios

Prasidėjo aplinkosaugos akcija „Lašiša 2019“ 2019-08-05 12:04:37Šeštadienį prasidėjo tradicinė aplinkosaugos akcija „Lašiša 2019“. Ši kasmet organizuoja

Turime kuo didžiuotis – tarp 80 šalių, tarptautinėje 2019-08-01 08:41:5651-ojoje tarptautinėje chemijos olimpiadoje dalyvavo mokiniai iš 80 šalių. Lietuvių moksleiviai parsivežė i&sca

Rukloje vyks NATO Priešakinių pajėgų kovinės grupės vadų 2019-07-31 05:56:08Rugpjūčio 1 d. Rukloje, Lietuvos etmono Jonušo Radvilos pulke, vyks NATO priešakinių pajėgų bataliono kovin

Jaunieji tyrėjai iš Lietuvos tarptautiniame mokslo ir technologijų 2019-07-30 06:20:11Kinijoje vykusiame tarptautiniame mokslo ir technologijų inovacijų konkurse CASTIC – didžiausiame Azijos šalyse – Li

Visi šeši Lietuvos moksleiviai Tarptautinėje matematikos olimpiadoje pelnė 2019-07-27 11:21:26Visi šeši Lietuvos mokinių komandos atstovai tarptautinėje matematikos olimpiadoje, įvykusioje liepos 10-22 Jungtinė

Apie pavojingai nusekusią Nerį – pokalbis su Baltarusijos 2019-07-16 14:26:38liepos 16 dieną ministras Kęstutis Mažeika susitiko su Baltarusijos ambasados Lietuvoje atstovais ir aptarė sausros padarinius Ner

Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos kalba Seimo posėdyje 2019-07-12 06:53:51Gerovė nėra vien gražus žodis. Tai kiekvieno iš mūsų teisė, o visiems mums kartu, t. y. valstybei – pa

Paskelbtas nuosprendis Šiaulių pareigūnų gaujos byloje 2019-07-09 07:55:52Kartu su VPK ONTB pareigūnais jie grobė ir, realizavo dešimtis dėžių nelegalių cigarečių, klastojo baud


Disclaimer and Notice:WorldProNews.com is not responsible of these news or any information published on this website.