• Follow us

Lietuva

L.V. Medelis. Sąmokslo teorija: kaip skęsta Lietuva (video) (6)

Linas V. Medelis | Asmeninė nuotr.

Linas V. Medelis | Asmeninė nuotr.

Internete jau šmėkštelėjo užuomina, kad iš nacių konclagerio išgelbėtas Jonas Noreika – Generolas Vėtra, yra ne tas Noreika, o kitas, visai kitas Noreika, atsieit KGB bendradarbis, išdavęs per keliasdešimt pogrindininkų. Visai nejuokinga, jei bandytume pasigilinti, kaip pastaraisiais (ypač pastaraisiais) metais, palaikant valstybinėms struktūroms, niekinami mūsų didvyriai, iškraipoma istorija, į pašalius stumiama lietuvių kalba, menkinama tautos savigarba, naikinama gamta ir kultūros paveldas… Kas valdo šiuos procesus? Kas tautos ir valstybės priešams stovi už nugaros? Kam naudinga, kad iš viešojoje erdvėje vis lėčiau skamba žodžiai tauta, Lietuva ir lietuvybė, valstybės ir asmens garbė, pasiaukojimas, teisingumas, patriotizmas?..

Kodėl ir kaip?

Tai retoriniai klausimai. Vienareikšmių atsakymų nėra, juolab, kad faktus galima interpretuoti kaip nori, o žiniasklaida mielai pagarsins. Nekalbėsim apie kyšininkus, valstybės iždo vagis, nusipelniusius sukčius, korupciją, teismų priklausomybę, apie represinių struktūrų veiklą ar vadinamųjų rezonansinių bylų nutylėjimą, marinimą, nors ir tai yra Lietuva. Bandykim pasiaiškinti, kas mus stumia Lietuva nusivilti. Puolimas prieš du didžiavyrius yra tiktai psichologinio karo elementai. Tokių puolimų prigimtį ganėtinai aiškiai ir plačiai savo knygose, straipsniuose ir interviu yra komentavęs buvęs KGB bendradarbis Jurijus Bezmenovas (Юрий Безменов).

1970 metais jis pabėgo į JAV, ten pasirašinėdamas Šumano pavarde (Tomas David Schuman) tapo žinomas kaip sovietinės propagandos bei dezinformacijos specialistas. Nuo šios veiklos pradžios praėjo kone 50 metų, bet jo įžvalgos (pirmiausia liečiančios vadinamąją Rytų Europą) liko aktualios iki šiol. Žmogaus psichika greitai nesikeičia. Mūsų eros pradžioje užrašytos kinietiškos stratagemos, Makiavelio patarimai viduramžiais, Gebelso propagandos principai XX a. tebelieks puikūs to nešvaraus psichologinio karo pavyzdžiai, tačiau per tą laiką labai pasikeitė poveikio priemonės, o principai iš esmės išliko tie patys, tik kaip gerokai galingesni, agresyvesni ir sunkiau atpažįstami ginklai.

Psichologinis karas yra atviras ir legalus procesas, nesikertantantis su įstatymais. Kiekvienas jį gali matyti ir perprasti, jeigu tik nori ir aiškinasi. Taigi, remiantis KGB ekspertu, toliau parodomi psichologinio karo etapai su lietuviškomis variacijomis. Už jas atsakau aš:

Pirma stadija, demoralizacija per 15 – 20 metų

Tam reikia, kad

švietimo turinys būtų orientuotas į globalųjį pasaulį; menkinamos valstybės ir tautos nacionalinės vertybės; niveliuojamas žinių vertinimas; būtų didinamas atotrūkis tarp labiau ir mažiau pasiturinčių visuomenės sluoksnių galimybių , kitaip tariant, atsiranda švietimas turčiams ir švietimas skurdžiams. Rezultatas: ribotos visuotinio lavinimosi (vadinasi, ir kritiško mąstymo) galimybės bei nemokšiškumas. medijos būtų monopolizuotos, turėtų didesnes galimybes manipuliacijai ir viešosios nuomonės diskreditavimui, mažiau – specializacijai; kad faktai, skatinantys analizuoti šalies ir pasaulio realybę, būtų konjunktūriškai atrenkami ir ribojami. Rezultatas: neišmanymas, trumparegiškumas, iškreipta realybė, kurioje niekas, nepaisant informacijos prieinamumo, negali prieiti loginių išvadų savigynos bei šalies apsaugos, šeimos ar bendruomenės gyvybingumo išlaikymo klausimais. kultūroje įsigalėtų dirbtinių herojų kultas ir veidmainiškos elgsenos modeliai bei institucinio-žinybinio valdymo – ministerijų, komisijų, komitetų, fondų, tarybų ir pan.- sistema, ignoruojanti tautines-valstybines vertybes. Rezultatas: kultūros ir meno komercializavimas, ideologinė priklausomybė nuo „pinigingų“ reguliuotojų, bendras popsiškumas. teisingumas ir tvarka remtųsi įstatymų gausa ir painumu. Rezultatas: įtikinimas, kad sistema užtikrina teisingumą. visuomeniniai santykiai privalėtų remtis teisėmis, bet ne prievole ir įsipareigojimais. Rezultatas: nėra asmeninės atsakomybės. tikėjimas asmens saugumu remtųsi stebėjimo kameromis, spec. tarnybomis, policija, ginkluotosiomis pajėgomis. Rezultatas: nuolatinis nesaugumo jausmas. vidaus politika matytųsi kaip suskaidyta ir supriešinta. Rezultatas: visų susipriešinimas. užsienio politika remtųsi nepatikimais partneriais. Rezultatas: nuolatinė izoliacijos grėsmė. žmonių gyvenimas, šeima, bendruomenė būtų išblaškyti. Rezultatas: kiekvienas sau.

Šioje stadijoje dar išskiriamos sporto ir sveikatos (fizinės sveikatos silpninimas), atskirų visuomenės grupių santykiai (supjudymas), profsąjungų supriešinimas su visuomene, urbanizacijos stiprinimas, bažnyčios politizavimas ir kita.

Antra stadija, destabilizacija. Trukmė nuo 2 iki 5 metų. Nieko ypatingo. Valstybės savigriova vyksta toliau. Stiprėja kova dėl valdžios, ir ta kova tampa savitiksle, t.y. kova už save, naudą sau, ne už bendrą valstybės reikalą. Be atsakomybės, be tiesos, nesibijant meluoti. Čia dera prisiminti anglų lordo Moemo (F.H. Maugham) žodžius, užrašytus dar 1941 m., ir nepradusius savo vertės: plačiosios masės „dėl savo primityvaus paprastumo veikiau linkusios tapti didelio, o ne menko melo aukomis, nes dažnai jos pačios meluoja smulkmenas ir gėdintųsi imtis didelio melo. Joms niekada nė į galvą neateitų fabrikuoti kolosalius prasimanymus, ir jos net nedrįsta pagalvoti, kad kiti gali turėti įžūlumo taip nesąžiningai iškraipyti tiesą“.

Ekonomika žlunga, aktyvios grupuotės imasi įtakoti valstybinius procesus, bręsta minios valdžia ir atsiranda stiprios rankos poreikis.

Trečia stadija. Krizė nuo 2 iki 6 mėnesių. Šioje stadijoje „radikalai“ arba „tikrieji patriotai“, sąmoningieji „valstybės gelbėtojai“ arba nieko aiškiai nesuvokiantys agentai, arba psichologiškai-idėjiškai valdomos grupės turėtų staiga paimti valdžią. Jei ankstesnės stadijos buvo gerai vykdomos, didžioji visuomenės dalis bus visiškai pasimetusi, visai nesipriešins ir gal net sveikins tokius veiksmus.

Ketvirta stadija. Normalizacija. Šį žodį derėtų rašyti kabutėse, nes tai ironija. Kai 1968 m. Prahos gatvėmis ėmė važiuoti tankai, to meto visos Sovietų sąjungos kompartijos generalinis sekretorius L. Brežnevas padėtį pavadino normalizacija. Bezmenovas teigia, kad šioje stadijoje vėliau neutralizuojami (galimas daiktas ir fiziškai) tie, kieno rankomis diversija buvo įvykdyta.

Atsiranda proga mus išgelbėti. Kuri kaimynė atskubės pirmoji: Rusijai mes buvusios imperijos teisėta dalis; Lenkijai mes kaimynė, neteisėtai pasisavinusi lenkų Vilniaus kraštą (ši tema ir Lietuvos lenkų bendruomenės „asimiliacija“ bene 30 metų yra nuolatinė Lenkijos žiniasklaidos tema, formuojanti nedraugišką viešąją nuomonę); Baltarusija taip pat mielai pretenduotų į Vilnių, nes tai Lietuva yra tikroji Batarusija, o Lietuvos kunigaikščiai, kaip sako vadinamosios Nacionalinės ekspedicijos vadovas A. Bumblauskas, buvo baltarusiai.

Kam naudinga?

Skaitytojas pats gali pats pažaisti vaizduote ir pabandyti nustatyti, kokioje stadijoje yra mūsų tėvynė. Optimistiškai manyčiau, kad palaipsniui artėjame į antrą psichologinio karo stadiją. Valstybės atkūtimo pradžioje buvo galima naiviai tikėti, kad visos klaidos yra mūsų godumo ir kvailumo padariniai. Psichologiniam karui sąlygos taip pat buvo idealios.

Paprastam kaimo ar miesto žmogui gali kilti visai naivių klausimų. Ir ne apie J. Noreiką, ar K. Škirpą, nebent žmogelis suabejotų, kas kursto antisemitizmą, lietuviai ar žydai. Neabejotina, kad sinagogos uždarymas antisemitizmo pretekstu sukėlė pasaulinio masto antilietuviškumo bangą, nepaisant, kad nemaža dalis žydų bendruomenės nuo savo pirmininkės sprendimo atsiribojo. Gal ministras L. Linkevičius įteikdamas bendruomenės pirmininkei aukščiausią URM–o apdovanojimą nežino, tačiau privalėjo žinoti, kad ponia yra dirbusi sovietmečio represinėse struktūrose. Tai jokia paslaptis.

***

Ir čia pat iškyla kitas klausimas: kodėl įstatymu įteisintas buvusių KGB agentų pavardžių slėpimas 75 metams? Juk tai palieka galimybę šantažuoti dalį seimūnų, valdininkų, kitų piliečių, turinčių galią keisti mūsų gyvenimą. Ar tiesa, kad didesnė dalis Konservatorių partijos narių Atgimimo pradžioje buvo kompartijos ir komjaunimo nariai?

Iš buvusio LKP CK nario Algirdo Ferenso našlės prisiminimų:

…prasidėjus Sąjūdžiui, Algirdas labai stebėdamasis klausėsi senų bendražygių naujų šnekų, netikėjo, kad žmogus, 50 metų minkytas vienaip, per mėnesį gali pakeist ideologiją ir net patį save. Tad klausėsi ir netikėjo tais, kurie padvelkus naujiems vėjams mikliai pasikeitė, prisitaikė ir… vėl mušėsi į krūtinę, prisiekinėdami kitiems stabams savo ištikimybę.

***

Kodėl palyginti nedidelė seimo narių dalis nuolat palaiko Lenkijos išlaikomą (palaikomą) Vilnijos partiją lenkiško raidyno, pavardžių rašymo, krašto tolesnio lenkinimo, taigi ir nupilietinimo, klausimais? Kodėl vienai mažiausių Seimo frakcijų pasiūlytos dviejų ministrų pozicijos vyriausybėje, kurių vienas, būdamas Varšuvoje grasino, kad gali ir Lietuvoje organizuoti Maidaną, jei nebus vykdomi vietos lenkų reikalavimai. Jis deda daug pastangų, kad lenkų mokyklų vaikai negalėtų lygiaverčiai adaptuotis visuomenėje gerai mokėdami lietuvių kalbą. Atrodo, naujas susisiekimo ministras sprendžiant iš akcento ir žodyno ribotumo, lietuvių kalbai priešinosi nuo mažumės. Mūsų prezidentas minimą kandidatą priimdamas prezidentūroje pareiškė viliąsis, kad pradėjęs eiti pareigas J. Narkėvičius labiau rūpinsis visos valstybės, o ne vien tautinės mažumos (t.y. lenkų bendrijos) reikalais. Tuo pačiu buvo tyliai parodyta abejonė ministro lojalumu. Apie gražiausią lenkų frakcijos atstovę kitoje ministerijoje sunku ką naujesnio pasakyti: lenkų „nutautinimo“ klausimu jos nuomonė atrodo tokia pat; įdomiau būtų, jeigu R. Tamaūnienės dėka Vilniaus ar Šalčininkų rajonų teritorijos būtų tyliai padidintos keliais tūkstančiais hektarų: tereikia įteisinti kai kur jau seniai po kelis šimtus metrų tolyn nuo sostinės perkeltas rajonų ribų nuorodas. Trečias atstovas prie mūsų valdžios – buvęs tos pačios partijos narys J. Neverovičius, prezidento patarėjas.

Ak, sakysite, kokios nesąmonės! Tai tik psichologinio karo dėlionė, tarytum „Puzzle“ paveikslėliai. Kuriant sąmokslo teorijas, galima rizikuoti.

***

Realybė gana keista. Štai nauju Lietuvos istorijos instituto direktoriumi paskirtas Giedroico (ne Giedraičio!) forumo vadovas, vienas konferencijos Vilniaus rotušėje Pilsudskiui pagerbti organizatorių, aktyviai neigiantis Lietuvos partizanų nuopelnus. Taigi, takas rožėmis klotas: konferencija paskutinėmis 2017 m. dienomis su premjero sveikinimu jos dalyviams; 2018 m. vasaris –Seimo apdovanojimas už indėlį „atkuriant Lietuvos valstybės nepriklausomybę, valstybės ir parlamentarizmo tradicijų stiprinimą, veiklą visuomenės gerovei“, 2018 m. gruodis jis jau teigia „Delfyje“, jog „Seimo sprendimas partizanų vadą Adolfą Ramanauską-Vanagą paskelbti šalies vadovu buvo nepagrįstas“, šiemet – jau instituto direktorius. Apie partizanų niekintoją M. Ivaškevičių nieko naujo nepasakysi: sparnus suteikė nacionalinė (!)premija už „ drąsų literatūros žingsnį į teatrą“, nors tik knyga „Žali“ jam tampa „kūrybiniu paminklu“.

Atrodo, Lietuvoje greitai bus galima gauti premiją vien už pavadinimą. Pavyzdžiui: „Jonas Noreika, arba Kodėl 30 metų kolaboruojame su naciais?“ Už giliamintiškumą riebus pliusas ryšių su visuomene konsultantui L. Ulevičiui: „…ar savo neveiklumu mes visi netęsiam ir patys neprisidedam prie anų Holokausto nusikaltimų organizavimo? Juk būtent savo abejingumu ir neveikimu šiandien istorijos šalikelėje faktiškai dangstome ir slepiame (pabraukta mano LVM)žmogiškumą paneigiančių nusikaltimų vykdytojus“… Skaitytoją turėtų paveikti raktiniai žodžiai: Noreika, kolaboravimas, naciai. Du paskutiniai žodžiai lipdomi prie „Noreika“, nors jo pavardė tekste toliau neminima. Tai tipiškas psichologinio karo šūvis. Vėliavos sušaudytos šampano kamščiais…

***

Kažkodėl niekas iš „holokausto plėtros“ aktyvistų neklausia, kam naudinga kurstyti žydų ir lietuvių nesutarimus?

***

Vytautas Landsbergis sako manantis, kad antisemitines nuotaikas ir susipriešinimą visuomenėje kursto savivaldybės ir asmeniniai mero R. Šimašiaus sprendimai panaikinti pagarbos ženklus antisemitizmu kaltinamiems Kaziui Škirpai bei Jonui Noreikai-Generolui Vėtrai. Tačiau aktualesnis klausimas būtų, ar Vilniaus mero aktyvumas kartais nėra skatinamas jo netiesioginio (ar tiesioginio) dalyvavimo Garliavos istorijos atsitiktinumuose? Sunku patikėti, kad jis yra toks kvailas (nors gali būti visaip) ir visai nesigaudytų situacijoje. Tačiau lygiai taip pat galima tikėti, kad jį stumia kažkas, kas puikiai žino jo silpnąsias vietas. Tai galėtų būti chrestomatinis individo valdymo pavyzdys.

***

Per 25 – 30 demoralizavimo metų išaugo nauja karta. Demoralizuota asmenybė negali adekvačiai suvokti informacijos ir faktų. Realybė nebeturi reikšmės. Jai nėra poreikio faktus tirti, pažvelgti kritiškai. Tiesos rasti neįmanoma. Sąvokos „pažangu, humaniška, teisinga“ tampa plataus vartojimo preke, realybės pseudokopija. Šiandien už tai Lietuvoje mokama pareigomis, didesniu atlyginimu, premija ir šlove, veidu ekrane, ir kvietimu į tokių pat sambūrį. Sustabdyti procesą gali nauja karta, išauginta atsakingais, mąstančiais valstybininkais, patriotais.

***

Tačiau ankstesnė karta jau užėmė vietas valstybės parteryje – seime, teisėtvarkoje, vyriausybėje, jėgos struktūrose, versle, žiniasklaidoje, švietimo sistemoje… Akivaizdu, kad be chirurginio įsikišimo niekas negali pasikeisti. Akivaizdu, reikalingi esminiai (iš esmės revoliuciniai) pokyčiai. Seimūnai, ketvirtį amžiaus trynę minkštas kėdes… Svyra rankos, trykšta ašara. Šalies piliečiai Seimu, vyriausybe, kitomis valdžios struktūromis, partijomis pasitiki ne daugiau nei Daktaru Henyte. Jei pats Dievas paklaustų, ar tu laikaisi Seimo nario priesaikos, neabejoju, kad atsakymų „taip“ būtų daugiau nei salėje užimtų vietų. Tikriausiai dauguma sutiktų, jei minimalaus atlyginimo dydžio rentą gautų kiekvienas to pageidaujantis seimūnas tol, kol susirastų darbą ir išeitų kur nors toli, toli, toli…

***

Ne viskas prarasta. Pirmas žingsnis: sakykime tiesą į akis, nesižvalgykim strateginių partnerių, liaukimės lygintis, kurioje eurolenktynių vietoje esame, kokiu numeriu ar menku numerėliu sieksime finišą. Valstybė matuotina skurdžiausio piliečio dvasiniu ir materialiniu gyvenimo lygiu. Ir gyvenime, ir politikoje, ir gramatikoje menko kirčio vieta gali pakeisti visą prasmę. Ilgalaikis susitarimas įmanomas tarp sąžiningai siekiančių bendro tikslo, kalbančų aiškia, suprantama kalba ir vienodai suprantamomis sąvokomis. Kitaip liūdnas tai būtų juokas:

– Žiūrėk, žiūrėk, numėrĖlį neša!

– Kokį dar numirĖlį?

– Ai, čia ne tas numirĖlis, kur rūbinėj su visais. Čia tas, kur lAvonas!

Reklama

Susiję straipsniai:

L.V. Medelis. Puolimas prieš Lietuvą. Klaustukas dar reikalingas? L.V. Medelis. Naudingos pamokos Lietuvai: kaip Lenkija prarado Ukrainą L.V. Medelis. Kaip Vanagaitė „dirba“ Lietuvai L.V. Medelis. Lietuva: Ar tu mane myli? Ir aš… Č. Iškauskas. Lietuvos lenkų veikėjai skęsta klastočių jūroje L.V. Medelis. Norvegų vaikai neverkia? G. Karosas. Interesas – Lietuva: dvispalvė magija L.V.Medelis. Replika apie skiepus – nežudykit mano vaiko L.V. Medelis. Kas tas Ozolas? A. Lapinskas. Kada Lenkija minės Lietuvą geru žodžiu? M. Kundrotas. Kodėl Lietuva galėtų pripažinti Kataloniją? L.V. Medelis. Be vienos eilutės nekrologe L.V. Medelis. Lenkijos žygis į Rytus L.V. Medelis. Visi vampyrai bijo šviesos L. V. Medelis. Vienas ryškiausių šiandienos mąstytojų L.V. Medelis. Marksas gyvas, šmėkla žavinga ir dar pavojingesnė L.V. Medelis. Visiškai slaptai. Asmeniškai draugui Berijai R. Navickas. Kovoje prieš Lietuvą Kremlius pasitelkė R. Vanagaitę ir „viešuosius intelektualus“ (video) L.V. Medelis. Ir tu, Mazuroni! L. V. Medelis. Kai sužydės bananai? Kodėl, Brutai… L.V. Medelis. Beveik rimtai: Przepraszam, pan Sikorski L.V. Medelis. Versijos: kas stovi V.Tomaševskiui už nugaros L.V. Medelis. Lyg raudonai baltos kumelės sapnas L.V. Medelis. Kas mūsų kalbą stumia į duobę (audio) L. V. Medelis. Akcijinis tortas valdžiai, elitui ir likusiems L. V. Medelis. Beveik rimtai: Kur gyvena tomašiukai? Veseluvkoj! L.V. Medelis.Trečiasis pasaulinis prasidėjo vakar. Miegojote? L.V. Medelis. „Atgimimo“, pirmo ir nepriklausomo, fenomenas (1988–1990) L.V. Medelis. Pasmerkime visus. Tegyvuoja utėlės Č. Iškauskas. Kaip kuriamos „liaudies respublikos“ Read MoreLeave A Comment

More News

Alkas.lt

V. Vasiliauskas. Lietuva pirtyje 2019-08-21 12:11:21Anokia pirmiena, kad nūnai kultūra Lietuvoje – ne prioritetas, švelniai tariant. Bet tik užvakar įsitikinau, kokie i&

O. Voverienė. Didžiausia nepriklausomos Lietuvos bėda: dirbti nenorintys 2019-08-21 06:36:38Lietuvoje to dar niekada nebuvo. Vienas populiariausių posakių, gyvavusių Tautoje, buvo: „Kas nedirba, mielas vaike, tam ir duono

Aplinkosaugininkai ir miškininkai ragina Seimą atmesti Prezidento veto 2019-08-21 06:31:03Prezidentui Gitanui Nausėdai vetavus miškų įsigijimo ribojimo pataisą, Lietuvos miškų ateitis pakimba ant plauk

Seimas iš naujo svarstys siūlymą riboti privačios nuosavybės 2019-08-21 04:25:15Rugpjūčio 20 d. Seimas nusprendė iš naujo svarstyti Miškų įstatymo pataisas (projektas Nr. XIIIP-2288(2), kuria

Visuomenininkai tikisi Prezidento įsikišimo 2019-08-21 02:39:26Į Lietuvos Respublikos Prezidentą Gitaną Nausėdą bendru laišku 2019-07-29 kreipėsi vietos bendruomenių, visu

Jungtinėje Karalystėje užaugęs lietuvis: Lietuvių kalba padeda užmegzti 2019-08-21 01:00:58Dvidešimt vienerių Tomas visą gyvenimą praleido Jungtinėje Karalystėje. Jo mama – lietuvė, o tėtis &nd

Lietuvos nacionalinis muziejus kviečia Baltijos kelią prisiminti Gedimino 2019-08-21 00:00:43Rugpjūčio 23 d., Lietuvos nacionalinis muziejus kviečia sugrįžti ten, kur prieš trisdešimt metų prasid

Į Lietuvą atvyksta Ukrainos Aukščiausiosios Rados Pirmininkas 2019-08-20 19:10:30Rugpjūčio 21–23 dienomis Lietuvoje lankysis Ukrainos Aukščiausiosios Rados Pirmininkas Andrijus Parubijus (Ан&

Vėlinės, galų gale, paskelbtos ne darbo diena 2019-08-20 13:16:22Rugpjūčio 20 d. Seimas priėmė Darbo kodekso pataisas, kuriomis nutarta nuo 2020 m. lapkričio 2-ąją – Mirusi&#

Per Lietuvą nuvilnys Baltijos kelio „Vienybės banga“ 2019-08-20 10:39:50Šiemet rugpjūčio 23 dieną Lietuva, Latvija ir Estija minės Baltijos kelio 30-metį. 1989-aisiais mūsų &scaron

Šiandien legendinei „Amerikai pirtyje“ – 120 m.! 2019-08-20 06:03:22Rugpjūčio 20 d. sukanka 120 metų, kai Palangoje buvo viešai lietuvių kalba pirmą kartą suvaidintas lietuvi&scaron

Seimo narių grupė ragina Rusijos Federaciją nutraukti neteisėtus 2019-08-20 04:30:1713 Seimo narių grupė pakartotinai reiškia tvirtą paramą Gruzijos suverenitetui ir teritoriniam vientisumui tarptautinė

LRT naujienos lietuvoje

Etatinis mokytojų darbo apmokėjimas: svarbiausi pakeitimai – jau New! 2019-08-22 06:08:00 Nuo rugsėjo 1 d. visų bendrojo, profesinio, neformaliojo ugdymo mokytojų darbo krūvis ir užmokestis bus skaičiuojamas p

Pranckietis žada pasitraukti iš „valstiečių“ iki rugsėjo 6 New! 2019-08-22 06:07:00 Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis ketvirtadienį pranešė, kad pasitrauks iš Lietuvos valstiečių ir žali

Vilniuje per gimdymą namuose mirė naujagimis New! 2019-08-22 05:39:00 Vilniuje moteriai gimdant namuose mirė naujagimis, ketvirtadienį pranešė policija.

Seimas baigė neeilinę sesiją: priimti sprendimai kėlė diskusijas New! 2019-08-22 05:33:00 Antradienį neeilinę Seimo sesiją pradėję Seimo nariai ketvirtadienį, sugiedoję himną, ją užbaig

Kaune trūko mišrių nuotekų vamzdis, dėl galimos taršos New! 2019-08-22 05:18:00 Kaune, Panerių gatvėje, įvyko mišrių nuotekų tinklo avarija, rekomenduojama nesimaudyti Neryje ir Nemune ties &scaron

Minint Baltijos kelio 30-metį Landsbergis ragina nepražudyti to, New! 2019-08-22 05:12:00 Vyriausybės rūmuose ketvirtadienį iškilmingoje ceremonijoje paminėtas Baltijos kelio 30-metis.

Aistros dėl Vyriausybės įgaliojimo procedūros nerimsta: LSDP kreipėsi New! 2019-08-22 05:08:00 Valdančiųjų pasirinkta Vyriausybės įgaliojimų grąžinimo procedūra toliau kelia aistras. Opozicija ne tik

Trečiadienio lietus neapsiėjo be žalos: nulūžę medžiai gadino New! 2019-08-22 04:11:00 Per trečiadienį ugniagesiai 22 kartus vyko šalinti vėjo nuverstų medžių, o elektros tiekimas buvo sutrikęs

Opozicija surinko parašus: kreipsis į Konstitucinį Teismą dėl New! 2019-08-22 03:56:00 Opoziciniai konservatoriai ketvirtadienį pranešė, kad surinko reikalingus parašus po kreipimusi į Konstitucinį Teis

Landsbergis kreipėsi į „Amazon“ įkūrėją: ragina stabdyti prekybą New! 2019-08-22 03:56:00 Pirmasis Lietuvos vadovas atkūrus nepriklausomybę prof. Vytautas Landsbergis savo feisbuko paskyroje paskelbė kreipimąsi į e

Širinskienė kritiškai vertina siūlymą ilginti alkoholio prekybos laiką, New! 2019-08-22 03:52:00 Seimo „valstiečių“ frakcijos narė Agnė Širinskienė kritiškai vertina „socialdarbiečio&l

Misiūnas turėtų gauti pareigas Krašto apsaugos ministerijoje New! 2019-08-22 03:47:00 Buvęs vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas turėtų gauti politinio pasitikėjimo pareigas Krašto apsaugos min

Versijos

Žemėje gyveno gigantai 2018-09-29 04:51:34Tikriausiai nėra nė vienos tautos, kurios mituose ir legendose nebūtų milžinų. Jie gali būti geri ar blogi, atlikti

Seniausi planetos miestai 2018-09-29 04:51:07Šiuolaikinio mokslo nuomone, vienas svarbiausių civilizacijos požymių yra gyventojų sėslumas, vienijimasis į bend

Internetinis darbas, kokią specialybę pasirinkti 2018-09-21 02:41:20Internetinis darbas yra nauja kryptis, kurios populiarumas nuolat didėja. Jei asmuo nusprendė, kad nori dirbti pats, jis pasirenka tokį

Skolinimasis draugui ar iš draugų kenkia tarpusavio santykiams! 2018-07-23 15:28:43Kiekvienam iš mūsų būna dienų, kai prisireikia pinigų daugiau, nei jų turime, nepriklausomai nuo finansinės

Minios efektas 2018-03-26 05:12:18Žmogus – kolektyvinė būtybė. Patekęs į tam tikras sąlygas ir situacijas, jis nesąmoningai stengiasi pris

Mokslininkai atkūrė prieš 9000 metų gyvenusios paauglės veidą 2018-03-26 05:12:12Susipažinkite, tai Don (Aušra), jauna mergina iš mezolito epochos., jos veidą rekonstravo mokslininkai, pagal kaukuolės,

Skausminga saviapgaulė 2018-03-22 05:15:09Tai, kas kažkada buvo vyriausybė, sukurta žmonėms, dabar tapo vyriausybe, dirbančia turtingiesiems, vyriausybe, kuri aukoja s

Britų mokslininkai nustatė… 2018-03-19 18:00:15Iš britų mokslininkų atliekamų tyrimų juokiasi visi, kas netingi. Pakanka išgirsti frazę „britų moks

Nežinoma Antarktida 2018-03-19 18:00:12Idėja, kad Antarktidoje gyvavo išsivysčiusi civilizacija, sukėlė profesionalių istorikų susidomėjimą po

Mamutai sociofobai 2018-03-17 18:00:18Liūdna mamutų patinų lemtis visada stebino mokslininkus. Greičiausiai, jų nuomone, didelis jų mirtingumas buvo susij

Lietuva | ve.lt

Seimas nusprendė lapkričio 2-ąją skelbti nedarbo diena 2019-08-20 10:09:32Parlamentarai antradienį pritarė, kad lapkričio 2-oji būtų nedarbo diena. [...]

Meinardas Valkevičius: animacija atveria begalę vidinės kūrybos 2019-08-20 08:44:28Rugpjūčio 22 d. Preiloje prasideda jau penktoji šią vasarą vaikų kūrybinė stovykla. Neringoje vaikai ners &#

Būsto paieška studentui: kodėl verta pirkti nuosavą? 2019-08-20 08:24:03Paskutinis vasaros mėnuo – laikas, kuomet į didžiuosius Lietuvos miestus, daugiausia sostinę, po vasaros atostogų sugr

Seime prisiekė nauji susisiekimo, vidaus reikalų ir žemės 2019-08-20 07:31:12Seime antradienį prisiekė trys nauji nauji ministrai – susisiekimo, vidaus reikalų ir žemės ūkio, į ši

A. Monkevičius: mokslo metai trumpinami nebus 2019-08-20 07:14:17Antradienį Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje vykusiame susitikime su įvairių šalies savivaldybių šviet

Gargžduose varžėsi geriausi raiteliai ir meistriškiausi cepelinų virėjai 2019-08-20 06:51:39Praėjusį šeštadienį, rugpjūčio 17 dieną, Gargždų Minijos slėnyje vyko 12-asis Gargždo

Jungtinėje Karalystėje užaugęs lietuvis: „Lietuvių kalba padeda užmegzti 2019-08-20 06:47:06Dvidešimt vienerių Tomas visą gyvenimą praleido Jungtinėje Karalystėje. Jo mama – lietuvė, o tėtis &n

Siūlo peržiūrėti draudimą prekiauti alkoholiu lauko kavinėse 2019-08-20 05:31:52Premjeras Saulius Skvernelis siūlo iš naujo įvertinti 2017 metų birželį Seimo įteisintus kai kuriuos prekybos al

Seimo narys Dainius Kepenis pažeidė įstatymą 2019-08-20 03:29:22Seimo narys Dainius Kepenis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje į

Atgal į mokyklą: nepakibkite ant sukčių pinklių perkant 2019-08-20 02:08:37Artėjant rudeniui ir pradėjus ruoštis naujiems mokslų metams, reikiamas priemones vis dažniau perkame internetinėse

Balsuos, ar lapkričio 2-ąją paskelbti nedarbo diena 2019-08-20 01:09:51Seimas antradienį turėtų apsispręsti, ar lapkričio 2-ąją paskelbti nedarbo diena. [...]

Juodkrantėje vyks folkloro šventė ,,Pūsk, vėjuži!" 2019-08-20 00:01:00Rugpjūčio 23-25 dienomis Juodkrantėje vyks XII folkloro šventė ,,Pūsk, vėjuži!" Šiemet folkloro &sca

Bernardinai.lt naujienos

„Bernardinai.lt“ kviečia į diskusiją apie moteris Katalikų Bažnyčioje 2019-08-21 04:05:00 Diskusijų festivalio „Būtent!“ nuotrauka Rugsėjo 6–7 dienomis vyksiantis visiems atviras ir nemokamas trečiasis

Baltijos keliai Vilniaus dokumentinių filmų festivalyje 2019-08-21 03:36:00 Kadras iš rež. Arūno Matelio ir Audriaus Stonio filmo „Baltijos kelias“ (1990 m.). Nors „Baltijos kelią&ldquo

Pradėta buvusio vergo skelbimo šventuoju byla 2019-08-21 03:06:00 Luchano Marija ir Manuelis. Vatican News iliustracija Šventųjų skelbimo kongregacija suteikė leidimą Argentinoje prad

Naujovės Kauno rotušėje: rengiamasi įkurti moderniausią miesto muziejų 2019-08-21 02:40:00 Kauno miesto muziejaus projektas. Autoriai: „Processoffice“. Kauno miesto muziejaus nuotrauka. Svarbiausio Kauno pastato – miesto r

A. Stonio ir K. Briedes filmo „Laiko tiltai“ 2019-08-21 00:16:00 Režisierius Henrikas Šablevičius. Audriaus Kemežio nuotrauka Jau šį penktadienį, rugpjūčio 23 dien&#

A. Žegulytės „Animus Animalis“ – pasak kritikų, vienas 2019-08-20 23:43:00 Kadras iš rež. Aistės Žegulytės filmo „Animus Animalis (istorija apie žmones, žvėris ir daiktus)&ldqu

Mt 20, 1–16 „Ar todėl tu šnairuoji, kad 2019-08-20 19:00:00 Pixabay.com nuotrauka  Jėzus pasakė savo mokiniams palyginimą:     „Su dangaus karalyste yra pana&sca

Šv. Pijus X 2019-08-20 19:00:00 Šiandien Bažnyčia mini šv. Popiežių Pijų X. Giuseppe Sarto, Mantovos vyskupas (1884) ir Venecijos patriarchas

Namai visuomet lieka namais: A. Nykos-Niliūno laiškai namiškiams 2019-08-20 18:00:00 Poetas Alfonsas Nyka-Niliūnas Baltimorėje (JAV). Maironio lietuvių literatūros muziejaus archyvo nuotrauka Literatūros m

Arkivysk. S. Tamkevičius: paguosdavo mintis, kad lageryje sutiksiu 2019-08-20 18:00:00 Arkivysk. Sigitas Tamkevičius. Nuotraukos autorius Vygintas Skaraitis/BFL © Baltijos fotografijos linija „Dažnai pagalvod

Kojos ant žemės, širdis – danguje 2019-08-20 18:00:00 Vytauto Markūno SDB nuotrauka Tekstas perpublikuojamas iš žurnalo „Ateitis“ 5-ojo 2019 m. numerio.  Da&

Trečiadienio, rugpjūčio 21-osios, skaitiniai 2019-08-20 18:00:00{"main_picture":{"file_input":null,"url":"http:\/\/media.bernardinai.lt\/o\/026fd6c7d7d5da194367ce40e3551904.jpg"},"main_article":{"tit

Lietuva straipsniai

Karo muziejaus sodelyje – vienintelis Lietuvoje Nežinomo kareivio 2019-08-01 12:59:27Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelis – vienintelė vieta Lietuvoje, kurioje galima pamatyti kovų už tautos laisvę sim

Kapitaliai suremontuotas tiltas per Širvėnos ežerą Biržuose 2019-08-01 11:53:23Pagal projektą įrengtas naujas medinis paklotas, turėklai, tilto apšvietimas, vaizdo stebėjimo įranga. Anot Birž&

Į natūralioje gamtoje įkurdintą Kauno rajono mokyklą veržiasi 2019-08-01 11:24:36Tuo įsitikino ir ilgus metus anksčiau pedagoginį darbą dirbęs Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas, ka

Pasikeitė Lietuvoje dislokuotos NATO pajėgų kovinės grupės vadas 2019-08-01 10:36:33Nuo vasario kovinei grupei vadovavusį Vokietijos kariuomenės pulkininką leitenantą Peerą Papenbroocką (Perą Papenbr

Druskininkų valdžia nerimsta: prašo darbo grupės dėl Vijūnėlės 2019-08-01 10:02:26„(...) prašome jūsų inicijuoti tarpinstitucinę darbo grupę, pakviečiant joje dalyvauti Vyriausybės, Teising

Toliau verda aistros dėl Generolo Vėtros: A. Anušauskas 2019-08-01 09:56:35„Nežinojau, kad kažkokius savo „šalininkus“ siunčiau į teismą pas Labašauską. Menininkui

Balastiniai vandenys prilyginami teršalams 2019-08-01 09:39:39Nauja tvarka Tarp uostų be krovinių plaukiantys laivai į specialius indus prisipumpuoja vandens, kad nugrimztų ir būtų s

S. Gentvilas siūlo partijoms nuleisti patekimo į Seimą 2019-08-01 09:26:46Šiuo metu partijos kandidatų sąrašas gali gauti Seimo narių mandatų tik tada, jeigu už jį balsavo ne ma

Gamtosaugininkai ir visuomenininkai prašo G. Nausėdos apginti Punios 2019-08-01 09:04:11Tarp pasirašiusiųjų – Lietuvos ornitologų, Entologų draugijų, „Baltijos aplinkos forumo“, Gamtos aps

Rusijos kariuomenė pradeda didelio masto pratybas Baltijos jūroje 2019-08-01 08:44:14„Ocean Shield 2019“ operatyvinės pratybos vyks Baltijos jūroje nuo rugpjūčio 1 dienos, vadovaujant laivyno vadui admir

Pasieniečiai kovai su kontrabanda įsigijo du bepiločius lėktuvus 2019-08-01 08:11:05Kaip ketvirtadienį pranešė tarnyba, baigtas įgyvendinti bepiločių lėktuvų įsigijimui skirtas projektas,

Universitetuose ir kolegijose liko apie 3 tūkst. „nemokamų“ 2019-08-01 07:30:31Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) duomenimis, po pirmojo pagrindinio pri

Valstietis

Kaunas šmaikščia reklama Vilniuje ragina grįžti namo New! 2019-08-22 06:07:29„Gal jau laikas namo?“ – klausia reklamos Vilniuje, orientuotos ne į vilniečius, o į iš savo miesto išv

Žiūrėti į žvaigždes ir matyti tai, kas artima New! 2019-08-22 04:53:30„Svajok atsargiai“, – ištaria pabiržietė Jurga Fergizienė stebuklingai gražų vasaros vakarą. &#

Tikina, kad sukčiavimų dėl paramos išvengiama New! 2019-08-22 04:37:22Rajono šeimoms paramai dėl nemokamo mokinių maitinimo bei mokykliniams reikmenims įsigyti šiemet skirta beveik 300 tū

Rugsėjo 1-oji, sekmadienis, – be alkoholio New! 2019-08-22 04:36:07Mokslo metų pradžia šiemet – sekmadienį. Tačiau vaikams į mokyklą tądien eiti nereikės. O &scaron

Sveikatą pasitikrino tik pusė vaikų New! 2019-08-22 04:04:01Per pirmąjį šių metų pusmetį šeimos gydytojai profilaktiškai prieš mokyklą ar daržel

Ilzenbergo dvare – provokuojančios variacijos lietuviškos bulvės tema New! 2019-08-22 04:00:56Su kuo pirmiausia asocijuojasi lietuviška bulvė? Su cepelinais, plokštainiu, blynais? Tokį banalų ir nusibodusį bulv

Mokyklos gali pačios pasirinkti, kada pradėti mokslo metus New! 2019-08-22 03:57:05Mokyklos gali savarankiškai pasirinkti, kada pradėti mokslo metus, ketvirtadienį pranešė Švietimo, mokslo ir sport

Surviliškis – aktyvių ir sportuojančių žmonių kraštas New! 2019-08-22 03:55:24Tęsdami keliones po Kėdainių rajoną, šiandien lankomės tvarkingame, aktyviame, jaunėjančiame ir sportuojan&#

Ar žinote, kaip atpažinti apsinuodijimą grybais? New! 2019-08-22 01:52:13Vis labiau įsibėgėjant grybavimo sezonui, gydytojai toksikologai primena, kad rinkti ir valgyti galima tik labai gerai pažįst

Tarptautinė grūdų rinkos analizė New! 2019-08-22 01:47:23Situacija pasaulyje. Pasaulyje daugiausiai auginama kukurūzų, kviečių ir ryžių.  (1 pav.) 1 pav. Pasaulinė gr&

Vilija Chadyšaitė-Navickienė apie neprisijaukintą didmiestį, „lindimą“ į paciento 2019-08-21 04:26:55Vilija Chadyšaitė-Navickienė, šeimos pagrandukė (trečias vaikas šeimoje), vėl tapo rokiškiete. &b

„Mi­si­jos Si­bi­ras 2019“ da­ly­vis Pau­lius: „Tai Lie­tu­va prieš 2019-08-21 04:17:08Pa­sa­ko­da­mas sa­vo įspū­džius re­dak­ci­jai, nuo­sta­bos ne­slė­pė plu

Sputnik Lietuva

ES pasisako prieš Rusijos grįžimą į G8 New! 2019-08-22 06:31:00Pasak ES atstovų, dialogui su Rusijos Federacija egzistuoja G20 formatas, o G7 turėtų išlikti "demokratijos forumu, pašv

Istorikas paaiškino Molotovo-Ribentropo pakto "demonizavimą" Baltijos šalyse New! 2019-08-22 06:08:00Baltijos šalių valdžia naudojasi šios sutarties "nusikalstamais" pareiškimais, kad pagrįstų savo legitimum&

Britų televizijos kanalas kurs filmą apie Putiną New! 2019-08-22 05:47:00Numatoma, kad dokumentinis filmas bus filmuojamas Rusijoje, JAV, Europoje ir JK

VSAT ragina poilsiaujančius prie Vištyčio ežero būti atidesnius New! 2019-08-22 05:27:00Pasak VSAT pareigūnų, lengvabūdiškai Vištyčio ežere besielgiantys asmenys "nepastebi" vandenyje pastatytų

Skvernelis papasakojo, kaip duomenys apie Rozovą paveikė koaliciją New! 2019-08-22 05:05:00Ministrų kabineto vadovas patvirtino, kad informaciją apie deputatę gavo prieš pusantrų metų

Grupė Ukrainos karių užmynė ant savo minų, praneša New! 2019-08-22 04:43:00Donecko Liaudies Respublikos liaudies milicijos valdybos duomenimis, incidento metu nukentėjo keturi Ukrainos saugumo pajėgų pareig$

Nuo kolibrių iki juodųjų žirkliasnapių: geriausi "Bird Photographer New! 2019-08-22 04:25:00Išrinktos įspūdingiausios konkurso nugalėtojų nuotraukos. Išsamiau — Sputnik Lietuva nuotraukose

Seimas pritarė Sinkevičiaus kandidatūrai į eurokomisarus New! 2019-08-22 04:00:00Daugumos frakcijų atstovai išreiškė pritarimą dabartiniam ekonomikos ir inovacijų ministrui

Rusė bandė iš Lietuvos į Baltarusiją įvažiuoti su New! 2019-08-22 03:45:00Ekspertizė nurodė, kad automobilio identifikavimo numeris buvo padirbtas

Lapkričio 2-oji išbraukta iš atmintinų dienų sąrašo New! 2019-08-22 03:23:00Atmintinų dienų įstatymo pataisa buvo būtina lapkričio 2-ąją — Mirusiųjų atminimo (Vėlinių

Zelenskis pakomentavo Rusijos grįžimo į G8 galimybę New! 2019-08-22 03:05:00Pasak Ukrainos prezidento, tai bus įmanoma tik po Krymo "sugrįžimo" ir pasibaigus konfliktui Donbase

Videofaktas: Suomijos prezidentas pokalbį su Putinu pradėjo rusiškai New! 2019-08-22 02:35:00Rusijos vadovas su darbo vizitu apsilankė Helsinkyje, kad susitiktų su Suomijos prezidentu

tv3.lt

Pranckietis žada pasitraukti iš valstiečių New! 2019-08-22 06:07:00Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis ketvirtadienį pranešė, kad pasitrauks iš Lietuvos valstiečių ir žali%

Vilniuje per avariją sužeistas motociklininkas New! 2019-08-22 06:03:00Ketvirtadienį apie vidurdienį Vilniuje susidūrė lengvasis automobilis ir motociklas. Per avariją sužeistas motociklinink

Skvernelis apie Sinkevičių: vaikas parodė, kad jaunimas gali New! 2019-08-22 06:00:00Seimas palaimino Virginijaus Sinkevičiaus kandidatūrą į Europos Komisijos narius. Už šį sprendimą buvo 90

Mokytojų atlyginimai: štai, kas keičiasi nuo rugsėjo 1 New! 2019-08-22 05:55:00Nuo rugsėjo 1 d. visų bendrojo, profesinio, neformaliojo ugdymo mokytojų darbo krūvis ir užmokestis bus skaičiuojamas pa

Vilniuje per gimdymą namuose mirė naujagimis New! 2019-08-22 05:39:00Vilniuje moteriai gimdant namuose mirė naujagimis, ketvirtadienį pranešė policija. Nelaimė įvyko ankstų ketvirtad

Įspėja dėl erkių: artinasi antra susirgimų banga New! 2019-08-22 05:20:00Nors dienos trumpėja ir kalendorinis ruduo visai ant nosies, specialistai primena, kad erkių sezonas tęsiasi iki vėlyvo rudens. Je

Kaune trūko nuotekų vamzdis: dėl galimos taršos rekomenduojama New! 2019-08-22 05:14:00Kaune, Panerių gatvėje, įvyko mišrių nuotekų tinklo avarija, rekomenduojama nesimaudyti Neryje ir Nemune ties š

Džiaugsmo neslepiantis Sinkevičius jau galvoja apie darbą EK New! 2019-08-22 04:57:00Ketvirtadienį Seime buvo pritarta ekonomikos ir inovacijų ministro Virginijaus Sinkevičiaus kandidatūrai į Europos Komisijos

Kaunas šmaikščia reklama Vilniuje ragina grįžti namo New! 2019-08-22 04:40:38„Gal jau laikas namo?“ – klausia reklamos Vilniuje, orientuotos ne į vilniečius, o į iš savo miesto išv

Karbauskis prasitarė, ką veiks su nauju NT prie New! 2019-08-22 04:25:00Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis su žmona Lina įsigijo Kauno mari&#

Landsbergis kreipėsi į „Amazon“: prašo išimti prekes su New! 2019-08-22 03:58:00Pirmasis nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos vadovas Vytautas Landsbergis ketvirtadienį kreipėsi į JAV interneto prekybos gig

Vėjas vartė medžius: 15 tūkst. vartotojų buvo sutrikęs New! 2019-08-22 03:03:00Per praėjusią parą ugniagesiai 22 kartus vyko šalinti vėjo nuverstų medžių, elektros tiekimas buvo sutrik

Regionų naujienos

Ignalinos aerodrome baigėsi Europos čempionatas: lietuvių rankose – 2019-08-19 14:23:20Šeštadienį Ignalinos aerodrome pasibaigė savaitę trukęs 15-asis Europos ultralengvųjų orlaivių č

Parodoje – Baltijos kelio atsiminimai ir atgarsiai 2019-08-19 14:02:31Šiandien Panevėžio rajono savivaldybės (Vasario 16-osios g. 27) II aukšto foje atidaryta Baltijos kelio 30-mečiui sk

Kauno „Akropolio“ laisvalaikio zona pasikeitė neatpažįstamai: pamatykite pirmieji 2019-08-19 14:01:40Likus dviem savaitėms iki didžiojo atidarymo renginio Kauno „Akropolyje“ veiklą pradėjo visiškai atnaujinta lai

Kodėl valstybės eina į karą 2019-08-19 14:01:33Visi sako, kad karo nenori… Bet paskui karo dalyviams stato paminklus. Visi sako… Bet kodėl tai dažnai sako, kad nekariauti

Liejosi šviesos ir meilės sklidinos eilės 2019-08-19 14:01:06Rugpjūčio 10 d. Tiltų kaimo bendruomenės namuose poezijos mylėtojai susitiko su poete, psichologe, dvasingų eilių a

Prezidentė D. Grybauskaitė dalyvavo Medkopio pabaigos šventėje 2019-08-18 14:45:02Rugpjūčio 15 d. Prezidentė Dalia Grybauskaitė lankėsi Senovinės bitininkystės muziejuje, kur dalyvavo Medkopio paba

Žolinė Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje 2019-08-18 14:23:38Rugpjūčio 15 d Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje buvo švenčiama Švč

Vilniuje startuoja registracija į plaukimo treniruotes su žinomais 2019-08-17 15:34:36Jau rugpjūčio 22 dieną Vilniuje startuoja registracija į plaukimo mokymosi grupes. Vilniaus miestas kviečia mokytis plaukti i

Žolinės vakarone sukvietė šiauliečius į Žaliūkių malūnininko sodybą 2019-08-17 14:36:49Rugpjūčio 15 d. Žaliūkių malūnininko sodyboje tradiciškai švęsta Žolinė. Šiais metai

Aviacijos intriga: lietuviai taikosi į Europos čempionato medalius 2019-08-17 14:34:47Lietuvoje, Ignalinos aerodrome rugpjūčio 7-17 dienomis pirmą kartą vyksta 15-asis Europos ultralengvųjų orlaivių &#

Turmanto bibliotekai – 70 metų 2019-08-17 14:10:10Rugpjūčio 10 d. Turmanto seniūnija, Lietuvos lenkų sąjungos ir rusų bendruomenės aktyvistai, kultūros namų

Rugpjūčio 20-ąją kino vakaras – žiūrėsime „Kafarnaumą“ 2019-08-17 14:08:28Rugpjūčio 20 d., 21 val. kiemelyje prie Trakų viešosios bibliotekos vyks kino filmo „Kafarnaumas“ (režisier

Lietuva – infa

Minime Baltijos kelio 30-metį 2019-08-16 07:07:21Rugpjūtį įvairiose Lietuvos vietose – savivaldybėse – vyksta Baltijos kelio 30-mečio minėjimo renginiai. Min

Prezidentas atidengė Prezidento A. Smetonos paminklą 2019-08-12 09:47:55mes privalome jį gerbti – kartu su jo puikiaisiais bruožais, o kartu ir su tam tikromis klaidomis, kurių buvo padaryta, ir kurios

Prasidėjo aplinkosaugos akcija „Lašiša 2019“ 2019-08-05 12:04:37Šeštadienį prasidėjo tradicinė aplinkosaugos akcija „Lašiša 2019“. Ši kasmet organizuoja

Turime kuo didžiuotis – tarp 80 šalių, tarptautinėje 2019-08-01 08:41:5651-ojoje tarptautinėje chemijos olimpiadoje dalyvavo mokiniai iš 80 šalių. Lietuvių moksleiviai parsivežė i&sca

Rukloje vyks NATO Priešakinių pajėgų kovinės grupės vadų 2019-07-31 05:56:08Rugpjūčio 1 d. Rukloje, Lietuvos etmono Jonušo Radvilos pulke, vyks NATO priešakinių pajėgų bataliono kovin

Jaunieji tyrėjai iš Lietuvos tarptautiniame mokslo ir technologijų 2019-07-30 06:20:11Kinijoje vykusiame tarptautiniame mokslo ir technologijų inovacijų konkurse CASTIC – didžiausiame Azijos šalyse – Li

Visi šeši Lietuvos moksleiviai Tarptautinėje matematikos olimpiadoje pelnė 2019-07-27 11:21:26Visi šeši Lietuvos mokinių komandos atstovai tarptautinėje matematikos olimpiadoje, įvykusioje liepos 10-22 Jungtinė

Apie pavojingai nusekusią Nerį – pokalbis su Baltarusijos 2019-07-16 14:26:38liepos 16 dieną ministras Kęstutis Mažeika susitiko su Baltarusijos ambasados Lietuvoje atstovais ir aptarė sausros padarinius Ner

Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos kalba Seimo posėdyje 2019-07-12 06:53:51Gerovė nėra vien gražus žodis. Tai kiekvieno iš mūsų teisė, o visiems mums kartu, t. y. valstybei – pa

Paskelbtas nuosprendis Šiaulių pareigūnų gaujos byloje 2019-07-09 07:55:52Kartu su VPK ONTB pareigūnais jie grobė ir, realizavo dešimtis dėžių nelegalių cigarečių, klastojo baud


Disclaimer and Notice:WorldProNews.com is not responsible of these news or any information published on this website.