• Follow us

Lietuva

S. Lapėnas. Kas bijo lietuviško Vyčio? (24)

Saulius Lapėnas | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Saulius Lapėnas | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

…Lietuvoje jis siekia sąžiningai kitiems nematomo tikslo.…в Литве преследует он честно другим не видимую цель. Josifas Brodskis, „Herbas“ 1971

Nuo egiptietiškų piramidžių laikmečio iki mūsų dienų sostinių architektūros paminkluose glūdintys svarbūs simboliai, formuoja šalies ateitį ir įtakoja liaudies savigarbą ir tautos savimonę.

Šiuolaikinės vakarų civilizacijos centras yra JAV. O JAV centras yra sostinė Vašingtone. Sostinės centras yra Vašingtono alėja.

Iš vienos alėjos pusės monumentas Linkolnui (šlovinga praeitis) iš kitos – Kongresas ant Kapitolijaus kalvos, kur sprendžiamas šalies likimas ir jos ateitis. Simbolika suprantama, juk ir mūsų Gedimino prospektas simboliškai eina nuo Katedros aikštės (šlovingos praeities) link Lietuvos Respublikos Seimo, kuriame tautos išrinktieji kala mums šviesią ateitį.

Vašingtonas | pixabay.com nuotr.

Vašingtonas | pixabay.com nuotr.

Tačiau kas yra pamatas, kertinis akmuo, vienijantis Didingą Praeitį su šalies ateitimi? Nesunku pastebėti, kad Vašingtono alėjoje toks atsparos taškas valstybingumo simbolis – Obeliskas, skirtas JAV tėvui-įkūrėjui Džordžui Vašingtonui, JAV Konstitucijos kūrėjui, pagal kurią gyveno Prezidento Linkolno laikais, kurie galioja ir šiandien.

O kaip Lietuvoje? Lukiškių aikštė – geriausia vieta kertiniam akmeniui – tuščia. O juk tai irgi savotiškas valstybingumo simbolis. Simbolis bestuburei valdžiai, ne vienijančiai, o supriešinančiai liaudį. Grėsmingas vandalų su kuvaldomis simbolis, naikinantiems atminimo lentas ir keičiantiems gatvių pavadinimus. Aš ne prieš mūsų istorijos peržvalgas, tačiau kaip civilizuotas žmogus JAV ar Lietuvoje, norėčiau, kad tokie klausimai būtų svarstomi ir sprendimai būtų priimami teisme, o ne uždaruose kabinetuose pagal naujų stalinistų ar pseudoliberalų įgeidžius.

Taigi, paklauskim savęs, koks seniausias Lietuvos simbolis gyvas iki šių dienų? Koks seniausias simbolis savo reikšme prilygsta Vašingtono paminklui? Koks senovės simbolis sujungia praeitį ir dabartį, vienija visus piliečius ir stiprina Lietuvos valstybės pamatus?

Lietuvai, tokiu valstybingumo simboliu, suverenios ir nepriklausomos Lietuvos, nuo Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės laikų iki šių dienų yra Vyčio atvaizdas herbe – kaip tada, taip ir šiandien. Ir tai faktas.

Kai kas pasakys, kad liaudies savimonė nesvarbi, o valstybė gali sėkmingai būti valdoma funkcionierių, praradusių atmintį apie protėvius. Tačiau tai ne tiesa. Akivaizdus faktas – pačios pirmosios užuominos metraščiuose apie lietuvių prigimtį, mūsų istoriją sieja su Romos imperija (Tai pripažino tuo metu, kaip ir mūsų draugai, taip ir mūsų priešai).

„Palemonas – Lietuvos metraščių legendinėje dalyje ir kt. istorijos šaltiniuose minimas legendinis Gediminaičių ir kt. ankstyvosios LDK valdovų pirmtakas bei protėvis, iki XIX a. I pusės daugelio lietuvių ir lenkų kildintas iš senovės Romos didikų.“ XVIII a. piešinys | wikipedia.org nuotr.

„Palemonas – Lietuvos metraščių legendinėje dalyje ir kt. istorijos šaltiniuose minimas legendinis Gediminaičių ir kt. ankstyvosios LDK valdovų pirmtakas bei protėvis, iki XIX a. I pusės daugelio lietuvių ir lenkų kildintas iš senovės Romos didikų.“ XVIII a. piešinys | wikipedia.org nuotr.

Priminsiu, kad senovės romėnai buvo įsitikinę (be jokių realių istorinių įrodymų), kad jie yra dieviškos prigimties, pabėgę iš Trojos2.. Ir tai ne smulkmena – būtent tai jiems suteikė jėgų ir pagrindą kurti savo imperiją (beje kaip ir britams, įsitikinusiems kad jie trojanų palikuonys.)

Akivaizdus faktas – Lietuvos didybė ir jėga gyvavo tol, kol Lietuvos liaudis tikėjo savo dieviška romėnų-trojaniečių prigimtimi. Ir esmė ne tik istorinėje tiesoje, paprasčiausiai itin sunku okupuoti tautą su tokia didinga istorija, tuo labiau, kad kaimyninės šalys labai mėgo save įvardinti Trečiąja Roma ar Trečiuoju Reichu. Geopolitiškai tai labai trukdė parklupdyti mūsų liaudį. O po to radosi visa eilė užsienio istorikų, garsiai tvirtinusių, kad tai išsigalvojimai, ir lietuviai neverti didžiuotis savo praeitimi.

Pastebėkite, nuo to laiko niekas nepasikeitė – ir dabar nepriklausomos Lietuvos priešai reguliariai juodina mūsų praeitį, ir tai daro ne dėl pačių geriausių ketinimų. O gal paprasčiausiai rengia mus naujai okupacijai?

Pasikartosiu, nėra jokių istorinių įrodymų apie romėnų, kaip ir britų, kilmę iš dieviškosios giminės, pabėgusios iš Trojos, kaip nėra ir tiesioginių dokumentų įrodančių tikrąją lietuvių kilmę. Ir tai faktas. Tačiau yra netiesioginiai įkalčiai…

Vienas iš jų, mano manymu, gali būti Vyčio atvaizdas antspauduose ir herbuose.

Romėniška moneta 218-201 m. pr.m.e. | wikipedia.org nuotr.

Romėniška moneta 218-201 m. pr.m.e. | wikipedia.org nuotr.

Romėniška moneta 218-201 metai p.m.e., kurios vienoje pusėje karo dievas – Marsas, o kitoje pusėje vienas iš seniausių romėnų raitelio atvaizdų respublikos epochoje.

Dar prieš Kristaus gimimą, vienu iš svarbiausiu ir ypač įtakingu luomu Senovės Romoje buvo raiteliai (Equites). Būtent jie garantavo jėgą ir armijos galybę. Jų gerbūvio palaikymui ir už dalyvavimą kovose jiems buvo paskiriami ištisi rajonai. Jų statusas buvo toks didelis, kad kai kurie iš jų tapdavo imperatoriais. Po to daugelis šalių perėmė šią romėnų valdymo schemą.

Vakaruose raitelius ėmė vadinti riteriais, rytuose – bajorais (nuo žodžio „бой“ – mūšis). Tačiau abiem atvejais jų statusas ir atliekamos funkcijos buvo panašios į senovės romėnų.

Lietuva XV a. pabaigoje | wikipedia.org nuotr.

Lietuva XV a. pabaigoje | wikipedia.org nuotr.

Tai ar verta stebėtis, kad po Romos imperijos griūties, kai kūrėsi naujos imperijos (nuo jūros iki jūros) Didžioji Lietuvos Kunigaikštystė ženklindama savo suverenitetą ir nepriklausomybę, jėgos demonstravimui, priešų atgrasymui ir kaip garantą draugų gynimui – LDK herbe pavaizdavo Vytį (būtent pagal romėnišką tradiciją) [1]. Tuo metu ne bet kuri šalis galėjo pasigirti gausia raitelių rinktine. Ir būtent tai liudijo šalies kovinę parengtį.

Suprantama, kad kiekviena vaivadija įėjusi į LDK kūrė savo herbų variantus su nežymiais papildymais ar pakeitimais: spalvose, aprangose, žirgo stovėsenoje ar judesyje, net jo uodegos vaizduose, tačiau svarbiausia išlaikė bendrą atpažįstamumą. Tai buvo svarbu, nes būtent tokia ir yra herbų paskirtis – kad kovos lauke pagal vaizdą ant skydo, galima būtų atskirti savus nuo svetimų. Vėliavėlės kiekvienam juk nepritvirtinsi.

1720 metų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės herbų su Vyčiu pavyzdžiai | wikipedia.org nuotr.

1720 metų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės herbų su Vyčiu pavyzdžiai | wikipedia.org nuotr.

Net jei manysime, kad mūsų protėviai buvo tiek išmintingi, kad šypsodamiesi į ūsus, sąmoningai palaikė mitą apie savo romėnišką prigimtį, tai buvo genialus geopolitinis sprendimas. Tautos, esančios Lietuvos sudėtyje nesijautė apribotos savo teisėse ir nelaikė savęs okupuotomis. Nes kaip kitaip, jei tai dieviška giminė nuo pačios Afroditės (Aušrinės)! Ir patys senovės romėnai senai įrodė savo teises į imperiją!

Pagal šiuolaikinį supratimą ir vertinimą Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė buvo daugiatautė ir multikultūrinė. Ir Vytį, kaip tautas vienijantį ir jas ginantį simbolį, galima drąsiai įvardinti šiuolaikinės Europos Sąjungos herbo pirmtaku.

Žodis herbas – „Erbe” iš Vokiečių kalbos verčiamas kaip paveldas (palikimas)!6

Tačiau, svarbiausia šioje istorijoje įvyko vėliau. Didybė ir mūsų protėvių darbai (nesvarbu iš kur jie bebūtų kilę) sulaukė tokio aukšto įvertinimo, kad gero tono ženklu tapo remtis ne romėniška, o lietuviška kilme!

Vytis, kaip Gediminaičių dinastijos herbas tapo garbės ir pripažinimo ženklas kitoms šalims. Rusijos įtakingos dvariškių giminės tai talpindavo savo giminės herbuose (ir turėjo tokią teisę): Trubeckių ir kt. Rusijos kunigaikščiai iš Gediminaičių giminės ne tik didžiavosi savo šaknimis. Net būdami po Rusijos imperijos dvigalviu ereliu, jie nesibaimino šlovinti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istoriją.

Vyčio simbolis Rusijos kunigaikščių gediminaičių herbuose: 1. Galicinų (Голицыных), 2. Čartoiskių (Чарторыйских), 3. Sanguškų (Сангушко (польск. Sanguszko)), 4. Hovanskių (Хованских), 5. Trubeckių (Трубецких), 6. Kurakinų (Куракиных) | wikipedia.org nuotr.

Vyčio simbolis Rusijos kunigaikščių gediminaičių herbuose: 1. Galicinų (Голицыных), 2. Čartoiskių (Чарторыйских), 3. Sanguškų (Сангушко (польск. Sanguszko)), 4. Hovanskių (Хованских), 5. Trubeckių (Трубецких), 6. Kurakinų (Куракиных) | wikipedia.org nuotr.

Apie tautų, įėjusių LDK sudėtį, istorinę atmintį daug pasako faktas, kad 1918 metais paskelbus nepriklausomos Baltarusijos sukūrimą (kurios teritorija pilnai įėjo į LDK) buvo panaudota regioninio herbo su Vyčiu versiją, kurią gavo LDK laikais, kaip vaivadijos atpažinimo ženklą. Reiškia, kad ne taip jau blogas baltarusiams buvo laikas, praleistas sandraugoje su mumis?

Dabar visame pasaulyje madinga statyti paminklus literatūriniams herojams. Lietuviškam Vyčiui skiriamos žinomų poetų eilės iš daugelio skirtingų šalių. Štai, pavyzdžiui, eilutės baltarusių poeto-klasiko Maksimo Bogdanovičiaus parašytos 1915 metais:

Senovinio lietuviško Vyčio / Nesudaužyt, nesustabdyt, nesulaikyt Старадаўняй Літоўскай Пагоні / Не разбіць, не спыніць, не стрымаць.

Vėliau žinomas poetas Josifas Brodskis (populiarus ir vakaruose ir rytuose) irgi nepasikuklino sovietinės okupacijos metais sukurti odę jo garbei (gan originaliu stiliumi). Lietuviškam Vyčiui skirtas eilėraštis „Herbas“ iš 1971 metais parašyto ciklo „Lietuviški divertismentai“:

 Josifas Brodskis – „Herbas“ (1971)  Vertė Gintaras Patackas Драконоборческий Егорий, копье в горниле аллегорий утратив, сохранил досель коня и меч, и повсеместно в Литве преследует он честно другим не видимую цель.Кого он, стиснув меч в ладони, решил настичь? Предмет погони скрыт за пределами герба. Кого? Язычника? Гяура? Не весь ли мир? Тогда не дура была у Витовта губа Nors alegorijų vinjetėj drakonžudys Šv. Jurgis ietį prarado, betgi liko jam arklys ir kardas, ir lig šiolei po Lietuvą jis vaikos uoliai tai, kas jam žinoma vienam.Ką jis, iškėlęs kalaviją už herbo pakraščių nuvijo? Netikėlį? Pagonį? Ką iš baimės privertė pabalti? Pasaulį? Juk ne malkas skaldė plieninė Vytauto ranka.

Suprantama, galima būtų papriekaištauti Nobelio premijos laureatui Josifui Brodskiui dėl žinių trūkumo heraldikos istorijos kontekste. Neabejotina, kad lietuviškas Vytis nieko bendro neturi su Šv. Jurgiu, vaizduojamu rusiškame herbe, tačiau ir praktine prasme gerokai jį pranoksta. Poetas – juk ne istorikas. Ir be jokių abejonių verti didžiausios pagarbos kūrybiniai senovinio lietuviško Vyčio apmąstymai, padaryti tais metais, kai okupacinė valdžia Lietuvos herbe Vytį pakeitė masoniška simbolika.

Visiškai akivaizdu, kad Lietuvos Vytis kultūrine reikšme jau senai peržengė heraldikos rėmus. Jo įvaizdis sėkmingai įkvepia net amerikiečių serialo Simpsonai“ kūrėjus. (Apie tai esu rašęs straipsnyje „Simpsonų testas tikriems patriotams“ [2].

Tai kodėl mes drovimės savo protėvių didingos praeities ir palikimo? Ar neatėjo laikas ne tik pastatyti paminklą Lietuvos Vyčiui sostinės centre, kad sujungtų senojo miesto šlovingą praeitį su ateitį mūsų valstybės ateitį lemiančiu Seimu, bet ir jo postamente patalpinti visus herbus ir literatūrines citatas, įkvėptas jo didybės.

Vienas seniausių Lietuvos herbo atvaizdų (XIV a.) | wikipedia.org nuotr.

Vienas seniausių Lietuvos herbo atvaizdų (XIV a.) | wikipedia.org nuotr.

Gaila, mes nežinom kaip iš tiesų buvo vadinamas Vytis jo atsiradimo metu. Pirmuosiuose metraščiuose tik užsimenama apie jo vaizdą ir skirtingus jo nuspalvinimus. Vyčio pavadinimas atsirado gerokai vėliau. Tame tarpe ir slovėniškas pavadinimas „Pagaunė“(„Погоня“) kuris liudijo nenumaldomą kerštą Lietuvos priešams ir turėjo keltį baimę. (Panašu, kad toks jo poveikis pastebimai veikia ir šiandien.)

Visi supranta, kad tik piliečių vienybė užtikrina šalies vystymąsi ir klestėjimą. O bet koks „paminklų karas“ – net ir liudijantis atsinaujinimą, dažniausiai sukelia vaidus visuomenėje, o ne sutarimą.

Taip Prancūzijoje Paryžiaus centrinė aikštė pradžioje turėjo Liudviko XV vardą. Jos kampuose stovėjo aštuonios statulos, simbolizuojančios aštuonis Prancūzijos miestus. Viduryje aikštės – Liudvikas XV ant žirgo. Prancūzijos revoliucijos metais šią statulą nuvertė, o jos vietoje pastatė giljotiną, kur kirto galvas ne tik karaliaus šeimos atstovams, bet ir patiems aktyviausiems revoliucionieriams. Tikėtina, todėl ją ir pervadino Revoliucijos aikšte. (Na, kad neužmirštume, kur kertamos revoliucionierių galvos).

Kai brolžudiška beprotybė baigėsi, giljotiną nuėmė, kraują nuplovė, o aikštę pavadino Santarvės aikšte (pranc. Place de la Concorde).

Kažkuo panaši istorija su mūsų Lukiškių aikšte – kurioje kažkada stovėjo okupacinės valdžios simbolis, o šalimais siautėjo KGB.

Suprantama, kad kraujas jau senai nuplautas, statula nuversta, tačiau kai kas ir toliau kursto nesantaiką visuomenėje, brolžudiško karo dvasią, iškraipo mūsų istoriją. Trumpai drūtai, gal atėjo laikas ne tik pastatyti paminklą Lietuvos Vyčiui, bet ir pavadinti šią aikštę Santarvės aikštės vardu!

Lietuviškas vytis gali gąsdinti tik stiprios ir nepriklausomos Lietuvos priešus. Tai seniausias simbolis, išreiškiantis tautų vienybę Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, nepriklausomybę ir pasirengimą ginti savo laisvę, keliantis baimę tiems, kurie nekenčia mūsų didingos praeities ir nelinki mums šviesaus rytojaus.

Ir tai gerai. Tai reiškia, kad Vytis ir šiandien atlieka savo paskirtį. Juk daug amžių prieš tai, šiam tikslui jis buvo sukurtas, kaip įspėjimas priešams ir palaikantis draugus.

Šiandien Vytis kaip lakmuso popierius leidžia atskirti draugus nuo priešų!

Autorius yra judėjimo „Lietuva yra čia“ valdybos narys

Nuorodos:

1. Kaip rašė Džovanis Santi-Mazinis (Giovanni Santi-Mazzini) savo tyrinėjimuose „Heraldika. Istorija, terminologija, simboliai ir herbų bei emblemų reikšmės“ – vyčių atvaizdas herbuose ganėtinai retas. O jei ir pasitaiko, tai jie yra gerokai senesni, nei viduramžių „mados“ ant riterių herbų, kaip Senovės Romos tradicijų atgarsis (Araldica. Storia, linguaggio, simboli e significati dei blasoni e delle arme. 2003 – www.amazon.it/Araldica-linguaggio-simboli-significati-illustrata/dp/8837022905/ )

2. www.slapenas.lt/?p=2866

Reklama

Susiję straipsniai:

Per Vėlines virš Lukiškių aikštės Vilniuje iškilo milžiniška Vyčio vėliava (nuotraukos) Vyčio paminklo statybos klausimu vis dar nėra sutarimo su Vilniaus savivaldybe ir Kultūros ministerija Vyčio paramos fondas: Simbolių nemylinti mažuma primeta visuomenei savo nuomonę Milžiniška Vyčio vėliava grįžta į Lukiškių aikštę Seimo komisija pritarė Vyčio paminklo pastatymui Lukiškių aikštėje P. Urbšys. Negi mums gėda Vyčio? V. Mikailionis. Kodėl mes be Vyčio nenurimsim (nuotraukos) Kultūros komitetas nagrinėjo Vyčio paramos fondo iniciatyvą Visuomenininkai kviečia rinktis į Vilniaus Lukiškių aikštę ir apginti Vyčio paminklą (video) Siūloma įstatymu įtvirtinti Vyčio simbolį Lietuvos sostinės Lukiškių aikštėje Rugsėjo 10 – Lukiškių aikštėje telkiamas mitingas už Vyčio paminklą „Aktualus interviu“: V. Kavaliauskas apie Vyčio skulptūrą Vilniaus Lukiškių aikštėje Lukiškių aikštėje siūloma pastatyti kovų už Lietuvos laisvę ženklą V. Radžvilas. Nepakeliamas Vyčio klausimo svoris Lietuvos nacionalinis muziejus pristato virtualią parodą „Raitelio simbolis LDK monetose“ G. Karosas. Vytis Vilniaus forumas kviečia apginti Vyčio paminklą (peticijos pasirašymas) Seimas priėmė rezoliuciją dėl Lukiškių aikštės sutvarkymo P. Stonis. Okupantai „Kalnelio“ negriautų Vilniaus forumas ragina Seimą ištirti LRT biudžeto lėšų panaudojimą ir priimti įstatymą dėl Vyčio Lukiškių aikštėje ŠMC bus paskelbtos atrinktos Lukiškių aikštės paminklo projektų idėjos A. Zolubas. Lukiškių aikštė – tautiškai pilietiška ar miesčioniška? G. Karosas. Vytis Vilniuje: apie Lietuvos ambicijų svarbą ir diplomatiją Kuo matuosime Lietuvos kantrybę? D. Apalianskienė. Ar leisime mankurtizmui imti viršų? Seimo nariai ragina V. Pranckietį ir R. Karbauskį imtis veiksmų, svarstant Lukiškių aikštės projektą A. Juozaitis. Iš nepasakytos kalbos Lietuvos Seime A. Zolubas. Vytis Lukiškių aikštėje bus pastatytas (nuotraukos, video) Visuomenininkai Lukiškių aikštėje nori matyti Vytį, o ne „Tautos dvasią“ Naujuose pašto ženkluose – Vytis istorinėse vėliavose Read MoreLeave A Comment

More News

Alkas.lt

Baltų tikėjimo tęsėjai Punsko Krivulėje gilinosi į šventumo New! 2019-09-16 15:14:36Rugsėjo 14-15 dienomis Punske  įvyko Baltų krivulė. Krivulėje dalyvavo trijų baltų tautų – lietuvi&

Kinematografininkų sąjunga vėl kviečia vakaroti su geru kinu New! 2019-09-16 11:47:04Lietuvos kinematografininkų sąjungos Kino klubas vėl kviečia ketvirtadieniais vakaroti su geru kinu ir jų autoriais. Rugs

Įdarbinimas Anglijoje – kaip tinkamai pasiruošti? New! 2019-09-16 11:37:09Jei nusprendėte išvykti dirbti į Angliją, yra keli labai svarbūs dalykai, kuriuos turite apgalvoti bei susitvarkyti. Tik

Vilnius pasitiko Lietuvos trispalve papuoštą lėktuvą (nuotraukos) New! 2019-09-16 10:09:39Šią vasarą oro linijų bendrovė „airBaltic“ pristatė lietuviška trispalve nudažytą orlaiv&

Prasidėjo reikšmingiausias ES jaunųjų mokslininkų konkursas New! 2019-09-16 08:41:08Rugsėjo 14 d., Bulgarijos sostinėje Sofijoje, prasidėjo Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkursas. Lietuviai k

Bitininkystės muziejus pristatė atnaujintą ekspoziciją 2019-09-16 07:23:06Rugsėjo 13 d., Senovinės bitinkystės muziejuje, vyko naujos ekspozicijos pristymo renginys. Kluono konferencijų salėje susiri

G. Navaitis. Informacinio karo taikiniai 2019-09-16 05:36:53Gyvename karo sąlygomis. Kol kas tik informacinio, o gal reikėtų rašyti net informacinio. Priešininkas kaip ir bet kokiam

Blankstanti Saulė bus palydėta į tamsos ir rimties 2019-09-16 04:14:38Rugsėjo 20 d. 20 val. vyks vaizdingas vienos valandos renginys Vilniaus centre prie Neries upės. Tai ugnies ir laiko pasikalbėjimas, &#

Pasaulio mokslininkų dėmesio akiratyje – Baltijos šalių kinas 2019-09-16 01:00:36Rugsėjo 19-20 d., Vilniuje, Modernaus meno muziejuje, net dvylikos šalių mokslininkai iš Kanados, Prancūzijos, Jungt

Jonas Vaitkus prisnūdusią visuomenę žada supurtyti ypatingu spektakliu 2019-09-16 01:00:30Rugsėjo 20-21 d. Lietuvos rusų dramos teatras (LRDT) pradės jau 74-osius savo kūrybinius metus. Tą dieną pirmą kart

Į Lietuvą atvyksta Armėnijos užsienio reikalų ministras 2019-09-15 02:54:43Rugsėjo 15-17 dienomis Lietuvoje su oficialiu vizitu lankysis Armėnijos užsienio reikalų ministras Zohrabas Mnatsakanyanas. Minist

G. Martišius. Išpažintis. Rezignacijos aidas 2019-09-15 01:00:16Žmonės, kuriuos pasauly buvau sutikęs, labai aiškiai leido savo šaknis – į dangų ar pragarą. Tiktai

LRT naujienos lietuvoje

Parlamentarai ir slaptos pažymos: ar visuomenė turi žinoti, New! 2019-09-16 13:57:00 Beveik kiekvienos kadencijos Seimas neišvengia slaptųjų pažymų skandalo. Parlamentas antradienį toliau svarstys, ar p

JAV diplomatė: prie Holokausto prisidėjusių asmenų šlovinimas Lietuvoje New! 2019-09-16 11:12:00 Aukšto rango JAV diplomatė pareiškė, kad prie Holokausto prisidėjusių asmenų šlovinimas Lietuvoje kenki

Izraelio ambasadorius apie svastiką šalia LŽB centro: tai New! 2019-09-16 10:59:00 Vilniuje, prie Lietuvos žydų bendruomenės, sekmadienį iš žemių supylus svastikos ženklą policija prad&

Nuo rugsėjo vaikų praleistas pamokas teisina tik tėvai: New! 2019-09-16 09:36:00 Nuo rugsėjo Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) iniciatyva panaikintos privalomos gydytojų pažymos, kuriomis būdavo pateisinamo

Į Lietuvą atplauks Vokietijos povandeninis laivas New! 2019-09-16 09:28:00 Rugsėjo 18 d. į Klaipėdos jūrų uostą su draugišku vizitu įplauks Vokietijos karinių jūrų paj

Po ilgos kovos su liga mirė Ingridos Šimonytės New! 2019-09-16 09:22:00 Prieš kelias savaites mirė ilgą laiką sirgusi Seimo narės, buvusios finansų ministrės Ingridos Šimonyt

Krito šešėlis ant mokytojų etatinio apmokėjimo sistemos New! 2019-09-16 08:43:00 Nepraėjus nė mėnesiui nuo mokslo metų pradžios – nauji nesutarimai dėl mokytojų darbo užmokesčio.

Nausėda pritaria šauktinių amžiaus ribos pokyčiams New! 2019-09-16 08:39:00 Pirmadienį prezidentūroje susitikusi Valstybės gynimo taryba (VGT) aptarė, kokią karinę techniką turėtų

Neįgalius vaikus auginančioms šeimoms siūloma ilginti atostogas New! 2019-09-16 08:38:00 Darbo kodekse siūloma numatyti, kad visoms dirbančioms šeimoms, kuriose vienas ar abu tėvai augina neįgalius vaikus, b$

Kauno rajono meras ir Tamašunienė sureagavo į Matijošaičio 2019-09-16 08:10:00 Kauno rajono meras Valerijus Makūnas, reaguodamas į Kauno miesto mero Visvaldo Matijošaičio iniciatyvą prisijungti prie mi

KAM tiria žvalgybininko elgesį ir gaisro Lentvaryje aplinkybes 2019-09-16 08:08:00 Krašto apsaugos ministerija (KAM) tiria žvalgybininko elgesį ir gaisro Trakų rajone, Lentvaryje, aplinkybes.

Seimas svarsto, ką deleguoti į Švietimo tarybą: kandidatės 2019-09-16 07:57:00 Artimiausiu metu turėtų paaiškėti, kokia bus naujos sudėties Lietuvos švietimo taryba. Be kitų švietimo

Versijos

Žemėje gyveno gigantai 2018-09-29 04:51:34Tikriausiai nėra nė vienos tautos, kurios mituose ir legendose nebūtų milžinų. Jie gali būti geri ar blogi, atlikti

Seniausi planetos miestai 2018-09-29 04:51:07Šiuolaikinio mokslo nuomone, vienas svarbiausių civilizacijos požymių yra gyventojų sėslumas, vienijimasis į bend

Internetinis darbas, kokią specialybę pasirinkti 2018-09-21 02:41:20Internetinis darbas yra nauja kryptis, kurios populiarumas nuolat didėja. Jei asmuo nusprendė, kad nori dirbti pats, jis pasirenka tokį

Skolinimasis draugui ar iš draugų kenkia tarpusavio santykiams! 2018-07-23 15:28:43Kiekvienam iš mūsų būna dienų, kai prisireikia pinigų daugiau, nei jų turime, nepriklausomai nuo finansinės

Minios efektas 2018-03-26 05:12:18Žmogus – kolektyvinė būtybė. Patekęs į tam tikras sąlygas ir situacijas, jis nesąmoningai stengiasi pris

Mokslininkai atkūrė prieš 9000 metų gyvenusios paauglės veidą 2018-03-26 05:12:12Susipažinkite, tai Don (Aušra), jauna mergina iš mezolito epochos., jos veidą rekonstravo mokslininkai, pagal kaukuolės,

Skausminga saviapgaulė 2018-03-22 05:15:09Tai, kas kažkada buvo vyriausybė, sukurta žmonėms, dabar tapo vyriausybe, dirbančia turtingiesiems, vyriausybe, kuri aukoja s

Britų mokslininkai nustatė… 2018-03-19 18:00:15Iš britų mokslininkų atliekamų tyrimų juokiasi visi, kas netingi. Pakanka išgirsti frazę „britų moks

Nežinoma Antarktida 2018-03-19 18:00:12Idėja, kad Antarktidoje gyvavo išsivysčiusi civilizacija, sukėlė profesionalių istorikų susidomėjimą po

Mamutai sociofobai 2018-03-17 18:00:18Liūdna mamutų patinų lemtis visada stebino mokslininkus. Greičiausiai, jų nuomone, didelis jų mirtingumas buvo susij

Lietuva | ve.lt

Siūlo valstybei skolintis 30 mln. eurų gynybai New! 2019-09-16 08:44:22 Valstybės gynimo taryba (VGT) siūlo valstybei skolintis apie 30 mln. eurų, kad šalis šiemet užtikrintų &

Palangoje grįžta nemokamas automobilių statymas 2019-09-16 05:59:33Nuo pirmadienio už automobilių statymą Palangos gatvėse ir daugumoje stovėjimo aikštelių nebereikia mokėti,

Kai kurie žmonės medijoms skiria daugiau laiko, nei 2019-09-16 05:14:18Vidutiniškai šalies gyventojas su medijomis per dieną praleidžia per 7 val., iš šio laiko beveik valandą vi

S. Skvernelis kviečia partijų atstovus kartu rengti susitarimą 2019-09-16 04:59:49Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis išsiuntė kvietimą Seime atstovaujamų politinių partijų atstovams, kviesdamas

Rugsėjo 16-oji Lietuvoje ir pasaulyje 2019-09-15 23:30:59Rugsėjo 16-oji, pirmadienis, 38 savaitė.Dangaus kūnai: saulė teka 6.51 val., leidžiasi 19.37 val. Dienos ilgumas 12.46 val.M&

Mėmelio karčemos 2019-09-15 10:01:00Klaipėdos krašte susiformavus miestams ir miesteliams, ten buvo turtingųjų statomos ir išlaikomos užeigos - kar&sca

Jauna mama Palangoje išėjo trumpam ir daugiau nebegrįžo 2019-09-15 07:05:13Palangoje gimusiam Aronui paskutinę rugpjūčio savaitę sukako 10 mėnesių, bet jau mėnuo, kai prie vaiko su verian&#

Istorijos kadrai: "Neringai - nacionalinio parko statusą" 2019-09-15 04:01:00Prieš 30 metų, praėjus mažiau nei dviem savaitėms po garsiojo Baltijos kelio, Nidoje vyko ekologinė-politinė akci

Kitą savaitę – lietingi, vėjuoti ir vėsūs orai 2019-09-15 03:57:22Sekmadienį ir visą artėjančią savaitę turėtų išsilaikyti lietingi, vėsūs ir vėjuoti orai

Baltijos jūroje – ekstremalus sportas 2019-09-15 03:05:42Į paplūdimius atėję žmonės grožisi ne tik audringa jūra, bet ir dviejų metrų aukščio b

Rugsėjo 15-oji Lietuvoje ir pasaulyje 2019-09-14 23:00:59Rugsėjo 15-oji, sekmadienis, 37 savaitė.Dangaus kūnai: saulė teka 6.49 val., leidžiasi 19.39 val. Dienos ilgumas 12.50 val.M&

Džiaugiasi: rugsėjį Palangoje kur kas geriau nei vasarą 2019-09-14 11:41:22Skaičiuojame jau antrąją kalendorinio rudens savaitę, tačiau vaizdas Palangos paplūdimyje vis dar vasariškas. Net

Bernardinai.lt naujienos

Šv. Pranciškaus stigmų slėpinys New! 2019-09-16 19:00:00 Šv. Pranciškus gauna stigmas. Ludovico Cigoli, 16 a. Vikipedijos nuotr. Tik prieš kelias dienas šventėme Šven

Lk 7, 11-17 „Jaunuoli, sakau tau: kelkis!“ New! 2019-09-16 19:00:00 Jėzus prikelia numirusįjį (Louisa Anne) Paskui Jėzus pasuko į miestą, vardu Najinas. Drauge keliavo jo mokiniai ir gaus

Apie fotografiją ir atmintį. A. Sutkaus paroda „Pro New! 2019-09-16 18:00:00 Maja Vysockaja (gim. 1936). Antano Sutkaus fotografija Kultūros laikraštis „Šiaurės Atėnai“ (2019

Truputį apie Vakarus ir Rytus „Petro imperatorėje“ New! 2019-09-16 18:00:00 Naujausias Kristinos Sabaliauskaitės istorinis romanas „Petro imperatorė“ nepaleidžia iki paskutinio puslapio, o jį u

Kaip kalbėtis apie Dievą su mažais vaikais? Atsako New! 2019-09-16 18:00:00 Antanas Saulaitis SJ. Gedimino Šulco nuotrauka Jėzui nešė vaikučius, kad juos palytėtų, bet mokiniai jiems d

Antradienio, rugsėjo 17-osios, skaitiniai New! 2019-09-16 18:00:00{"main_picture":{"file_input":null,"url":"http:\/\/media.bernardinai.lt\/o\/ca9f0ffd51bdbf393641469edbc7af6e.jpg"},"main_article":{"tit

Apgynę Lietuvą. Nepriklausomybės kovų savanoris Jonas Vileišis New! 2019-09-16 18:00:00 Jonas Vileišis kairėje / Antano Vileišio archyvo nuotrauka Kas buvo tie vyrai, kurie kritiniu Lietuvai metu savanoriškai

Prasideda ALFA kursai Vilniaus parapijose ir bendruomenėse New! 2019-09-16 10:45:00 www.kaunoarkivyskupija.lt Alfa kursas skirtas VISIEMS, kurie nori geriau pažinti krikščionybę: netikintiems, abejojantiems kr

„Mažoji studija“. Ispanijoje užgimęs, Antakalnyje pamiltas. Kas? New! 2019-09-16 09:17:00 Evgenios Levin nuotrauka Atsakymą galima rasti Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, taip pat – Dubičių, D

Apie kontekstus 2019-09-16 05:17:00 Nuotraukos autorius Paulius Peleckis/BFL © Baltijos fotografijos linija Getai – gėris. Suvarymas į juos – mėgi

Kard. Newmano kanonizacijoje dalyvaus ir princas Čarlzas 2019-09-16 05:12:00 Princas Čarlzas. EPA nuotrauka Spalio 13 d. Vatikane vyksiančioje kardinolo Johno Henry Newmano kanonizacijoje dalyvaus princas Čarl

Kalėdų dvasia, atkurta vidurvasarį: senosios medinės prakartėlės iš 2019-09-16 04:49:00 Karklėnų Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčios (Kelmės r.) prakartėlė. Rimgaudo Žaltausko nuotra

Lietuva straipsniai

Prezidento rinkimai brangiausiai kainavo I. Šimonytei, G. Nausėdai 2019-09-09 04:18:18I. Šimonytės finansinėje ataskaitoje nurodyta, kad ji per politinę kampaniją surinko beveik 693 tūkst. eurų &ndas

Orai: savaitę pradėsime labai vasariškai, užbaigsime – rudeniškai 2019-09-09 04:01:58Dienos dar bus tikrai malonios ir gan šviesios, trumpai ir negausiai lynos vos kai kur, nuotaiką tik gadinti gali smarkokas vėjas. Sa

Jei G. Paluckas pralaimės rinkimus, neteks ir partijos 2019-09-09 03:52:17„Nustebino P. Kuzmickienės pirmavimas Žirmūnuose prieš G. Palucką. Statymai šiuose rinkimuose yra labai rimti.

Švietimo srities darbuotojų atlyginimai – vieni mažiausių rinkoje 2019-09-09 03:45:28Portalo duomenimis, 2018 m. rugsėjo–2019 m. rugpjūčio laikotarpiu švietimo srities darbuotojų darbo užmokesč

Į Seimo valdybą siūloma įrašyti naują opozicijos lyderį 2019-09-09 03:43:02Pagal Seimo pirmininko pirmosios pavaduotojos Rimos Baškienės įregistruotą nutarimo projektą, šiuo metu Seimo v

Lietuva nepripažįsta Rusijos surengtų vietos valdžios rinkimų Kryme 2019-09-09 03:21:25„Smerkiame Rusijos tebevykdomą neteisėtą Krymo ir Sevastopolio okupaciją ir aneksiją bei laikome tokių „rink

Teisėjas E. Laužikas už Vijūnėlės bylą gavo 5 2019-09-09 03:02:12Pasak naujienų portalo, kyšį – 25 kilogramų kalakutą ir pinigus E. Laužikas priėmė iš sostin

Gargždų rinkėjų verdiktas: į antrą turą – R. 2019-09-09 02:54:00Galima teigti, jog šiuos rinkimus į Seimą Gargždų vienmandatės apygardos rinkėjai ignoravo. Iš beveik 39 t

Siūlo įtraukti visuomenininkus į notarų, antstolių ir advokatų 2019-09-09 02:37:28Politikas sako siekiantis didesnio šių bendruomenių skaidrumo, tačiau šių atstovai abejoja pasiūlymo nauda ir s

G. Nausėda: nerimauju dėl visuomenės susipriešinimo <span style=color:red;>(interviu)</span> 2019-09-09 02:20:11„Aš matau susipriešinusią visuomenę ir tai tikrai mane neramina kaip šalies vadovą“, – iš

Prezidentas prasitarė, ar svarstytų krepšininko I. Brazdeikio pilietybės 2019-09-09 01:38:14Lietuvos krepšinio federacija tikisi, kad dvidešimtmetis NBA klubo „New York Knicks“ puolėjas ateityje galėtų

G. Nausėda: Baltarusija kovoja dėl savo savarankiškumo 2019-09-09 01:27:39„Negalima neigti, kad šiandien Baltarusija kovoja dėl savo savarankiškumo“, – interviu BNS sakė prezidentas.

Valstietis

Valdas Vasiliauskas: KGB klastočių renesansas Vilniuje 2019-09-16 05:44:23Šiomis dienomis gavau savo gero bičiulio, daktaro Rimto Marcinkevičiaus iš Amerikos žinutę: „Kodėl tyli d

Holivudo žvaigždė su žemaitiškomis šaknimis 2019-09-16 05:09:051975 metų rugsėjo 18-ąją JAV Virdžinijos valstijos Fairfaxo mieste gimė Danielis Džeisonas Sudeikis (Daniel Jason S

Pašalpų skyrimo tvarką teks keisti 2019-09-16 05:06:44Ukmergės savivaldybei teks keisti pernai patvirtintą vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalp

Investuotojas iš Danijos vystys ekologinį ūkį šalia Ukmergės 2019-09-16 05:01:23Žemaitkiemio seniūnijos Radiškių kaime buvęs Augustinų dvaras ir žirgynas su keliais šimtais hektarų

Tvarkant nuotekas – nauji reikalavimai 2019-09-16 04:59:35Laikraščio skaitytojas teiravosi apie naują tvarką, susijusią su gyventojų ar įmonių naudojamais nuotekų

Mokesčių nesumoka ir dėl užmaršumo, ir dėl bankrotų 2019-09-16 04:57:39Į Ukmergės  rajono savivaldybės biudžetą „subyra“ pinigai, gauti ne vien surinkus įvairius mokesči

Baigėsi pirmoji ralio „Aplink Lietuvą“ diena – varžėsi 2019-09-16 04:38:01Šįryt startavo didžiulio susidėjimo kasmet sulaukiantis tarptautinis ralis „Aplink Lietuvą 2019“ Lietuvos Respu

Grūdų supirkimo kainos šiemet mažėjo 2019-09-16 04:35:21Grūdų supirkimo kainos Lietuvoje šiemet mažėjo. Per metus – rugsėjo 2-8 dienomis, palyginti su praėjusi%

Tikras vilkmetis – Utenos rajone jau krito beveik 2019-09-16 04:30:08Utenos rajono gyvulių augintojai šiais metais nebe pirmą kartą skaičiuoja nuostolius. Tauragnų, Daugailių, Leli&#

Turgaus realijos – daržovių ir vaisių daug, pirkėjų 2019-09-16 04:24:57„Rinkos aikštė“ trečiadienį apsilankė centrinėje miesto turgavietėje. Žurnalistai įsitikino

Paulius Širvys… į Rokiškį gali sugrįžti Nors 2019-09-13 06:26:42P. Širvio poezija amžina, kaip ir visa, kas parašyta kraujuojant širdžiai, nesislepiant nuo jausmų ir iš ti

Kada reikia vežiotis mašinos dokumentus 2019-09-13 06:23:04Daugiau nei metus Lietuvos vairuotojams nebereikia su savimi turėti pluošto dokumentų: privalomojo vairuotojo draudimo liudijimo, tra

Sputnik Lietuva

LRTK leido užblokuoti keturias svetaines dėl autorių teisių New! 2019-09-16 14:20:05Sprendimas buvo priimtas, išnagrinėjus kelių bendrovių, kurios tvirtino, kad nėra davusios sutikimo retransliuoti jų t

Maskva pateikė argumentus prieš Baltijos šalių mitus apie New! 2019-09-16 14:00:00Kaip priminė Sergejus Ivanovas, Baltijos šalių gyventojai turėjo tokias pačias teises ir pareigas kaip ir visi soviet&

Tautinių bendrijų šventė: Vilniuje vyko "Tautų mugė" New! 2019-09-16 13:30:00Pagrindinis mugės tikslas — surengti Lietuvoje gyvenančių tautinių bendrijų, amatų, nacionalinių valgių,

Amerikietė prarijo žiedą, išsigandusi plėšikų sapne New! 2019-09-16 13:10:00Gydytojai nenorėjo rizikuoti laukdami, kol žiedas pasišalins natūraliu būdu, todėl nusprendė pasinaudoti endoskop

Atidarytas naujas tranzito maršrutas per Kaliningrado sritį iš New! 2019-09-16 12:48:00Krovininis traukinys rugpjūčio pabaigoje išvyko maršrutu Jantai – Zamin-Udas – Nauški – Sovetskas &nd

Vasara pasibaigė: sostinės paplūdimiuose skelbiama maudynių sezono pabaiga New! 2019-09-16 12:26:00Gelbėtojų dėka Vilniaus miesto paplūdimiuose šią vasarą tragiškų įvykių pavyko išven

Sputnik Lietuva vyriausiasis redaktorius papasakojo ESBO apie žiniasklaidos New! 2019-09-16 12:00:00Kaip pažymėjo žurnalistas, Baltijos šalių valdžia sistemingai pažeidžia ir savo, ir ES įstatymų no

Paaiškėjo, kaip Lietuvos vairuotojai reaguoja į dviratininkus kelyje New! 2019-09-16 11:43:00Dviratininkai ne visada laikosi saugumo taisyklių ir dažnai tamsiuoju paros metu keliauja be šviesą atspindinčių

Buvęs rabinas: žydų bendruomenė moka už bandymą užglaistyti New! 2019-09-16 11:27:00Pasak Lietuvos rabino, ši organizacija ilgą laiką užmerkė akis prieš daugelio Lietuvos gyventojų įsitrauki

Latvijos valstybės saugumo tarnyba nori nutraukti jaunų rusų New! 2019-09-16 11:03:00Latvijos specialiajai tarnybai nepatinka, kad Rusija plečia tautiečių paramą ir stiprina ryšius su rusakalbiu jaunimu. Tarn

Zelenskis įvardijo pagrindines savo kaip prezidento užduotis New! 2019-09-16 10:58:00Taip pat Ukrainos prezidentas atskleidė, ko tikisi iš "Normandijos ketverto" susitikimo mainų, pajėgų pasitraukimo ir rin

Istorikas: EŽTT Drėlingo byloje atrodė kaip būrys kiauliaganių, New! 2019-09-16 10:37:00Teismo procesas, susijęs su buvusiu KGB darbuotoju Stanislovu Drėlingu — tai "politinė istorija", kurioje Rusijai būtų

tv3.lt

Pakraupo net medikai: pacientus verčia vežti kaip kokį New! 2019-09-16 14:00:00Rajonų „greitukėse“ dirbantys medikai negaili kritikos naujajai Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintai Greitosios medicino

Pokyčiai kovojantiems su vėžiu: apie svarbą prabilo ir New! 2019-09-16 13:45:43Onkologinė liga pakeičia visos šeimos gyvenimą ir ligoninės palatos tarsi antraisiais namais tampa ne tik vėžiu s

Girtas vairuotojas taranavo kitą automobilį: skriejo ir vertėsi New! 2019-09-16 12:09:35Vilniaus rajone girtas vyriškis sukėlė didelę avariją: atsitrenkęs į kitą automobilį, praskriejo taku i

Aiškėja detalės apie jachtos tragediją Baltijos jūroje New! 2019-09-16 11:41:00Tragedija Baltijos jūroje: prie Klaipėdos uosto vartų apvirto jachta su septyniais Lenkijos piliečiais. Per incidentą žu

Laidoje „Farai“ – linksmas pareigūnų pokalbis su įkaušusiu New! 2019-09-16 11:00:00Policijai pranešama apie galimai neblaivų vairuotoją Pasvalio rajone kelyje „Via Baltica“ . Kol laukiama pareigūn

Orų prognozė nepaguos – lydimi vėjo merks bjaurūs šalti New! 2019-09-16 10:30:00Artimiausią parą Europos vakaruose ir pietuose orus lems aukšto slėgio sritis, čia vyraus ramūs, dieną saulė

Prezidentas Gitanas Nausėda apie tai, kaip pasikeitė jo New! 2019-09-16 09:11:00Pirmadienį TV3 Žinių žiūrovų ir naujienų portalo tv3.lt skaitytojų dėmesiui – interviu su ša

Siūloma skolintis apie 30 mln. eurų, siekiant užtikrinti New! 2019-09-16 09:01:00Valstybės gynimo taryba (VGT) siūlo valstybei skolintis apie 30 mln. eurų, kad šalis šiemet užtikrintų įsi

Netektis Šimonytės šeimoje: po sunkios ligos mirė mama New! 2019-09-16 08:49:00Prieš beveik keturias savaites nuo sunkios ligos mirė Seimo narės Ingridos Šimonytės motina. Šią žini

Panevėžys apsipirko kaip Anykščiai: mašina yra, o teisių 2019-09-16 08:23:05Panevėžys dar pavasarį už Europos Sąjungos lėšas nusipirko specialią techniką Nevėžio upė

KAM tiria žvalgybininko elgesį ir gaisro Lentvaryje aplinkybes 2019-09-16 08:10:00Krašto apsaugos ministerija (KAM) tiria žvalgybininko elgesį ir gaisro Trakų rajone, Lentvaryje, aplinkybes. Sekmadienį Len

Atleistas Telecentro valdybos pirmininkas Vaišvilas 2019-09-16 07:35:00Lietuvos radijo ir televizijos centro (Telecentro) valdybos pirmininkas Egidijus Vaišvilas atleistas iš pareigų. Šią in

Regionų naujienos

Visuomenininkų sąskrydis Kasčiūnų kaime Varėnos rajone New! 2019-09-16 13:45:18Rugsėjo 14 d. Varėnos raj. Kasčiūnų kaime vyko Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvo

Klaipėdoje – atkakli kova dėl patekimo į „Geriausio New! 2019-09-16 12:49:23Klaipėdiečiai tradiciškai aktyviai dalyvavo konkurse „Geriausias Lietuvos vairuotojas 2019“: į Klaipėdos autodr

Pirmą kartą Lietuvoje – ypatinga paramos akcija, žmones New! 2019-09-16 09:52:48Pirmadienį, rugsėjo 16 d. Lietuvoje startavo paramos akcija – „Vienos kėdės istorija“, skirta padėti už

„Huawei“ 5G technologijai – apdovanojimas už tvarumą New! 2019-09-16 09:42:38„Huawei“ kuriami sprendimai ne tik diktuoja tempą technologijų sektoriuje, bet ir tausoja aplinką. Šių metų

Knygos ir menų darna New! 2019-09-16 09:40:08Visų pasaulio šalių istorinė ir socialinė patirtis slypi rašytiniuose tekstuose, knygose, tačiau labai svarbios

Militarizuotos bendruomenės New! 2019-09-16 09:39:31Išlaidos gynybai, šauktiniai, Rusijos grėsmė, įsipareigojimai NATO, šauliai ir kitokie ginkluoti bei uniformuoti &

Onuškio biblioteka kvepėjo jurginais New! 2019-09-16 09:39:06Rugsėjo mėnesį Trakų viešosios bibliotekos Onuškio filiale šurmuliavo lankytojai su jurginų žiedais

Onuškio bibliotekoje – popietė „Sveikata iš gamtos“ New! 2019-09-16 09:30:03Rugpjūčio pabaigoje ir rugsėjo pradžioje Onuškio bibliotekoje vyko neįprasti darbai: buvo nešami surinkti ž

Pakruojo dvare vykstantį gėlių festivalį nusiaubė audra New! 2019-09-16 09:26:22Penktadienio popietę per Šiaurės Lietuvą slinkusi rudeniška stichija neaplenkė ir Pakruojo dvaro bei jame vykstan

„Susirinkome visi – šventė mūsų – mes tikri!“ New! 2019-09-16 09:21:27Spalio 4 dieną visas pasaulis švenčia Gyvūnų dieną. Tai priminimas pasidžiaugti gyvūnais, prisiminti jų

Miesto šventės šurmuly – „Biblioteka – judantiems į 2019-09-13 16:53:39Rugsėjo 8 dieną prie Panevėžio 516-iojo gimtadienio šventės tradiciškai prisijungė ir Panevėžio

Atvirukų virsmas nuotraukomis 2019-09-13 15:03:44Rugsėjo 11 dieną Rūdiškių bibliotekoje svečiavosi įdomi, kūrybinga, puikiai įvaldžiusi rašy


Disclaimer and Notice:WorldProNews.com is not responsible of these news or any information published on this website.