Add to favourites
News Local and Global in your language
16th of November 2018

PolitikaNSGK pirmininkas V. Bakas: "mobilizacijos srityje turime netoleruotiną įslaptintą aplaidumą"

VYtautas Bakas ir Anne Hall

Vytautas Bakas (dešinėje) ir JAV atstovė Anne Hall |Seimo kanceliarijos nuotrauka (Olga Posaškova)

Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) posėdyje buvo aptarta Lietuvos Mobilizacijos sistemos būklė ir valstybės institucijų pasirengimas galimai mobilizacijai. Posėdyje pasisakė Valstybės kontrolės, paruošusios ataskaitą „Valstybės, savivaldybių institucijų ir ūkio subjektų pasirengimas individualiai ar kolektyvinei valstybės gynybai“, atstovai, be to buvo išklausyta Mobilizacijos ir pilietino pasipriešinimo departamento, Vyriausybės ir Krašto apsaugos ministerijos informacija.

NSGK pirmininko Vytauto Bako teigimu, mobilizacija – labai svarbu, jai Lietuva ir jos žmonės turi būti tinkamai pasiruošę. Piliečiai turi konkrečiai žinoti, ką daryti mobilizacijos atveju, todėl į su mobilizaciją susijusius procesus reikia žvelgti itin atsakingai. V. Bakas taip pat akcentavo, kad dabartinė situacija nėra normali, kadangi mobilizacijos sistema neveikia taip, kaip turėtų.

„Gyvename įtemptais laikais, nuolat matome kintančią geopolitinę situaciją, todėl privalome skirti didelį dėmesį mobilizacijai. Turime būti tinkamai pasiruošę įvairiems scenarijams, todėl būtina peržiūrėti su mobilizacija susijusius įstatymus ir tobulinti šalies mobilizacijos sistemą. Šiuo metu turime tokią situaciją, kad mobilizacijos sistema normaliai neveikia, nors prie to turėtų prisidėti dešimtys situacijų. Šioje vietoje mums reikia pokyčių, kadangi dabartinė padėtis nėra toleruotina“, – sakė V. Bakas.

„Ypač svarbu atnaujinti Valstybės mobilizacijos planą, nes geopolitinė situacija stipriai pasikeitė. Tai verčia mus atsakingiau žiūrėti į institucijų pasirengimą mobilizacijai“, – kalbėjo komiteto pirmininkas.

V. Bakas taip pat pasisakė už tai, jog šiuo metu įslaptinta Valstybės kontrolės ataskaita susijusi su mobilizacijos klausimu turėtų būti prieinama viešai: „Šiuo metu Valstybės kontrolė įslaptino institucijų aplaidumą, to negalima dangstyti valstybės paslaptimi. Ataskaita susijusi su mobilizacija turi būti prieinama visuomenei“.

Posėdyje aptarus šį klausimą, NSGK pateikė siūlymus Vyriausybei, Krašto apsaugos ministerijai, Valstybės kontrolei ir Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentui  prie KAM.

Vyriausybės ir Krašto apsaugos ministerijos komitetas prašo kuo greičiau, parengti Mobilizacijos ir priimančios šalies paramos įstatymo koncepciją ir iki vasario mėn. pateikti Mobilizacijos ir priimančios šalies paramos projektą, kurie stiprintų valstybės institucijų  pasirengimą mobilizacijai, leistų lanksčiau ir greičiau reaguoti į hibridines grėsmes ir apmokytų žmones, kaip elgtis mobilizacijos atveju.

Read More
Leave A Comment

More News

Politika – infa

Ekspertai.eu

Geopolitika

Disclaimer and Notice:WorldProNews.com is not the owner of these news or any information published on this site.