Add to favourites
News Local and Global in your language
20th of November 2018

PolitikaSeimas atmetė prezidentės veto - atliekų deginimo verslo interesai negali būti aukščiau visuomenės sveikatos intereso

Seimas atmetė prezidentės veto – atliekų deginimo įrenginiai negalės būti statomi arčiau kaip 20 km nuo gyvenamųjų teritorijų

Seimas nusprendė nepritarti Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės veto dėl Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimų, numatančių atliekų deginimo įrenginių statybų ribojimą, ir priėmė grąžintą įstatymą be pakeitimų.

Atliekų deginimas

Už tai, kad įstatymas (projektas Nr. XIIP-4758 GR) būtų priimtas be šalies vadovės teiktų pataisų, balsavo 71 Seimo narys, prieš – 36, susilaikė 6 parlamentarai.

Seimas rugsėjo 27 d. priėmė Atliekų tvarkymo įstatymo pataisas, pagal kurias atliekų deginimo įrenginiai negalės būti statomi arčiau kaip 20 km atstumu nuo gyvenamosios teritorijos.

Kaip anksčiau teigė Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės dekretą pristačiusi vyriausioji patarėja Lina Antanavičienė, Seimo priimtomis pataisomis be jokių pagrįstų aplinkosauginių kriterijų apribojamos galimybės mūsų šalyje statyti naujus atliekų deginimo objektus ir pažeidžiant Konstitucijoje įtvirtintus ūkinės veiklos laisvės bei teisėtų lūkesčių apsaugos principus kvestionuojama jau statomų atliekų deginimo jėgainių ateitis.

„Priimtos pataisos taip pat prieštarauja ekonomiškai efektyviai ir moderniai ES atliekų tvarkymo praktikai“, – sakė L. Antanavičienė. Prezidentė siūlė naujai statomiems atliekų tvarkymo objektams Lietuvoje, kaip ir daugelyje ES šalių, taikyti ne geografinius apribojimus, o įstatymuose numatytus griežčiausius aplinkosauginius taršos mažinimo bei visuomenės sveikatos apsaugos reikalavimus.

Įstatymo pataisų iniciatoriai tvirtina, kad šiais pakeitimais siekiama sumažinti atliekų deginimo įrenginių neigiamą poveikį žmonių sveikatai.

Seimas įstatyme taip pat nusprendė apibrėžti gyvenamosios teritorijos sąvoką. Gyvenamąja teritorija bus laikoma teritorija, kuri pagal teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose nustatytą žemės naudojimo būdą laikoma vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija arba daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorija.

Seimo priimtos naujos nuostatos įsigalios 2019 m. sausio 1 d., o Vyriausybė ir aplinkos ministras iki gruodžio 31 d. privalės priimti šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Sprendimus dėl iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtų atliekų deginimo įrenginių projektų tolesnio įgyvendinimo Vyriausybė turės priimti atsižvelgdama į visuomenės sveikatos interesus.

Read More
Leave A Comment

More News

Politika – infa

Ekspertai.eu

Geopolitika

Disclaimer and Notice:WorldProNews.com is not the owner of these news or any information published on this site.