Add to favourites
News Local and Global in your language
17th of July 2018

PolitikaNaujasis valstybės tarnybos įstatymas dvelkia korupcijos galimybe

Nedėsime ir necituosime viso įstatymo, o tik kai kurias jo pristatymo LR vidaus reikalų ministerijos puslapyje https://vrm.lrv.lt/lt/news/view_item/id.2708 ištraukas:

Seimas po diskusijų šiandien pritarė Valstybės tarnybos įstatymui, kuriuo siekiama modernizuoti valstybės tarnybą bei paskatinti pertvarkas per kelerius metus iš esmės pakeisiančias suvokimą apie ją ir valstybės tarnautojus.

„Šio įstatymo priėmimas yra labai svarbus žingsnis modernaus valdymo link. Numatyti pakeitimai padės valstybės tarnybai tapti žymiai pažangesne ir patrauklesne, taip pat leis pagerinti paslaugų kokybę gyventojams“, – sako vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas.

Valstybės tarnautojų atrankai bus taikomi moderniausi žmogiškųjų išteklių valdymo modeliai – įstatymu įtvirtinama centralizuota asmenų atranka į valstybės tarnybą, kas iš esmės pakeis priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas tvarką. Tai prisidės prie konkursų skaidrumo, profesionalumo ir valstybės tarnybos patrauklumo didinimo.

Centralizuojant valstybės tarnautojų atrankas nuo 2019 m. sausio 1 d. jas vykdys Vyriausybės įgaliota institucija. Ji atrinks 2 geriausius pretendentus ir teiks jų kandidatūras į pareigas priimančiam asmeniui, kuris paskirs geriausią kandidatą. Įstaigų vadovams nustatomos 5 metų kadencijos, ne daugiau nei 2 kadencijoms iš eilės.

infa.lt pažymėjome tą vietą, kur vienam žmogui, vietoje vertinimo komisijos, leidžiama nuspręsti, kuris kandidatas yra geriausias, remiantis savo (tikėtina) asmeniniu interesu ir subjektyvia  savo nuomone, kas sudaro palankiausias sąlygas korupcijai.

Naujuoju įstatymu iš esmės keičiamas ir valstybės tarnautojų darbo užmokesčio reglamentavimas. Įstaigų vadovams suteikiama daugiau galių nustatyti darbo užmokestį – tokiu būdu darbo užmokesčio sistema taps lankstesnė ir leis į valstybės tarnybą pritraukti talentingus asmenis, mokant jiems adekvačius atlyginimus.

infa.lt pažymėjome tą vietą, kur vadovas vienasmeniškai gali nuspręsti, kokius kam galima mokėti atlyginimus. Reikėtų prisiminti, jog kalbame apie valstybės įstaigas (ne apie komercines), kur vadovai yra daugiau administratoriai, o ne siauros srities specialistai, galintys objektyviai nuspręsti kaip gerai-blogai dirba jų atskiri pavaldiniai. Iš kitos pusės, vadovo galimybė didinti-mažinti atlyginimus suteikia jam galią daryti spaudimą savo pavaldiniams finansine prasme, kas sudaro palankias sąlygas korupcijai.

Darbo užmokesčio sistemos pokytis taip pat skatins optimizuoti įstaigų veiklą, efektyviai naudoti išteklius atsisakant įstaigoms nebūdingų funkcijų ir spręsti valstybės tarnautojų motyvavimo bei darbo užmokesčio didinimo problemas. Kartu nauja sistema paskatins pačius valstybės tarnautojus dirbti efektyviau.

infa.lt pažymėjome tą vietą, kur aprašomas visiškas niekas – nė vienas iš aukščiau ministro paminėtų dalykų negali optimizuot anei jokios veiklos – nei vienasmenis kandidatų skyrimas, nei viršininko teisė nustatyti savo pavaldiniams (lyg UABe) atlyginimų dydžius.

Siekiant lankstesnės ir patrauklesnės valstybės tarnybos, įstatymu numatoma nuotolinio darbo galimybė, taip pat įtvirtinamas mentoriaus institutas.

infa.lt pažymėjome tą vietą, kur aprašoma galimybė nedirbti visai ir gauti iš viršininko-draugo didžiausią įmanomą atlyginimą, kas sudaro labai palankias sąlygas korupcijai.

Kartu su valstybės tarnybos įstatymu keičiamas ir Vidaus tarnybos statutas. Juo siekiama suvienodinti vidaus reikalų, teisingumo ir finansų ministrų valdymo sričių statutinėse įstaigose tarnaujančių pareigūnų statuso, darbo užmokesčio, socialinių garantijų teisinį reglamentavimą.

infa.lt pažymėjome tą vietą, nes kilo klausimas – socialines garantijas irgi viršininkas skirs ar tai bus numatyta jau įstatymu?

Read More
Leave A Comment

More News

Politika – infa

Ekspertai.eu

Geopolitika

Disclaimer and Notice:WorldProNews.com is not the owner of these news or any information published on this site.