Add to favourites
News Local and Global in your language
20th of November 2018

PolitikaR. Šalaševičiūtė parengė teisės aktus, kuriais bus didinami privalomų "socialinių paslaugų" industrijos specialistų atlyginimai

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė tvirtai tiki, jog pats Vaikų teisių apsaugos įstatymas yra reikalingas ir geras, problema tik žmonės, kurie juo nenukrypstamai vadovaujasi ir taiko tiesiogiai taip, kaip parašyta įstatyme. Todėl, pasak jos, reikia jiems gerai užmokėti, ir jie dirbs kitaip interpretuodami įstatymo nuostatas. Sekdama šia logika ji parengė teisės aktus, kuriais bus įgyvendinamas geresnis, visiems privalomų priimti „socialinių paslaugų“ industrijos, finansavimas:

Lapkričio 30 d. Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė, Lietuvos socialdemokratų darbo (LSDD) frakcijos narė Rimantė Šalaševičiūtė ir komiteto nariai parengė teisės aktų pakeitimus, kurie leistų spręsti klausimą dėl papildomo finansavimo, siekiant padidinti atlyginimus socialinių paslaugų srities darbuotojams ir savivaldybės administracijoje dirbantiems socialinių išmokų specialistams. Siūloma didinti darbo užmokestį iš piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti nepanaudotų savivaldybių biudžetų lėšų.

„Esant dideliam socialinių paslaugų darbuotojų poreikiui, ir norint, kad tie darbuotojai būtų aukštos kvalifikacijos ir sugebantys spręsti skaudžius mūsų visuomenės klausimus, galintys prisiimti atsakomybę, turime spręsti klausimą, kaip padidinti socialinių paslaugų srities darbuotojų atlyginimus. Tokiems darbuotojams darbo užmokestis yra mokamas iš savivaldybių biudžetų lėšų, ir yra neadekvačiai mažas. 2018 m. I ketv. duomenimis, vidutinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių, sudaro apie 647 eurų per mėnesį, po mokesčių lieka tik 491 eurų per mėnesį. Turime atsižvelgti į šios profesijos svarbą. Tai būtų papildoma motyvacija šiose pareigose dirbti aukštos kvalifikacijos ir kompetencijos žmonėms“, – sako R. Šalaševičiūtė.

Pasak Seimo LSDD frakcijos narės, didinant atlyginimus socialinių paslaugų darbuotojams labai svarbus ir kitas klausimas – jų kompetencija ir nepriekaištinga reputacija.

„Visuomenėje atgarsio sulaukę įvykiai Kaune ir socialinio darbuotojo netinkamai atliktos funkcijos rodo, kad šiandien nepakankamai dėmesio skiriama renkantis darbuotojus šioje sferoje. Manau, kad sprendžiant skaudžias šeimoms problemas darbuotojai turi rodyti pavyzdį, patys būti nepriekaištingos reputacijos, todėl būtinas Socialinių reikalų ir darbo ministerijos dėmesys šiam klausimui spręsti. Tai gali būti tam tikrų reikalavimų sąrašas, tikrinama, ar pretendentai atitinka reikalavimus ir panašiai. Su atlyginimu turi augti ir darbuotojų kompetencija bei atsakomybė už savo atliekamas funkcijas“, – mano R. Šalaševičiūtė.

Įsigaliojus įstatymų pataisoms, nepanaudotos savivaldybių biudžetų lėšos piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti pirmiausia būtų naudojamos socialinių paslaugų srities darbuotojų ir savivaldybės administracijoje dirbančių socialinių išmokų specialistų darbo sąlygoms gerinti ir darbo užmokesčiui didinti, skiriant ne mažiau kaip 20 procentų šių lėšų.

„Siūlomos papildomos finansavimo galimybės leistų padidinti socialinių paslaugų srities darbuotojų ir savivaldybės administracijoje dirbančių socialinių išmokų specialistų darbo užmokestį. Manau, kad tai suteiktų motyvacijos dirbantiems šį sudėtingą darbą“, – sako parlamentarė.

Read More
Leave A Comment

More News

Politika – infa

Ekspertai.eu

Geopolitika

Disclaimer and Notice:WorldProNews.com is not the owner of these news or any information published on this site.