Add to favourites
News Local and Global in your language
17th of January 2018

TechnologijosRRT skelbia elektroninių ryšių rinkos 2017 m. III ketvirčio duomenis

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) skelbia elektroninių ryšių rinkos 2017 m. III ketvirčio duomenis. RRT duomenimis, bendrosios elektroninių ryšių sektoriaus pajamos 2017 m. III ketvirtį, palyginti su 2017 m. II ketvirčiu, sumažėjo 3,3 proc. ir siekė 169,09 mln. Eur, tačiau, palyginti su 2016 m. III ketvirčiu, šios pajamos išaugo 1,7 proc. Bendrosios pajamos, gautos už interneto prieigos paslaugų teikimą, toliau auga − 2017 m. III ketvirtį, palyginti su 2017 m. II ketvirčiu, jos išaugo 2,8 proc. ir siekė 56,3 mln. Eur. Interneto prieigos (įskaitant fiksuotąją ir judriąją prieigą) pajamų dalis bendrose elektroninių ryšių rinkos pajamose 2017 m. III ketvirtį sudarė 33,3 proc. Palyginti su 2016 m. III ketvirčiu, ši dalis išaugo 2,5 procentinio punkto.

Interneto prieigos paslaugų pajamų augimą nulėmė pajamų, gautų už interneto prieigos paslaugas, teikiamas naudojant judriojo ryšio technologijas, augimas. Šio sektoriaus pajamos, palyginti su praėjusiu ketvirčiu, išaugo 8,6 proc., palyginti su 2016 m. III ketvirčiu – 30,6 proc. Pajamos, gautos už interneto prieigos paslaugas, teikiamas naudojant judriojo ryšio technologijas, 2017 m. III ketvirtį sudarė 57,6 proc. visų mažmeninių interneto prieigos paslaugų rinkos pajamų, palyginti su 2016 m. III ketvirčiu, ši dalis išaugo 8,2 procentinio punkto.

Bendras SIM kortelių, naudojamų LTE ir spartesnio duomenų perdavimo paslaugoms gauti, skaičius 2017 m. III ketvirtį pasiekė 1,6 mln. (t. y. 67,2 proc. visų aktyvių SIM kortelių, naudojamų interneto prieigos paslaugoms teikti, skaičiaus). LTE SIM kortelių skaičiaus spartus augimas lemia, kad vis daugiau duomenų persiunčiama naudojant LTE ir spartesnį duomenų perdavimą užtikrinančias technologijas, 2017 m. III ketvirtį beveik 90 proc. visų išsiųstų ir priimtų duomenų buvo perduoti naudojant LTE ir spartesnį duomenų perdavimą užtikrinančias technologijas. Palyginti su 2017 m. II ketvirčiu, minėtas duomenų kiekis išaugo 27,9 proc. Vieno LTE paslaugų gavėjo perduotų duomenų kiekis per mėnesį 2017 m. III ketvirtį, palyginti su II ketvirčiu, išaugo 19,2 proc. ir sudarė 10 342 Mb.

2017 m. III ketvirčio apžvalga apie elektroninių ryšių sektorių parengta remiantis elektroninių ryšių operatorių ir paslaugų teikėjų RRT pateiktais duomenimis apie per trečiąjį 2017 m. ketvirtį vykdytą elektroninių ryšių veiklą. Visa apžvalga apie 2017 m. trečiojo ketvirčio elektroninių ryšių sektorių yra paskelbta RRT tinklalapyje adresu: http://rrt.lt/lt/apzvalgos-ir-ataskaitos/elektroniniu-rysiu-sektoriaus-mzkm/2017-m._1288.html.

Read More
Leave A Comment

More News

Elektronika.lt | Naujienos

www.technologijos.lt -

vz.lt

IT naujienos

Technews.lt – #1 IT

Mac Arena

Disclaimer and Notice:WorldProNews.com is not the owner of these news or any information published on this site.