• Follow us

Įžymybės

Ana Blandiana: „Poezija – visada protestas, priešinimasis“

Venclovų namų-muziejaus kvietimu Lietuvoje lankėsi viena žinomiausių rumunų poečių Ana Blandiana, rugsėjo 18-ąją kartu su Tomu Venclova dalyvavo diskusijoje apie laisvės ir poezijos santykį. Tai tęstinio projekto „Riboženkliai: Naujosios Rytų Europos dialogai“ dalis.

„Ana Blandiana“, – šypsodamasi prisistato moteris. Vardo ir pavardės sąskambis – jau poezija. Kai viena žinomiausių rumunų poetė atvyko į Lietuvą, siūbtelėjo šilumos banga. Anot meteorologų, šilto oro masės pajudėjo iš Rumunijos. Vadinasi, paskui ją.

Tačiau vienas garsiausių A. Blandianos eilėraščių – apie lietų. „Lietaus apžavus“ į lietuvių kalbą išvertė Judita Vaičiūnaitė: „Mėgstu lietus, pasiutusiai mėgstu lietus – / Pašėlusią liūtį ir tykų lynojimą (...) Aš pati gražiausia moteris, nes pliaupia lietus, / Nes šalti jo lašai suspindi mano plaukuos...“ Lietuviškame tekste justi ir vertėjos gėrėjimasis kūriniu, besąlygiškas pritarimas. Eilėraščio autorė teisinasi, kad parašė jį labai jauna, jei kam atrodys naivu – tegu atleidžia jaunystei. Ir priduria, kad „Lietaus apžavus“ labai mėgsta poeziją deklamuojantys įvairių šalių aktoriai. Tikrai monospektakliškas tekstas. Ir jokio naivumo.

Rumunai juokauja, kad A. Blandiana – visų premijų laureatė. Ji nuolat keliauja po įvairiose šalyse vykstančius literatūrinius festivalius.

A. Blandiana – keliolikos poezijos ir dviejų fantastinių apsakymų rinkinių, 7 esė knygų, romano, kūrinių vaikams autorė, Lietuvoje neseniai viešėjusi Venclovų namų-muziejaus kvietimu. Rumunijoje išleista beveik 30 jos knygų, o vertimų dvigubai daugiau (rašytojos kūriniai išversti į 24 kalbas). Kai iš Kinijos atkeliavo leidinys raudonu viršeliu, poetės vyras, rašytojas Romulas Rusanas, šmaikštavo, jog tai „Raudonoji Mao knyga“ su jos eilėmis. Anastasijos Starostinos vertimai į rusų kalbą (dvi knygos ir gausios publikacijos žurnale „Inostrannaja literatura“), matyt, atkreipė tuo metu dar okupuotų Baltijos šalių poetų dėmesį. Latvijoje išleista Leono Briedžio sudaryta A. Blandianos knyga „Sniego valanda“, kurioje publikuoti eilėraščiai ir esė. Atskira knyga išėjo ir Estijoje.

Rumunai juokauja, kad A. Blandiana – visų premijų laureatė. Ji nuolat keliauja po įvairiose šalyse vykstančius literatūrinius festivalius. Kelionės vagia kūrybos laiką, bet vis iš naujo patvirtina, kad poezija tebėra prasminga. Šiandieniame pasaulyje – ypač.

Ana Blandiana – Otilios Valerios Coman (g. 1942) slapyvardis. Blandiana – vietovardis, rašytojos motinos gimtinė. Slapyvardžio prireikė, kadangi ji buvo „liaudies priešo“ – politinio kalinio, ortodoksų šventiko – dukra. Taip pasivadinusi aštuoniolikmetė paskelbė du eilėraščius, bet gudrybę netrukus išsiaiškino atitinkamos Rumunijos tarnybos ir už šį „išpuolį“ ji buvo nubausta – uždrausta. Šalies leidyklos ir redakcijos gavo nurodymą su A. Blandiana neturėti jokių reikalų.

Rašytoja buvo uždrausta net tris kartus: 1959–1964, 1985, 1988–1989 metais. Sunkiausias buvęs pirmas penkmetis: „Aš – pradedanti, abejojanti savo jėgomis, ar tikrai turiu talentą... O kaip galėjau pasitik­rinti niekur neskelbdama kūrybos? Neturėdama teisės stoti į universitetą?“ Pirmoji jos poezijos knyga „Daugiskaitos pirmas asmuo“ pasirodė tik 1964-aisiais.

Antrąkart uždrausta, kai kilo didelis skandalas dėl politinių poteksčių turėjusių keturių poemų, paskelbtų studentų žurnale. Poetė sulaukė tarptautinės paramos, pavyzdžiui, žinomo italų poeto Andreos Zanzotto viešo protesto. Diktatorius Nicolae Ceauşescu represijas atšaukė. Ir vėliau cenzoriai į A. Blandianos kūrybą žvelgė pro didinamuosius stiklus, bet ji jau buvo įsitvirtinusi, pripažinta, skaitytojų mylima, į kitas kalbas gausiai verčiama poetė. 1988–1989 m. priešais rašytojos namus nuolat stovėjo automobilis su „sargybiniu“. Ateiti pas A. Blandianą neužginta, tačiau niekas nedrįso, taigi tai buvo įspėjimas ne tik rašytojai, bet ir visai gatvei, net visam miestui. Šių represijų laiką A. Blandiana išnaudojo produktyviai – parašė romaną (jis tučtuojau išverstas į vokiečių kalbą). Apskritai tuo metu rašė daug, tarsi avansu ar nujausdama, kad netrukus teks imtis kitokių darbų, nors atmosfera diktatūros slegiamoje Rumunijoje buvo tokia niūri ir A. Blandiana netikėjo sulauksianti N. Ceauşescu ir komunizmo eros Rumunijoje pabaigos.

Permainos atėjo su 1989-ųjų revoliucija. A. Blan­dia­na aktyviai joje dalyvavo. Tapo politike, visuomenės veikėja. 1990 m. įkūrė Rumunijos PEN centrą ir jam vadovavo. Nemenkas A. Blandianos autoritetas dar padidėjo – ji buvo ir tebėra sąžinės balsas: su tūkstančiais bendrapiliečių protestuoja prieš dabartinę korumpuotą šalies valdžią, kurią vadina mafijos gauja, iš praeities komunistų ir saugumiečių puikiai išmokusia manipuliacijų. Rugpjūčio 10-ąją vyko didžiulis protestas, kurį vaikydama žandarmerija sužeidė šimtus žmonių. A. Blandiana yra prasitarusi: „Dar gerai, kad didžioji Rumunijos visuomenės dalis nusiteikusi proeuropietiškai, kitaip nei mafijozai, mūsų demokratiją pasukę autokratijos link. Tikra bėda, kad jaunimas balsuoja vangiai. O štai dabar mačiau jaunuolį, laikantį plakatą: „Pasižadu per kitus rinkimus balsuoti.“ Taigi yra vilties. Daug blogesnė padėtis Moldovoje: sunkios rusinimo pasekmės, ekskomunistų valdžia, antieuropinė retorika. Vyliausi, kad ir Moldova po 1989-ųjų bus kaip Baltijos šalys, su savo tautiniu orumu, istorine atmintimi...“

Prieš 25 metus Sigetu Marmaciėjuje su bendraminčiais A. Blandiana įkūrė komunizmo aukų memorialą. Ne tik muziejų (bene pirmą tokį pasaulyje), bet ir tyrimo įstaigą: 65 salėse pristatyta komunizmo ir jo nusikaltimų istorija Rumunijoje ir kitose šalyse.

Nors poezija, A. Blandianos įsitikinimu, – visada protestas, priešinimasis, politinės aktualijos jos kūryboje, išskyrus minėtas keturias poemas, neatsispindi. Nepaisant to, tikra poezija režimui buvo pavojinga.

Nors poezija, A. Blandianos įsitikinimu, – visada protestas, priešinimasis, politinės aktualijos jos kūryboje, išskyrus minėtas keturias poemas, neatsispindi. Nepaisant to, tikra poezija režimui buvo pavojinga. Šiandien jos kūryba priešinasi vartojimo beprotybei, absurdiškam materializmui, etikos pamynimui, nudvasėjimui.

Po 1977 m. patirto žemės drebėjimo rašytojai buvo sunku atsipeikėti. Viską turėjo pradėti tarsi iš naujo, taip pat ir rašyti. Tuomet ėmė kurti vaikams. O kai daug vėliau parašė apie savo katiną Arpadžį (gerokai pašaržavusi), visi pamanė, jog tai N. Ceauşescu parodija. „Tikrai neturėjau jo omenyje, tiesiog kūriau žaismingą dalykėlį, o visi stebėjosi mano narsa, – prisimena A. Blandiana. – Tačiau tai byloja ne apie mano drąsą, bet apie skaitytojų desperaciją.“ Žemės drebėjimo dieną ji gulėjo ligoninėje. Namie, bute, septintame aukšte, buvo jos vyras. Vėliau jis aptiktas tarp griuvėsių ketvirtame aukšte – tikras stebuklas, kad liko gyvas.

„Toks jau mano, mūsų šeimos gyvenimas: čia šviesūs, čia tamsūs periodai, – sako poetė. – Beje, ir komunizmas Rumunijoje nebuvo visą laiką vienodas. N. Ceauşescu į valdžią atėjo 1964-aisiais. 1968 m. jis atsisakė prisidėti prie invazijos į Čekoslovakiją. Iki 1972 m. galėjome laisvai keliauti, mano kartos kūrėjai pasinaudojo šiomis galimybėmis. Aš, tuomet jauna rašytoja, sulaukdavau kvietimų vykti į Paryžių, Romą – Rašytojų sąjunga sutvarkydavo visus formalumus – tik važiuok. Bet paskui (ir dar kurį laiką prieš tai) – vien tamsa ir teroras. 1972-aisiais Kinijoje ir Šiaurės Korėjoje apsilankęs N. Ceauşescu suprato, kaip gera būti dievu. Grįžęs ėmė kopijuoti tenykštį asmenybės kultą.“

Beje, Paryžiuje A. Blandiana susipažino su Eugène’u Ionesco, Emiliu Cioranu, Mirceu Eliade. O ją pačią kažkas pavadino rumunų Wisława Szymborska. Galbūt tai užuomina, kad jai turėtų būti paskirta Nobelio literatūros premija.

A. Blandiana dažnai pabrėžia, kad poezija savotiškai artima religijai, nes kalba apie tai, kas nei apčiuopiama, nei nusakoma. Nors poezija – žodžiai, dar labiau ji yra tyla, įsiterpianti tarp tų žodžių. A. Blandiana parašė esė „Poezija: tarp tylos ir nuodėmės“, kuria dažnai pradedamos svetur leidžiamos jos eilėraščių knygos. Nuodėmė – žodžių gausa. „Jau per daug šneku“, „oi, kiek prišnekėjau“ – poetės savikontrolės frazės. „Jeigu minimaliomis priemonėmis galima pasakyti labai daug, taip ir reikia daryti“, – jos taisyklė. Galima žengti dar toliau, į visišką tylą, kad ir kaip absurdiškai tai atrodytų.

Vienas kritikas A. Blandianos poeziją pavadino slaviško tamsumo ir romaniškosios šviesos derme. Poetė sako tokio apibūdinimo neprisimenanti, bet neatmetanti ir viską aiškina kalbos skambesiu: rumunų kalba – romanų ir slavų kalbų sandūra. Nors romaniš­kieji klodai vyrauja, tačiau tamsieji slaviški intarpai tei­kia originalaus kolorito. „Poezijai romanų kalbos yra gal net per gražios, per skaidrios, per švelnios. Slaviškas elementas – lyg šešėlis toje skaidrumoje, lyg reljefas reiškiamam jausmui“, – apibendrina poetė ir vaikiškai nusijuokia.

„Nėra jokios poezijos krizės. Bent jau Europoje, kur dėmesys poezijai – įspūdingas reiškinys“, – teigia A. Blandiana, nes kvietimų į festivalius ir forumus tiek daug, kad dalies tenka atsisakyti.

O kokią poezija skaito pati poetė? „Visokią.“ Kokius autorius labiausiai vertina? „Rainerį Marią Rilkę. Jis – visų didžiausias. Keista, bet jaučiu tam tikrą ryšį ir su Emily Dickinson, visiškai kitokia poete. Jaučiu jų abiejų kūrybos skleidžiamą aurą. Tai sugestija. Svarbu ne eilėraščio forma, o sugestija. Ir ne metaforų gausa. Viena metafora gali būti paveikesnė už dešimtį – tai supratau tik po kelių kūrybos dešimtmečių.“

2010 m. Bukarešte pasirodė A. Blandianos rinkinys iškalbingu pavadinimu „Mano tėvynė – A4“. Taigi baltas popieriaus lapas. Bet ir akmenys, augalai, debesys. Lietus ir saulė.

× Ana Blandiana

Freskoje

Fundatoriai, sunkiai nešantys rankose

Vienuolynus,

Lyg konvertuojamą kapitalą

Anapusybės valiutos keityklose;

Jauni vienuoliai

Su Kembridžo doktoratais

Ir liturginiais rūbais, kuriuos bučiuoja

Senos valstietės,

Ropodamos keliais

Per kirilica išrašytas plokštes;

Megafonai,

Transliuojantys pamaldas

Iki pat palapinėmis apstatyto kiemo,

Iki pat plento, kurio pakraščiais

Sustatyti automobiliai

Laukia pašventinimo;

Tuo metu, kai tikėjimas –

Lygiai kaip kregždės,

Įsiveržiančios po kupolais,

Pabaidytos varpų –

Išsigandusios suka ratus,

Daužos į ištapytas sienas,

Į Pantokratorių

Leidžiasi

Ir klusniai nutupia freskoje

***

Misterijos

Kai įdėmiai žiūriu į ąžuolo lapus,

Trikdomus vėjo, kurį tik jie ir jaučia,

Dodonės misterija man neatrodo

Nesuprantama

Ir man nesunku įsivaizduoti Dzeusą,

Gyvenantį nelegaliai.

Keista, kad žmonės niekad neklausia,

Kur gyvena dievai, kai nustoja būti dievais,

Nemirtingieji, priversti suvartoti savo amžinumą,

Netekusį galios. Pažeminti

Jie yra nematomi stebėtojai mūsų pasaulio

Paslaptingo, nes jie neįstengia

Atpažinti misterijų.

O vis dėlto kartais jaučiu, kaip jie artėja:

Ateina Apolonas sapne, atlapoja duris,

Girdžiu jo žingsnius per virtuvės aslą,

Jis varto mano popierius, liečia klaviatūrą,

Paskui ilgam sustoja prie Nukryžiuotojo

Galbūt suvokdamas, kad

Vienas misterijas pakeitė kitos.

Iš rumunų ir lenkų kalbų vertė Vytas Dekšnys

Iš rinkinio „Patria mea A4“

***

Saitai

Viskas aplinkui – tai aš.

Parodykit man lapą, į mane nepanašų,

raskit nors vieną gyvūną,

kuris skųstųs ne mano balsu.

Ten, kur žengiu, žemė prasiveria,

ir regiu mirusiuosius – savo paveikslą –

jie apsikabinę ir gimdys kitus mirusiuosius.

Ir kam šita begalė saitų su visata,

tie visi protėviai ir neišvengiamos įpėdinystės,

tie visi paiki panašumai ir sąsajos?

Kaip slegia pasaulis su tūkstančiu mano veidų,

ir apsigint aš galiu tik ant savęs išgieždama pyktį.

***

Turėtume

Turėtume gimti seni,

jau sukaupę daug išminties,

kad pasirinktume savo žemišką dalią,

išmanytume, kur sukti kryžkelėje

ir kad lengvabūdiškas būtų vien noras žengti į priekį.

O keliaudami eitume vien tik jaunyn ir jaunyn,

tvirti ir brandūs prieitume kūrybos slenkstį,

jį peržengtume jaunuoliai ir pakliūtume į meilę

ir būtume vaikai, kai gimtų mūsų vaikai.

Jie būtų vyresni už mus,

mokytų mus kalbėti, sūpuotų, kad užmigtume,

o mes trauktumės, nyktume, menktume,

virsdami žirniu, vynuogės kauliuku, grūdeliu...

***

Uždarytos bažnyčios

Uždarytos bažnyčios

Tarsi namai, kurių savininkai išvyko

Nežinia kuriam laikui

Ir adreso nepaliko.

O aplinkui šurmuliuoja

Miestas: dviračiai ir tramvajai,

Klaksonai, reklamos,

Paknopstom lekiantys žmonės,

Perka parduoda, perka parduoda,

Paskubom užkanda,

O kartkartėm pailsę

Stabteli išgert kavos

Prie staliuko čia pat ant šaligatvio

Prie XI amžiaus katedros

Ir žiūri į ją, bet nemato,

Nes kalba telefonu

Nesukdami sau galvos,

Kas gi gyveno kadaise

Tokiame didžiuliame name.

Iš rumunų kalbos vertė Audrius Musteikis

Iš rinkinių „A treia taină“, „Călcîiul vulnerabil“,

„Patria mea A4“

DALINTIS

ŽYMĖS

Read MoreLeave A Comment

More News

LZ RSS

Kunigas, poetas, vertėjas Alfredas Franckaitis 2018-10-29 06:02:201921 m. spalio 29 d. Karaliaučiuje gimė Alfredas Franckaitis (Alfred Franzkeit), evangelikų liuteronų kunigas, poetas, vertėj

Melancholiška Orhano Pamuko nekaltybė 2018-10-27 05:00:00Jei lankotės Stambule ne dėl Kapaličaršo turgaus džinsų ar marškinėlių, o dairotės miesto ž

Kazimieras Seibutis: „Jei Vilnių griautume iki ideologinio tyrumo, 2018-10-26 05:07:47

Fitneso sportininkė veganė: per aštuonis mėnesius kūnas pasikeitė 2018-10-25 08:42:18Pasakodama apie savo sportinę patirtį dvidešimtmetė vilnietė Deimantė Šiaulytė vos spėja lenkti pir&s

Nijolės Ambrazaitytės balso kodas 2018-10-24 07:07:40Šaltą lapkričio rytą paskambinęs žurnalistas paprašė tarti porą žodžių apie Nijolę

Ana Blandiana: „Poezija – visada protestas, priešinimasis“ 2018-10-23 06:03:27Venclovų namų-muziejaus kvietimu Lietuvoje lankėsi viena žinomiausių rumunų poečių Ana Blandiana, rugsėjo

Dmitrijus Matvejevas. Nesuvaidinto gyvenimo beieškant 2018-10-22 04:56:08Fotografas Dmitrijus Matvejevas (g. 1963) atsitiktinumu vadina savo darbą teatre. Nepaisant to, jau daugiau nei du dešimtmečius yra v

Rašytojas Philipas Pullmanas: „Turime suteikti vaikams laisvę nežinoti“ 2018-10-21 08:00:25Philipas Pullmanas (g. 1946 m.) – ne tik viso pasaulio, bet ir lietuvių skaitytojams gerai pažįstamas bei mėgstamas angl%

Senjorė Emilija – laisvų vėjų direktorė 2018-10-21 05:00:00Į susitikimą su sostinės Lazdynų rajono gyventoja Emilija Ona Skrebiene atėjau per anksti, tad stebėjau aplink zujan

Prireikus verslas keliaus paskui kūrėją 2018-10-20 05:00:00Kaunietės Austėjos Kazlauskytės vaškuotas drobeles, skirtas maisto produktams saugoti ir pačios vadinamas vaškainiai

Rūtenis Vytas: „Susiduriu su situacijomis, apie kurias net 2018-10-19 06:19:54Patologijos technologu Valstybinio patologijos centro Patologijos technologijų laboratorijoje Rūtenis Vytas (23 m.) dirba tik antrus metus,

Edgaras Diržius: „Nerimas – šiuolaikinės visuomenės rykštė“ 2018-10-16 04:55:07Jaunųjų psichiatrų asociacijos prezidentas Edgaras Diržius (29 m.) teigia, kad šiuolaikinis pasaulis turi ydų, kenkian

tv3.lt

VIP svečiai nusikėlė į vasarą: Meschino įvaizdis traukė New! 2019-05-23 14:34:00Saulėtą ketvirtadienio vakarą pramogų pasaulio garsenybės rinkosi į vasara alsuojantį renginį – Spritz S

Stumbrienės šeimoje džiugi šventė: dukrai padovanojo išsvajotą dovaną New! 2019-05-23 12:30:00Verslininkė Inga Stumbrienė garsėja ne tik savo nepriekaištinga išvaizda, bet taip pat ir įspūdingomis vaik%

Vasha padėjo tašką: mįslingai prakalbo apie vyro neištikimybę 2019-05-23 08:46:00Pavasaris pramogų pasaulio garsenybių gyvenimuose įnešė kardinalių permainų. Vis dažniau prakalbama apie tob

Baumila prašo pagalbos: socialiniuose tinkluose išplatino žinią 2019-05-23 08:04:00Socialiniuose tinkluose ketvirtadienio popietę garsus atlikėjas Vaidas Baumila pasidalijo pagalbos šauksmu ir ieško gerų

Steponavičius vedė mylimąją: tai jam – trečioji santuoka 2019-05-23 07:19:00Seimo narys Gintaras Steponavičius vedė mylimąją Vaidę Žygutę. Šią žinią garsus vyras patvirt

Lilo ir Innomine šešėlyje buvusi Evgenya drebina muzikos 2019-05-23 06:25:00Po pirmojo singlo sėkmės Evgenya Redko nenustygsta vietoje ir dovanoja klausytojams dar vieną kūrinį su vaizdo klipu. &Scaron

Katažina Vilniuje įkliuvo policijai: neslėpė, jog vyras moralą 2019-05-23 05:24:00Ypatingai daug reikalų šiandien turėjusi dainininkė Katažina Zvonkuvienė neslepia – viską reiks kiek prista

Žemaitė švenčia gimtadienį: sau linki tik vieno 2019-05-23 04:15:00Puikiai pažįstamai TV3 laidos „TV pagalba“ žvaigždei Gerdai Žemaitei gegužės 23-oji – ypatinga di

Skandalingą įrašą paviešinęs Skaisgirys viešumoje pasirodė vienas 2019-05-23 03:29:00Trečiadienio vakarą sostinę sudrebino jau tradicija tapusios Vyrų Mados Savaitės atidarymas. Renginys Vilniuje vyksta jau 4-&

Filmanavičiūtė tapo mama: susilaukė pirmagimio 2019-05-23 03:13:00Šiuo metu dainininkė ir televizijos projektų dalyvė Dovilė Filmanavičiūtė išgyvena patį graž

Sukčiai nusitaikė į Valinską: įspėja apie pavojų 2019-05-23 03:09:00Televizijos prodiuseris, laidų vedėjas Arūnas Valinskas perspėja lietuvius – jo pavarde neteisėtai naudojasi sukči

Jaunimo dievaitis Remis atskleidė kitą savo pusę: to 2019-05-23 01:30:00Kaunietis Remigijus Daškevičius vis dažniau pristatomas kaip socialinių tinklų žvaigždės Karolinos Meschino


Disclaimer and Notice:WorldProNews.com is not responsible of these news or any information published on this website.