Add to favourites
News Local and Global in your language
21st of January 2018

PasaulisLTSC darbavosi A. Žliobaitė | AIDAS

LTSC darbavosi A. Žliobaitė

Lituanistikos tyrimo ir studijų centre (LTSC) kelias dienas archyvinę medžiagą rinko Ariana Žliobaitė. Ji studijuoja politinius mokslus Notre Dame universitete (The University of Notre Dame) ir šiuo metu rašo baigiamąsias tezes apie Šiaurės Amerikos lietuvių paramą Lietuvai ir tos paramos įtaką Lietuvos politikai po1990 metų Nepriklausomybės atkūrimo.

Ariana darbavosi Amerikos Lietuvių Tarybos (ALT-o) ir Dr. Tomo Remeikio politinių mokslų bibliotekos archyvuose, kur, kaip ji sako, „rado neįtikėtinai daug informacijos apie Čikagos lietuvių politinę veiklą sovietmečiu. Perskaičiusi įvairius dokumentus, susirašinėjimus tarp JAV lietuvių bendruomenės vadovų ir JAV valdžios, geriau suprantu, kokiais būdais ta politinė įtaka veikė.“ Atsisveikindama mūsų viešnia sakė, kad ji norėtų dar sugrįžti į LTSC ir išsamiau panagrinėti su savo studijomis susijusią archyvinę medžiagą. Lauksime!

LTSC informacija

Related Read More
Leave A Comment

More News

Pasaulis | ve.lt

LZ RSS

Pasaulis straipsniai

LRT naujienos pasaulyje

Ekspertai.eu

AIDAS

Disclaimer and Notice:WorldProNews.com is not the owner of these news or any information published on this site.